جستجو
Close this search box.

شرایط شرکت در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

شرایط شرکت در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳

ثبت نام داوطلبین آزمون ورودی مدرس تیزهوشان پایه ششم به هفتم در سال 1403 – 1402 در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی امکان پذیر است. شرایط شرکت در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم هر ساله توسط مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان مشخص می شود. در این نوشتار سعی بر این داشتیم […]

جزئیاتی در مورد کارنامه کنکور 1402

جزئیاتی در مورد کارنامه کنکور 1402

آگاهی در مورد جزئیات کارنامه کنکور سراسری 1402 به تمامی شرکت کنندگان کنکور سراسری کمک می کند تا بتوانند تمامی مندرجات در کارنامه را به خوبی درک کنند. درک درست در مورد جزئیات کارنامه کنکور سراسری سبب شده تا داوطلب بتواند یک انتخاب رشته درست و اصولی داشته باشد. در این نوشتار همراه شما هستیم […]

پیشامدهای مستقل و وابسته

در این فیلم آموزشی با پیشامدهای مستقل، وابسته و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو پیشامدهای مستقل و وابسته پیشامدهای مستقل: دو پیشامد A و B را مستقل گوییم هر گاه وقوع هر یک در احتمال وقوع دیگری هیچ تاثیری نداشته باشد. در واقع دو پیشامد A و B مستقل اند اگر و فقط […]

نمونه تست قانون بیز

با حل سه نمونه تست مهم و کاربردی با قانون بیز بیشتر آشنا شوید. پخش ویدئو نمونه تست قانون بیز به نمونه تست اول در مورد قانون بیز دقت فرمایید: تست اول) سه صندوق سیب، هر کدام شامل 50 سیب داریم. در صندوق اول همه سیب ها سالم، در دومی همه لک دار و در […]

قانون بیز در احتمال چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع قانون بیز و نکات تستی آن پرداخته شده است. پخش ویدئو نمونه تست قانون احتمال کل در ابتدا برای آشنایی بیشتر با موضوع قانون احتمال کل به حل چند نمونه تست در مورد آن می پردازیم. تست اول) در یک کارخانه 30، 45 و 25 درصد محصولات به ترتیب […]

قانون احتمال کل چیست؟

در این فیلم آموزشی با قانون احتمال کل و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قانون احتمال کل چیست؟ قانون احتمال کل: می خواهیم احتمال پیشامد A را محاسبه کنیم در حالتی که وقوع این پیشامد به پشامدهای A1، A2، A3، … و An وابسته است: یعنی ممکن است A1 رخ داده […]

قانون ضرب احتمال

در این فیلم آموزشی به موضوع قانون ضرب احتمال و نکات آن پرداخته شده است. پخش ویدئو قانون ضرب احتمال قانون ضرب احتمال: مطابق با فرمول احتمال شرطی داریم: یعنی اینکه احتمال اینکه A و B با هم رخ دهند برابر است با احتمال وقوع B ضربدر احتمال وقوع A به شرطی که B رخ […]

فضای نمونه ای کاهش یافته در احتمال شرطی

در این فیلم آموزشی با موضوع حل تست های احتمال شرطی به کمک کاهش فضای نمونه ای آشنا خواهید شد. پخش ویدئو فضای نمونه ای کاهش یافته در احتمال شرطی فضای نمونه ای کاهش یافته در احتمال شرطی: در حالتی که فضای نمونه ای هم شانس است، شرطی کردن پیشامد A نسبت به پیشامد B […]