جستجو
Close this search box.

مثال نقض برای اثبات قضایا

در این فیلم آموزشی با موضوع اثبات قضایا با کمک برهان خلف و قضایای دو شرطی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اثبات قضایا با کمک مثال نقض مثال نقض: مثال نقض به مثالی می گوییم که برای رد کردن یک حکم کلی استفاده می شود. تست) کدام یک از عبارت های زیر مثال نقض ندارد؟ […]

برهان خلف برای اثبات قضایا

در این فیلم آموزشی با موضوع روش های استدلال و اثبات قضایا شامل برهان خلف (اثبات غیر مستقیم) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو برهان خلف ( اثبات غیر مستقیم) چیست؟ در ابتدا موضوع برهان خلف یا اثبات غیر مستقیم را توضیح خواهیم داد. عکس بسیاری از قضایا با برهان خلف اثبات می شوند. در واقع […]