جستجو
Close this search box.

فراوانی مطلق و نسبی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع انواع فراوانی داده ها شامل فراونی مطلق، فراوانی نسبی و جدول فراوانی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو انواع فراوانی داده ها (فراوانی مطلق، فراوانی نسبی) انواع فراونی داده ها: فراوانی داده ها به انواع زیر تقسیم خواهند شد: 1- فراونی مطلق: به تعداد دفعاتی که هر داده مشاهده (تکرار) می […]

قانون برنولی چیست؟

در این فیلم آموزشی با قانون برنولی، احتمال شکست و پیروزی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قانون برنولی چیست؟ احتمال شکست و پیروزی: فرض کنید احتمال موفقیت در یک آزمایش تصادفی P باشد، احتمال اینکه در n بار انجام این آزمایش تعداد k بار موفق شویم برابر است با : مثال) 80 […]

نمونه تست پیشامد مستقل و وابسته

در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست هایی در مورد موضوع پیشامدهای مستقل و وابسته خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست پیشامدهای مستقل و وابسته به نمونه تست های زیر در مورد موضوع پیشامدهای مستقل و وابسته توجه کنید: تست اول) در پرتاب یک تاس، پیشامد {6 ,4 ,2} از کدام پیشامد مستقل است؟ […]

به هم بستن لامپ ها در مدار و مفهوم اعداد روی لامپ

لامپ ها در مدار الکتریکی

در این فیلم آموزشی با نحوه خواندن اعداد روی لامپ به طور کامل آشنا خواهید شد. همچنین مسائل مربوط به مدارهای الکتریکی شامل لامپ با مثال به شما توضیح داده می‌شود. پخش ویدئو مفهوم اعداد روی لامپ اعداد نوشته شده روی لامپ‌ها به ما اطلاعات کاملی از ویژگی‌های آن لامپ می‌دهد. یکی از مهمترین اطلاعات […]