جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم
پیچه مسطح

میدان مغناطیسی حلقه دایره‌‏‏ای حامل جریان (پیچه مسطح)

در این فیلم آموزشی با میدان مغناطیسی حلقه دایره‌‏‏ای حامل جریان (پیچه مسطح) آشنا خواهید دید. پخش ویدئو میدان مغناطیسی حلقه دایره‌‏‏ای حامل جریان خط‌های میدان مغناطیسی در اطراف یک حلقه

ادامه مطلب »
میدان الکتریکی یکنواخت

میدان مغناطیسی یکنواخت

در این فیلم آموزشی با میدان مغناطیسی یکنواخت آشنا خواهید شد. پخش ویدئو میدان مغناطیسی یکنواخت هرگاه در نقاط مختلف ناحیه‌ای از فضا جهت و اندازه میدان مغناطیسی یکسان باشد،

ادامه مطلب »
میدان مغناطیسی حاصل از سیم حامل جریان

میدان مغناطیسی سیم حامل جریان

در این فیلم آموزشی روشی برای میدان مغناطیسی سیم حامل جریان الکتریکی را آموزش خواهید دید. پخش ویدئو میدان مغناطیسی سیم حامل جریان هانس کریستین اورستد فیزیکدان دانمارکی دانشمند دانمارکی، در

ادامه مطلب »
میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی زمین

در این فیلم آموزشی با میدان مغناطیسی زمین آشنا خواهید شد. پخش ویدئو میدان مغناطیسی زمین زمین مانند یک آهنربای بسیار بزرگ است و خطوط میدان مغناطیسی در آن مانند

ادامه مطلب »
القای مغناطیسی

القای مغناطیسی

در این فیلم آموزشی با القای مغناطیسی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو القای مغناطیسی ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن به وسیله‌ی آهن ربا، بدون آنکه دو جسم با

ادامه مطلب »
میدان مغناطیسی چیست

میدان مغناطیسی

در این فیلم آموزشی با میدان مغناطیسی آشنا خواهید شد. همچنین ویژگی‌های خطوط میدان مغناطیسی با مثال به شما توضیح داده می‌شود. پخش ویدئو میدان مغناطیسی وقتی یک جسم آهنی

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید