جستجو
Close this search box.

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب جامعه شناسی شامل 10 درس است. در این درس دانش آموز با ظرفیت های علوم انسانی و اجتماعی آشنا می شود و از آن استفاده خواهد کرد. مباحث این کتاب در ادامه مباحث […]

احتمال شرطی چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد احتمال شرطی و نکات آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو احتمال شرطی چیست؟ احتمال شرطی در مورد مسائلی صحبت می کند که صورت سوال اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد که به جواب واقعی نزدیک تر می شویم. منظور از “احتمال A به شرط B” که آن […]

قضیه پیوستگی در نقطه، پیوستگی راست و چپ

در این فیلم آموزشی در مورد پیوستگی در نقطه، پیوستگی چپ و راست توضیح داده شده است. پخش ویدئو پیوستگی در نقطه، پیوستگی راست و چپ پیوستگی در حالت کلی بدین معناست که آیا حد تابع با مقدار تابع در نقطه مورد نظر برابر است یا خیر. تابع f در نقطه x = a پیوسته […]

قضیه کم توان برای رفع ابهام حد

در این فیلم آموزشی با قسمت دوم رفع ابهام صورت، رفع ابهام به کمک قانون کم توان آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قانون کم توان رفع ابهام حد اگر یک چند جمله ای داشته باشیم که تک تک جملات آن صفر می شود، وقتی در محاسبات حدی صفر صفرم 0/0 هستیم، می توان از جمله […]

رفع ابهام حد و حالت صفر صفرم

در این فیلم آموزشی با رفع ابهام حد و رفع ابهام صورت صفر صفرم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو رفع ابهام حد و صورت صفر صفرم اگر حد تابع های f و g در نقطه a برابر صفر باشد و تابع های f و g در اطراف a، تابع ثابت صفر نباشند، آن گاه برای […]

امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فارسی 3 ویژه تمامی رشته های شاخه نظری شامل علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی می باشد. این امتحان به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره برگزار می شود. کتاب فارسی 3 در هشت فصل با عناوین ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات […]

دیود چیست؟

دیود چیست

در این فیلم آموزشی با  دیود و کاربرد آن در یک سو کردن جریان در مدارهای الکتریکی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دیود دیود قطعه ای است که اگر آن را در مدار الکتریکی قرار دهیم مقاومت از یک سمت بسیار ناچیز می‌شود و جریان تنها از همان سمت عبور می‌کند. به همین علت به دیود […]