جستجو
Close this search box.

مبدل‌ها

مبدل‌ها

در این فیلم با مبدل‌ها آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو مبدل‌ها یکی از مزیت‌های مهم توزیع توان الکتریکی ac بر dc آن است که افزایش و کاهش ولتاژ ac، بسیار آسانتر از dc است. برای انتقال توان الکتریکی در فاصله‌های دور، تا جایی که امکان دارد باید از […]

جریان متناوب

تولید جریان متناوب

در این فیلم با جریان متناوب آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو جریان متناوب در اواخر قرن نوزدهم، بحث‌های داغی بین توماس ادیسون و جورج وستینگهاوس درباره روش انتقال انرژی الکتریکی از محل تولید تا محل مصرف صورت گرفت. ادیسون موافق جریان مستقیم یا اصطلاحا dc بود، در حالی […]

ضریب القاوری

ضریب القاوری

در این فیلم با ضریب القاوری آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو ضریب القاوری ویژگیهای فیزیکی هر القاگر، توسط ضریب القاوری آن تعیین می‌شود. ضریب القاوری که با نماد L نمایش داده میشود به عواملی همچون تعداد دور، طول و سطح مقطع القاگر و جنس هسته‌ای که داخل […]

محاسبه مقدار تابع در یک نقطه

در این فیلم آموزشی به موضوع محاسبه مقدار تابع در یک نقطه، نکات تستی و کنکوری آن پرداخته شده است. پخش ویدئو محاسبه مقدار تابع در یک نقطه مقدار تابع در یک نقطه در واقع همان خروجی تابع به ازای ورودی داده شده می باشد. در فرم زوج مرتب، زمانی که گفته می شود (a,b) عضو […]

نمایش ضابطه ای تابع

در این فیلم آموزشی به موضوع نمایش ضابطه ای تابع، نکات تستی و کنکوری آن پرداخته شده است. پخش ویدئو نمایش ضابطه ای تابع در بسیاری از موارد رابطۀ بین مؤلفه‌های اول و دوم در یک مجموعه زوج‌مرتب را می‌توان به‌صورت یک قانون ریاضی نوشت. لذا می‌توانیم به جای نوشتن زوج‌مرتب‌ها، آن قانون را بنویسیم که […]

القاگرها

القاگرها

در این فیلم با القاگرها و ضریب خودالقاوری آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو القاگرها در فضای بین صفحه‌های یک خازن باردار، میدان الکتریکی ایجاد می‌شود و انرژی الکتریکی در این میدان ذخیره می‌شود. به همین ترتیب، میتوان از القاگر (سیم‌پیچ) برای تولید میدان مغناطیسی دلخواه و […]

دامنه و برد تابع چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع دامنه و برد توابع، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دامنه و برد توابع به صورت زوج مرتب در نمایش به‌صورت زوج ‏مرتب مجموعه مؤلفه‌های اول را دامنۀ تابع گویند و با Df نمایش می‌دهند و مجموعۀ مؤلفه‌های دوم را برد تابع گویند و با Rf نمایش […]

نمایش توابع به فرم نمودار دکارتی

در این فیلم آموزشی با نمایش توابع به فرم نمودار دکارتی، نکات و نمونه تست های کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نمایش توابع به فرم نمودار دکارتی هر تابع مجموعه‌ای از زوج‌مرتب‌هاست و هر زوج ‏مرتب عددی، نقطه‌ای را در دستگاه مختصات نمایش می‌دهد. بنابراین هر تابع را می‌توان به‌صورت نقاطی در دستگاه مختصات […]

بیان توصیفی توابع

در این فیلم آموزشی با بیان توصیفی توابع، نکات و نمونه تست های کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو بیان توصیفی توابع گاهی رابطۀ بین مؤلفۀ اول و دوم در زوج‌مرتب‌ها به‌صورت یک جمله توصیفی بیان می‌شود. مثلاً رابطه‌ای که به هر فرد مادرش را نسبت می‌دهد یک بیان توصیفی است. برای بررسی تابع بودن […]

تست الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

در این فیلم با آموزش حل تست‌های الکترومغناطیس آشنا خواهید دید. پخش ویدئو قانون فارادی عامل اساسی و مشترک در ایجاد جریان القایی، تغییر شار مغناطیسی عبوری در پیچه است. شار مغناطیسی، کمیتی نردهای است و برای میدان مغناطیسی یکنواخت B که از پیچه‌ای با مساحت معین A می‌گذرد به صورت زیر تعریف می‌شود: θ زاویه […]