جستجو
Close this search box.

نحوه مطالعه دروس سخت

نحوه مطالعه دروس سخت

نحوه مطالعه دروس سخت را می دانید؟ برخی از دانش آموزان برخی از مباحث دروس سخت را به کلی کنار می گذارند و برای کنکور یا امتحانات نهایی آن ها را مطالعه نمی کنند. با این کار آن ها یک فرصت بسیار خوب را برای کسب رتبه بهتر یا معدل بالاتر از دست می دهند؛ زیرا […]

همه چیز در مورد رتبه در منطقه

رتبه در منطقه

 بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور و بررسی کارنامه، چندین رتبه در این کارنامه نوشته شده که وضعیت داوطلب در هر رتبه متفاوت است؛ به همین دلیل اکثر داوطلبان در هنگام انتخاب رشته ممکن است ندانند که کدام رتبه را باید در کارنامه در نظر بگیرند. در این نوشتار  توضیحات کامل در مورد رتبه در […]

امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی و آمار خرداد 1402

امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. ریاضی و آمار رشته انسانی شامل 3 فصل و 8 درس است. این کتاب در فصل نخست به مباحث آمار و احتمال می پردازد و در فصل دو و سه به ترتیب الگوهای […]

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم خرداد 1402

امتحان نهایی سلامت و بهداشت ویژه تمامی رشته، به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب سلامت و بهداشت به مفهوم سلامت و حوزه های مربوط به آن می پردازد. همچنین این کتاب دانش آموزان را با بیماری های روحی و جسمی و خطرات آنها و در نهایت روش […]

امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی فیزیک خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضیات گسسته دوازدهم خرداد 1402

امتحان نهایی ریاضیات گسسته ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضیات گسسته در 3 فصل به مباحثی مانند نظریه اعداد، گراف و مدلسازی آن و  ترکیبیات و شمارش می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. در […]

نمونه تست احتمال غیر هم شانس، فضای نمونه ای غیر یکنواخت

در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست در مورد موضوع احتمال غیر هم شانس خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست احتمال غیر هم شانس  به نمونه تست اول توجه کنید: تست اول) اعداد 1، 4، 9، 16، 25، 36 را روی 6 وجه مکعبی نوشته و آن را پرتاب می کنیم. اگر احتمال ظاهر […]

احتمال غیر هم شانس و فضای نمونه ای غیر یکنواخت

در این فیلم آموزشی با موضوع احتمال غیر هم شانس و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو احتمال غیر هم شانس چیست؟ احتمال غیر هم شانس: هر گاه حداقل دو پیشامد ساده از فضای نمونه ای S={S1,S2 ,…,Sn} احتمال نابرابر داشته باشند، S را فضای نمونه ای با احتمال غیر هم شانس می گوییم.ویژگی […]

نمونه تست قوانین و قضایای احتمال

در این فیلم آموزشی به حل تست هایی از قوانین و قضایای احتمال خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست قوانین و قضایای مهم احتمال نکته: تعداد مضارب k( اعداد بخش پذیر بر k) از مجموعه {n,…..,1,2,3} برابر است با :[ n/k]حال به حل نمونه تست خواهیم پرداخت: تست اول) از مجموعه {1, 2, 3, ……, […]

قوانین و قضایای مهم احتمال چیست؟

در این فیلم آموزشی با قوانین و قضایای احتمال همراه با نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قوانین و قضایای مهم احتمال قوانین و قضایای مهم احتمال به شکل زیر می باشد: احتمال هر پیشامدی بین صفر و یک قرار دارد. P(∅)=0 , P(S)=1: به این پیشامدهای، پیشامدهای حتمی و غیر ممکن گفته می […]

پیشامد سازگار و ناسازگار چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع دو پیشامد ناسازگار وسازگار خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دو پیشامد ناسازگار چیست؟ دو پیشامد ناسازگار: دو پیشامد A و B را ناسازگار گوییم اگر و فقط اگر اشتراک آن ها تهی باشد. ناسازگارند A,B ⇔A∩B= ∅ تست اول) در کدام گزینه دو پیشامد A و B ناسازگارند؟ 1- در […]