جستجو
Close this search box.

اتحاد مربع دو جمله ای چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع اتحاد مربع دو جمله ای، نکات و نمونه سوالات تستی این موضوع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اتحاد مربع دو جمله ای چیست؟ با توجه به تعریف اتحاد، بی شمار اتحاد می‌توان نوشت، ولی برخی از آن‌ها پرکاربرد بوده و در سریع‌تر شدن محاسبات کمک می‌کند که در ادامه به […]

تفاوت اتحاد و معادله چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع اتحاد، تفاوت اتحاد و معادله، نکات و نمونه سوالات تستی این موضوع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تفاوت اتحاد و معادله چیست؟  فرق اتحاد و معادله معادله تساوی است که فقط به ازای یک یا چند مقدارِ متغیر برقرار است، مانند:  2x+1=x-2⇒x=-3 اتحاد: تساوی که به ‏ازای هر مقدار […]

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

در این فیلم آموزشی با نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان آشنا خواهید دید. پخش ویدئو موتور الکتریکی موتورهاى الکتریکى ابزارهایى هستند که انرژى الکتریکى را به انرژى مکانیکى تبدیل می‌کنند و اساس کار بسیارى از دستگاه‌ها نظیر جاروى برقى، آسیاب برقى، ماشین لباسشویى، پنکه و … را تشکیل می‌دهد. در هر موتور الکتریکی، […]

میدان مغناطیسی یکنواخت

میدان الکتریکی یکنواخت

در این فیلم آموزشی با میدان مغناطیسی یکنواخت آشنا خواهید شد. پخش ویدئو میدان مغناطیسی یکنواخت هرگاه در نقاط مختلف ناحیه‌ای از فضا جهت و اندازه میدان مغناطیسی یکسان باشد، در این صورت میدان مغناطیسی یکنواخت در آن ناحیه به وجود آمده است. ایجاد میدان مغناطیسی یکنواخت در ناحیه بزرگی از فضا بسیار دشوار است […]