جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم
زمان آینده با be going to

زمان آینده با be going to

در این فیلم آموزشی که به درس اول زبان انگلیسی دهم می پردازد با زمان آینده ساده با be going to و موارد کاربرد آن آشنا خواهیم شد. پخش ویدئو

ادامه مطلب »
زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده با Will

در این فیلم آموزشی، با ساختار زمان آینده ساده با will در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین کاربردهای زمان آینده ساده با will را نیز فرا می گیرید. پخش

ادامه مطلب »
مترادف و متضاد در زبان انگلیسی دهم

مترادف و متضاد

در مبحث لغات زبان انگلیسی، نکات مختلفی وجود دارد که در این فیلم آموزشی با آنها آشنا می شویم. پخش ویدئو جملات مثبت و منفی حالت مثبت: در پاسخ به

ادامه مطلب »
معنی مجازی واژه ها

معنای مجازی واژه ها

در این فیلم آموزشی زبان انگلیسی، نخست با نکات معنی مجازی واژه ها آشنا شده سپس مواردی کاربردی درباره ی حروف اضافه و عبارت فعلیه در زبان انگلیسی می آموزید.

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید