جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم
cloze passage

cloze passage در زبان انگلیسی

در این ویدئو آموزشی درس زبان انگلیسی دهم در ابتدا با cloze passage آشنا می شویم. پخش ویدئو cloze passage در زبان انگلیسی  cloze passage متنی است که چندین واژه

ادامه مطلب »
توصیف جانوران mammals، birds، reptiles، amphibians، insects و fish

توصیف جانوران

در ویدئوی آموزشی زبان انگلیسی در این جلسه به توصیف و توضیح گروه های جانوری مانند mammals، birds و reptiles می پردازیم. پخش ویدئو ویژگی های پستانداران mammals می توان

ادامه مطلب »
پیکره معنایی یا Semantic corpus و نقش آن در یادگیری واژه انگلیسی

پیکره معنایی یا Semantic corpus

در این فیلم آموزشی زبان انگلیسی دهم نکاتی را راجع به واژه ها و پیکره معنایی یا Semantic corpus می آموزید. پخش ویدئو پیکره معنایی در زبان انگلیسی برای پاسخ

ادامه مطلب »
تقویت مهارت درک مطلب یا Reading comprehension

درک مطلب یا Reading comprehension

در این فیلم آموزشی درس زبان دهم، با Reading comprehension یا درک مطلب که از مباحث بسیار مهم در زبان انگلیسی است، آشنا می شویم. پخش ویدئو Reading comprehension یا

ادامه مطلب »
کاربرد حروف تعریف a, an , the و تفاوت a, an با the با مثال انگلیسی دهم | گزینه دو

حرف تعریف a, an , the

 در این ویدئو آموزشی با نکات درس زبان انگلیسی دهم و موارد استفاده حروف تعریف”a, an, the” آشنا می شوید. پخش ویدئو حرف تعریف در زبان انگلیسی حروف تعریف در

ادامه مطلب »
روش جمع بستن اسامی

روش جمع بستن اسامی

در ابتدای ویدئو، انواع کلمه در زبان انگلیسی بیان می شود. سپس با قواعد جمع بستن کلمات، آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دسته بندی کلمات در زبان انگلیسی در زبان

ادامه مطلب »
استرس صدا در بیان جمله

استرس صدا در بیان جمله

 در این فیلم آموزشی با استرس صدا هنگام مکالمه زبان انگلیسی آشنا می شویم. همچنین درباره جملاتی که صدا در آنها افزایش یا کاهش می یابد نیز مطالبی خواهیم آموخت.

ادامه مطلب »
جملات سوالی باز و بسته

جملات سوالی بسته و باز

 در این فیلم آموزشی در ابتدا با جملات سوالی باز و بسته در زبان انگلیسی آشنا می شویم. سپس در انتها درباره ی تن صدا در مکالمه صحبت می شود.

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید