آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

روندهای تناوبی در شیمی

در این بخش به موضوع روندهای تناوبی و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو روندهای تناوبی در شیمی روندهای تناوبی: ویژگی هایی هستند که در یک تناوب یا در تناوب

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید