جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

اعمال جبری روی توابع

در این فیلم آموزشی در مورد اعمال جبری روی توابع شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم دو تابع توضیح داده شده است. پخش ویدئو اعمال جبری روی توابع اعمال جبری

ادامه مطلب »

تابع قدر مطلق و نمودار آن

در این فیلم آموزشی به موضوع توابع قدر مطلق، نمودار آن ها و تبدیل تابع قدر مطلق به تابع چند ضابطه ای خواهیم پرداخت. پخش ویدئو تابع قدر مطلق منظور

ادامه مطلب »

تابع جز صحیح و نمودار آن

در این فیلم آموزشی با توابع جز صحیح و نحوه رسم نمودار این توابع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع جزء صحیح تابع جز صحیح یکی از توابع پلکانی مهم

ادامه مطلب »

تابع پلکانی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع توابع پلکانی، تبدیل توابع پلکانی به چند ضابطه ای، تعریف این توابع از روی توابع چند ضابطه ای خواهیم پرداخت. پخش ویدئو تابع پلکانی

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید