آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی
آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی
فهرست مطالب

رشته پزشکی یکی از پرمتقاضی‌ترین رشته‌ها در بین داوطلبین تجربی است. داوطلبین زیادی هر ساله برای ورود به این رشته با همدیگر رقابت می‌کنند. برنامه‌ریزی صحیح برای مطالعه و انتخاب رشته اصولی شانس قبولی در این رشته را در دانشگاه‌های تاپ افزایش می‌دهد. در این نوشتار همراه شما هستیم تا آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی را بیان کنیم.

با گزینه دو همراه باشید.

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1402

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از برترین دانشکده ها در این حیطه است. هم اکنون تعداد دانشجویان پزشکی عمومی در مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، دوره بالینی کارورزی 2460 نفر است همچنین دانشکده پزشکی، علاوه بر دانشجویان دوره عمومی، مسئولیت آموزش 663 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد و 323 نفر دانشجویان Ph.D را بر عهده دارد. مسئولیت آموزش 1963 دستیار تخصصی را در 25 رشته بالینی، 316 دستیار فوق‌تخصصی را در 24 رشته و 39 رشته فلوشیپ را در 25 گروه آموزشی در بیمارستان‌های تابعه بر عهده دارد 

علاقه‌مندانی که تمایل به تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را دارند می‌توانند با کسب رتبه‌های خوب و انتخاب رشته صحیح به رشته موردعلاقه خود دست پیدا کنند. در جدول زیر رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه نوع سهمیه جنسیت شهر رشته قبولی
نظام جدید 5 1 منطقه 1 دختر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 6 2 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 12 3 منطقه 1 دختر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 15 5 منطقه 1 پسر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 21 9 منطقه 1 پسر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 24 11 منطقه 1 پسر اصفهان نيمسال اول
نظام جدید 26 12 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 27 13 منطقه 1 پسر مشهد نيمسال اول
نظام جدید 31 15 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 32 16 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 39 18 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 57 24 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 68 28 منطقه 1 پسر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 73 31 منطقه 1 دختر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 76 32 منطقه 1 دختر تهران نيمسال اول
نظام جدید 78 34 منطقه 1 پسر مشهد نيمسال اول
نظام جدید 83 37 منطقه 1 پسر اصفهان نيمسال اول
نظام جدید 99 46 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 3 2 منطقه 2 دختر بروجن نيمسال اول
نظام جدید 4 3 منطقه 2 پسر اروميه نيمسال اول
نظام جدید 8 4 منطقه 2 پسر اروميه نيمسال اول
نظام جدید 9 5 منطقه 2 پسر سبزوار نيمسال اول
نظام جدید 10 6 منطقه 2 پسر زنجان نيمسال اول
نظام جدید 13 7 منطقه 2 پسر تربت‌حیدریه نيمسال اول
نظام جدید 18 8 منطقه 2 پسر سبزوار نيمسال اول
نظام جدید 22 9 منطقه 2 دختر تويسركان نيمسال اول
نظام جدید 33 10 منطقه 2 پسر رفسنجان نيمسال اول
نظام جدید 36 11 منطقه 2 پسر زنجان نيمسال اول
نظام جدید 37 12 منطقه 2 پسر تربت‌حیدریه نيمسال اول
نظام جدید 38 13 منطقه 2 پسر رشت نيمسال اول
نظام جدید 41 15 منطقه 2 پسر آمل نيمسال اول
نظام جدید 43 16 منطقه 2 دختر رشت نيمسال اول
نظام جدید 46 18 منطقه 2 پسر بندپي نيمسال اول
نظام جدید 49 19 منطقه 2 پسر بابل نيمسال اول
نظام جدید 52 21 منطقه 2 پسر رشت نيمسال اول
نظام جدید 56 23 منطقه 3 پسر كرج نيمسال اول
نظام جدید 7 2 منطقه 3 دختر شهربابك نيمسال اول
نظام جدید 25 5 منطقه 3 دختر تهران نيمسال اول
نظام جدید 28 6 منطقه 3 پسر مياندوآب نيمسال اول
نظام جدید 35 8 منطقه 3 دختر ياسوج نيمسال اول
نظام جدید 55 10 منطقه 3 دختر ياسوج نيمسال دوم
نظام جدید 100 19 منطقه 3 پسر مشکین‌شهر نيمسال اول
نظام جدید 113 21 منطقه 3 دختر كوهدشت نيمسال اول
نظام جدید 120 24 منطقه 3 پسر ياسوج نيمسال اول
نظام جدید 125 25 منطقه 3 دختر ايذه نيمسال اول
نظام جدید 127 26 منطقه 3 پسر تنكابن نيمسال اول
نظام جدید 128 27 منطقه 3 پسر خوي نيمسال اول
نظام جدید 149 33 منطقه 3 پسر زرین‌دشت نيمسال اول
نظام جدید 167 35 منطقه 3 پسر جيرفت نيمسال اول
نظام جدید 186 41 منطقه 3 پسر كوهدشت نيمسال دوم
نظام جدید 190 43 منطقه 3 پسر تنكابن نيمسال اول
نظام جدید 220 49 منطقه 3 پسر كوهدشت نيمسال دوم
نظام جدید 293 64 منطقه 3 پسر اهر نيمسال دوم
نظام جدید 297 65 منطقه 3 دختر اسفراين نيمسال دوم

