جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

افعال ناقصه (آموزش کامل)

در این ویدئوی آموزشی افعال ناقصه را به طور کامل به شما آموزش خواهیم داد و مثال‌ها و تست‌های این مبحث را با هم مرور خواهیم کرد. پخش ویدئو نواسخ نواسخ

ادامه مطلب »

ترجمه فعل مضارع با حروف ناصبه

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره ترجمه فعل مضارع با حروف ناصبه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ترجمه فعل مضارع با حروف ناصبه حروف «أن- کَي- لِکَي-

ادامه مطلب »

مضاف و مضاف الیه

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره مضاف و مضاف الیه و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو مضاف و مضاف الیه هر اسمی که «تنوین»

ادامه مطلب »

ترجمه جملات وصفیه

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره ترجمه صحیح جملات وصفیه و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ترجمه جمله وصفیه در این بخش نکاتی در

ادامه مطلب »

جمله وصفیه و روش تشخیص آن

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره جمله های بعد از اسم نکره شامل جمله وصفیه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو جمله وصفیه در زبان عربی نوع

ادامه مطلب »

اسم معرفه

دراین ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به ادامه مباحث معرفه و روش تشخیص اسم معرفه پرداخته می شود. این مباحث معرفه درکتاب نیامده است، ولی آشنایی با این مباحث

ادامه مطلب »

اسم نکره

در این متن از نکات عربی پایه یازدهم به مبحث اسم نکره و تشخیص آن پرداخته می شود. پخش ویدئو اسم نکره در زبان عربی اسم نکره اسمی است که

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید