جستجو
Close this search box.

ریشه n ام و توان های گویا

در این فیلم آموزشی با موضوع ریشه n ام، توان های گویا و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ریشه n ام چیست؟ ریشه n ام: اگر n≥2 و n∈N، b را یک ریشه n ام عدد a می نامیم هرگاه bn=a. مثال) عدد 2/3 ریشه چهارم 16/81 است، زیرا 16/81=4(2/3).مثال) عدد 3/2 – […]

عبارات رادیکالی چه عباراتی هستند؟

در این فیلم آموزشی با موضوع عبارات رادیکالی، ریشه و توان آشنا خواهید شد. پخش ویدئو عبارات رادیکالی چه عباراتی هستند؟ تذکر: هر تساوی توانی را می توانیم به صورت یک تساوی رادیکالی بنویسیم و برعکس: مثال) تساوی های زیر مثال هایی از نکته بالا می باشند: نتیجه: از تذکر بالا نکات زیر نتیجه گرفته […]

اتحادهای مثلثاتی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع اتحادهای مثلثاتی و نکات آن پرداخته شده است. پخش ویدئو اتحادهای مثلثاتی چیست؟ اتحادهای کمکی مثلثاتی که در تست های کنکور سراسری نیز بسیار پرکاربرد هستند، به صورت زیر می باشند: مثال) حاصل عبارت A=3(sin4x+cos4x)-2(sin6x+cos6x)⁡ را ساده کنید؟ با توجه به اتحادهای کمکی بیان شده داریم: اتحادهای مثلثاتی در تست […]