جستجو
Close this search box.

محور تقارن سهمی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع محور تقارن سهمی، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو محور تقارن سهمی چیست؟ محور تقارن سهمی: هر سهمی دارای یک محور تقارن است که از رأس سهمی می‌گذرد، لذا معادلۀ آن به‌صورت x=xs (xs طول رأس سهمی است) می‌باشد. محور تقارن سهمی در فرم کلی به […]

نقطه مینیمم و ماکزیمم سهمی

در این ویدئو آموزشی با موضوع نقطه مینیمم و ماکزیمم سهمی، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انواع نمایش معادله سهمی معادله سهمی به دو صورت فرم استاندارد و فرم مربع کامل قابل نمایش است که در زیر نشان داده شده است: y=ax2+bx+c                  […]