جستجو
Close this search box.

تعریف ریاضی ترکیب دو شرطی و شرطی

در این فیلم آموزشی با نکاتی از قوانین گزاره ها، جبر گزاره ها، گزاره های مرکب، تعریف ریاضی ترکیب دو شرطی،گزاره های همیشه درست و معروف، گزاره های همیشه نادرست و معروف، تعریف ریاضی ترکیب شرطی و نقیض آن، نقیض ترکیب دو شرطی، عکس نقیض ترکیب شرطی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تعریف ریاضی ترکیب […]

نمونه تست گزاره های مرکب، ترکیب گزاره ها

در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست هایی در مورد موضوع گزاره های مرکب، ترکیب گزاره ها شامل ترکیب عطفی، فصلی، شرطی و دو شرطی می پردازیم. پخش ویدئو نمونه تست ترکیب گزاره ها و گزاره به نمونه تست اول دقت کنید: تست اول) جدول ارزش گزاره های p∨∼(p∨q) چند ستون دارد؟  الف) 5 […]

ترکیب عطفی، فصلی، شرطی و دو شرطی گزار ها

در این فیلم آموزشی در مورد ترکیب گزاره ها شامل ترکیب عطفی، ترکیب فصلی، ترکیب شرطی و ترکیب دو شرطی گزاره ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو ترکیب گزاره ها ترکیب گزاره ها: از ترکیب دو یا چند گزاره به وسیله ادات ربط (رابط های گزاره ای)، گزاره های مرکب به دست می آید. […]

گزاره نما و دامنه متغیر گزاره نما

در این فیلم آموزشی با موضوع گزاره نما، دامنه متغیر گزاره نما، مجموعه جواب گزاره نما و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو گزاره نما چیست؟ گزاره نما: هر جمله خبری که شامل یک یا چند متغیر است و با جایگذاری مقادیری به جای متغیرها به یک گزاره تبدیل شود، گزاره نما نامیده […]

تفاوت دوره نظام جدید و نظام قدیم

تفاوت دوره نظام جدید و نظام قدیم

آگاهی در مورد نظام قدیم و نظام جدید آموزشی برای افرادی که قصد کنکور دارند مسئله مهمی است. با توجه به تغییراتی که در نظام آموزشی در کشور ایجاد شده است، برخی از داوطلبین نمی دانند که در کدام نظام آموزشی قرار می گیرند و اینکه درس هایشان با هم چه تفاوتی دارد. نظام جدید […]

وضعیت تحصیلی در آموزش عالی در ثبت نام کنکور

وضعیت تحصیلی در آموزش عالی در ثبت نام کنکور

به منظور ثبت نام در کنکور سراسری بندهایی وجود دارد که مربوط به داوطلبینی است که قبلا در کنکور سراسری شرکت کرده و وارد دانشگاه شده اند. این داوطلبین در برخی موارد فارغ التحصیل شده و گاهی هم از ادامه تحصیل انصراف داده اند یا هر به دلیلی از دانشگاه اخراج شده اند.  در این […]