جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

فعل بعد از حرف اضافه

در این فیلم آموزشی به شکل فعل بعد از حرف اضافه در زبان انگلیسی پرداخته می شود.  پخش ویدئو شکل فعل بعد از حرف اضافه برخی از شناخته شده‌ترین حروف

ادامه مطلب »

مصدر (infinitive)

در این فیلم آموزشی به موضوع مصدر “infinitive”و نمونه تست های آن  پرداخته می شود.  پخش ویدئو مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی در این قسمت به موضوع مصدر “infinitive” پرداخته

ادامه مطلب »

آهنگ صدا در جملات شرطی

در این فیلم آموزشی به آهنگ صدا در جملات شرطی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو آهنگ صدا در جملات شرطی آهنگ صدا در طول جملات شرطی تغییر می‌کند. به عبارتی Rising and

ادامه مطلب »

حذف if در جملات شرطی

در این فیلم آموزشی به موضوع حذف if در جملات شرطی و جایگزین هایی برای if خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حذف if در جملات شرطی در زبان انگلیسی در این بخش

ادامه مطلب »

جملات شرطی (conditional sentences)

در این فیلم آموزشی به گرامر درس سوم زبان انگلیسی یازدهم شامل جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم می پردازیم. پخش ویدئو جملات شرطی (conditional sentences) ابتدا موضوع جملات

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید