مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی

در این فیلم آموزشی به موضوع مصدر “infinitive”و نمونه تست های آن  پرداخته می شود.  پخش ویدئو مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی در این قسمت به موضوع مصدر “infinitive” پرداخته

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید