جستجو
Close this search box.

ویژگی‌های مغناطیسی مواد (پارامغناطیسی، دیامغناطیسی و فرومغناطیسی)

ویژگی‌های مغناطیسی مواد (پارامغناطیسی، دیامغناطیسی و فرومغناطیسی)

در این فیلم آموزشی با انواع مواد پارامغناطیسی، دیامغناطیسی و فرومغناطیسی آشنا خواهید دید. پخش ویدئو ویژگی‌های مغناطیسی مواد  موادی را که اتم‌ها یا مولکول‌های آن خاصیت مغناطیسی داشته باشند را مواد مغناطیسی می‌نامند. رفتار آهنرباهای دائمی، نوارهای مغناطیسی پشت کارتهای بانکی و دیسک‌های رایانه‌ای به‌طور مستقیم به ویژگی‌های مغناطیسی مواد بستگی دارد. کوچکترین ذرات مواد […]

نیروی بین سیم‌های موازی حامل جریان

نیروی بین سیم‌های موازی حامل جریان

در این فیلم آموزشی با نیروی بین سیم‌های موازی حامل جریان آشنا خواهید دید. پخش ویدئو نیروی بین سیم‌های موازی حامل جریان نخستین بار اورستد دانشمند دانمارکی نشان داد که در فضای اطراف هر سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی وجود دارد. برای تولید میدان مغناطیسی به جای آهنربا، می‌توان از یک سیم حامل جریان استفاده کنیم. […]

اتحاد جمله مشترک چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع اتحاد جمله مشترک، نکات و نمونه سوالات تستی این موضوع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اتحاد جمله مشترک چیست؟ زمانی که دو عبارت دارای جمله مشترکی باشند، از اتحاد جمله مشترک استفاده خواهد شد. در واقع اگر در حاصل ضرب دو عبارت، جمله مشترکی وجود داشته باشد، به آن اتحاد […]

میدان مغناطیسی سیم لوله حامل جریان

سیم لوله

در این فیلم آموزشی با میدان مغناطیسی سیم لوله حامل جریان آشنا خواهید دید. پخش ویدئو سیم لوله سیم لوله، سیم درازی است که به صورت مارپیچی بلند، پیچیده شده است. با عبور جریان الکتریکی از سیم لوله، در فضای اطراف آن میدان مغناطیسی به وجود می‌آید.  خطوط میدان داخل سیم لوله بسیار متراکم‌تر از خط‌های […]

اتحاد مزدوج چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع اتحاد مزدوج، نکات و نمونه سوالات تستی این موضوع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اتحاد مزدوج چیست؟ عبارت مزدوج : هر گاه دو پرانتز به گونه‌ای باشند که یکی از آن‌ها شامل جمع دو عبارت و دیگر شامل تفاضل همان دو عبارت باشد، می‌گوییم دو عبارت مزدوج یکدیگر هستند. مثلا  […]

میدان مغناطیسی حلقه دایره‌‏‏ای حامل جریان (پیچه مسطح)

پیچه مسطح

در این فیلم آموزشی با میدان مغناطیسی حلقه دایره‌‏‏ای حامل جریان (پیچه مسطح) آشنا خواهید دید. پخش ویدئو میدان مغناطیسی حلقه دایره‌‏‏ای حامل جریان خط‌های میدان مغناطیسی در اطراف یک حلقه رسانای دایره‌ای حامل جریان در ناحیه داخلی حلقه تراکم بیشتری دارند. به عبارتی در ناحیه داخلی حلقه این خطوط به هم نزدیک هستند که این […]