جستجو
Close this search box.

راهنمایی های مفید برای روز کنکور

راهنمایی های مفید برای روز کنکور

روز کنکور یک روز تعیین کننده برای دانش آموزان است. آشنایی با راهکارهای کاهش استرس نگرانی های داوطلب را کاهش می دهد. با فرا رسیدن زمان برگزاری کنکور، بیشترین موضوعی که داوطلبین کنکور را تحت فشار قرار می دهد؛ روز کنکور است. داوطلبین باید اقدماتی مفید در این روز و شب قبل از کنکور انجام […]

هر فرد چند بار می تواند در کنکور سراسری آزمون بدهد؟

تعداد دفعات مجاز شرکت در کنکور

کنکور مرجع رسمی گزینش داوطلبین و متقاضیان ورود به دانشگاه است. این آزمون زیر نظر سازمان سنجش و آموزش  برگزار می شود. متقاضیان ثبت نام کنکور باید تمامی ضوابط دفترچه را مطالعه کنند و براساس شرایط عمومی و اختصاصی برای ثبت نام اقدام کنند. در حال حاضر زمان برگزاری کنکور در دی و شهریور ماه […]

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم خرداد 1402

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. علوم و فنون شامل 4 فصل و 12 درس است. در هر فصل نیز سه درس به صورت ترکیبی از مباحث علوم و فنون مطرح می شود. این مباحث عبارتند از : […]

امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فلسفه خرداد 1402

امتحان نهایی فلسفه 2 رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فلسفه 2 رشته انسانی شامل 3 بخش و 11 درس است. این کتاب در ادامه مباحث کتاب فلسفه سال گذشته می باشد. هدف اصلی این درس تقویت تفکر فلسفی و توانایی دانش آموز در […]

امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی حسابان 2 خرداد 1402

امتحان نهایی حسابان 2 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب حسابان 2 رشته ریاضی در 5 فصل به مباحثی مانند تابع، مثلثات، حد، مشتق و کاربردهای آن می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. کتاب حسابان […]

امتحان نهایی زیست خرداد 1402 پایه دوازدهم علوم تجربی با پاسخ تشریحی

سوالات امتحان نهایی زیست خرداد 1402

امتحان نهایی زیست شناسی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. زیست شناسی 3 درس اصلی دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی می باشد. این کتاب در 8 فصل نگارش شده است و دانش آموزان برای موفقیت در امتحان نهایی لازم است بر روی موضوعات متعدد و متفاوتی […]

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 1402

امتحان نهایی شیمی 3 ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب شیمی 3 رشته تجربی به بررسی ساختار، رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و تجربی تدریس می شود. کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم مکمل […]

امتحان نهایی شیمی 3 ریاضی فیزیک پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 1402

امتحان نهایی شیمی 3 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب شیمی 3 رشته ریاضی به بررسی ساختار، رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و تجربی تدریس می شود. کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم مکمل […]