شرط تساوی دو تابع

در این فیلم آموزشی با موضوع شرط تساوی دو تابع و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو شرط تساوی دو تابع در ابتدا با تساوی دو تابع

ادامه مطلب »

قضیه اساسی تشابه

در این فیلم آموزشی با موضوع تشابه مثلث ها و قضیه اساسی یا اصلی تشابه آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه اساسی تشابه قضیه اساسی تشابه: اگر خطی موازی یکی

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید