جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

میدان الکتریکی یکنواخت

در این فیلم آموزشی با میدان الکتریکی یکنواخت  آشنا خواهید شد. همچنین شیوه ساخت یک میدان الکتریکی یکنواخت به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو شیوه ایجاد میدان الکتریکی

ادامه مطلب »

میدان الکتریکی

در این فیلم آموزشی با میدان الکتریکی و یکای آن  آشنا خواهید شد. همچنین مثال و تست های مهمی درباره میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار برای شما بیان

ادامه مطلب »

قانون کولن

در این فیلم آموزشی با قانون کولن و عوامل موثر بر اندازه نیروی بین دو جسم با بار الکتریکی آشنا می شوید. همچنین مثال و تست های مهمی از این

ادامه مطلب »

چگالی سطحی بار الکتریکی

در این فیلم آموزشی با چگالی سطحی بار الکتریکی یا توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا آشنا می شوید. همچنین مثال و تست هایی از این مبحث را آموزش خواهید

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید