جستجو
Close this search box.

معادله درجه دوم چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع تعریف معادله درجه دوم، نکات و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله درجه دوم چیست؟ هر معادله به فرم ax2+bx+c=0 (a≠0) را یک معادلۀ درجه‌دوم گویند. در این معادله ax2 جملۀ درجه‌دوم و a ضریب جملۀ درجه‌دوم است. bx جملۀ درجه اول و b ضریب جملۀ درجه اول […]

حل معادله درجه اول

در این فیلم آموزشی با موضوع روش حل معادله درجه اول، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو حل معادله درجه اول برای حل معادلۀ درجه اول (یافتن جواب معادله) ابتدا مجهولات را به یک طرف تساوی و اعداد معلوم را به ‏سمت دیگر تساوی منتقل می‌کنیم. با تقسیم عدد معلوم بر […]

معادله درجه اول چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع تعریف معادله درجه اول، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله درجه اول چیست؟ هر معادله که پس از ساده‌سازی به فرم ax+b=0 (a≠0) باشد را یک معادلۀ درجه اول نامند. معادلات زیر معادله درجه اول می باشند. 1- 2x+1=0 2- (x+1)2=(x-1)2-3x+2 x2+2x+1=x2-2x+1-3x+2⇒7x-2=0 معادله اول به […]

جمع و تفریق عبارات گویا

در این ویدئو آموزشی با مبحث جمع و تفریق عبارات گویا، نکات مهم و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو جمع و تفریق عبارات گویا برای محاسبۀ جمع و تفریق عبارات گویا باید ابتدا مخرج مشترک که همان ک.م.م مخرج‌ها می‌باشد را به دست آوریم: سپس با مقایسۀ مخرج هر کسر با مخرج […]

یافتن کوچکترین مضرب مشترک دو جمله

در این ویدئو آموزشی با مبحث یاقتن کوچکترین مضرب مشترک دو چند جمله ای و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو یافتن کوچکترین مضرب مشترک دو چند جمله ای برای پیدا کردن کوچکترین مضرب مشترک دو چند جمله ای مراحل زیر را طی می کنیم:1- اولین قدم برای یافتن کوچکترین مضرب مشترک […]

ضرب و تقسیم عبارات گویا

در این فیلم آموزشی با موضوع ضرب و تقسیم عبارات گویا، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ضرب و تقسیم عبارات گویا به منظور ضرب عبارات گویا، هنگامی که دو کسر در یکدیگر ضرب شده، صورت ها در هم و مخرج ها نیز در یکدیگر ضرب خواهند شد و در انتها اگر […]

ساده سازی عبارات گویا

در این فیلم آموزشی با مبحث ساده سازی عبارات گویا، نکات و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ساده سازی عبارات گویا اگر صورت و مخرج کسر عبارت گویا را تجزیه کنیم، می‌توانیم عامل مشترک را (در صورت وجود) از صورت و مخرج کسر ساده نماییم. باید دقت کنیم عامل مشترکی که ساده […]