در ادامه رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تفکیک هر سه منطقه ذکر شده است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1
زمین‌شناسی 93/4 10 10 40 10 30 10 10 40 10 30
ریاضیات 51/2 90 100 90 90 100 90 100 90 90 100
زیست‌شناسی 61/4 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
فیزیک 54/5 100 100 90 90 90 100 100 90 90 90
شیمی 59/09 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
رتبه در منطقه 1 180 83 70 69 67 57 83 70 69 67 57
رتبه کشوری 456 213 187 180 178 156 213 187 180 178 156
محل سکونت تهران تبریز تهران مشهد اصفهان تبریز تبریز تهران مشهد اصفهان تبریز

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2
زمین‌شناسی 23/39 30 15 0 0 10 20 10 10 10
ریاضیات 77/8 75/59 73/4 61/2 73/4 80 90 80 50 60
زیست‌شناسی 86/69 70/69 75/4 82 63/4 90 90 90 100 90
فیزیک 100 78/9 82/3 82/3 85/59 100 90 80 70 60
شیمی 88/59 86/69 72/4 56/2 62/9 100 90 90 90 90
رتبه در منطقه 2 7 85 135 162 505 187 186 185 158 150
رتبه کشوری 13 223 347 423 1181 374 372 371 323 312
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران تهران زنجان قم قزوین قم رباط‌کریم

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3
زمین‌شناسی 70 0 10 10 10 30 10 23/39 30
ریاضیات 75/59 74/5 60 70 90 70 90 77/8 75/59
زیست‌شناسی 64 52 80 80 80 90 80 86/69 70/69
فیزیک 87/8 71/19 60 70 70 80 90 100 78/9
شیمی 64/8 65/8 70 70 70 80 80 88/59 86/69
رتبه در منطقه 3 46 270 362 314 265 163 154 7 85
رتبه کشوری 200 1207 2101 1893 1632 1101 1044 13 223
شهر محل سکونت تهران تهران نظرآباد تاکستان پاکدشت هشتگرد آبیک تهران تهران

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 20
ریاضیات 80
زیست‌شناسی 80
فیزیک 90
شیمی 70
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 1 تا 78
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 2 تا 235
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 1 تا 695

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1402

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش بیش از ۱7۰۰ دانشجو در مقطع پزشکی عمومی، و 1081 نفر در مقطع تخصصی، 115 نفر در مقطع فوق‌تخصصی  و 170 نفر در مقطع فلوشیپ را بر عهده دارد. در ادامه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1402 - پردیس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال تحصیلی
842 304 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
1129 394 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
1368 470 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
1768 604 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
1942 663 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
2115 708 منطقه 1 پسر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
2026 989 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
2627 1304 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
2708 1352 منطقه 2 پسر قائم‌شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3221 1604 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3253 1619 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3613 1787 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3749 1868 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3819 1903 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
4351 825 منطقه 3 پسر سقز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
4608 877 منطقه 3 پسر اسفراين پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5045 971 منطقه 3 پسر برازجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5445 1056 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5469 1062 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5640 1102 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5810 1146 منطقه 3 پسر ماه شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5896 1170 منطقه 3 پسر عباس‌آباد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
842 304 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 1
زمین‌شناسی 0 0 0 0
ریاضیات 80 86/69 54/5 61/2
زیست‌شناسی 74 56 68 78/69
فیزیک 76/69 95/59 74/5 67/8
شیمی 62/9 62/9 56/2 44/79
رتبه در منطقه 1 275 315 318 395
رتبه کشوری 763 891 906 1139
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران​ در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 2
شناسی 55 25 11/69 0 0 3/4 26/7
ریاضیات 58/9 71/19 31/2 73/4 73/4 40 32/29
زیست‌شناسی 58 71/4 83/4 66 41/4 51/4 46
فیزیک 76/69 63/4 54/5 47/79 64/5 58/9 63/4
شیمی 64/8 61 35/29 71/5 53/4 47/7 43/9
رتبه در منطقه 1 417 441 1157 1178 2984 3216 3324
رتبه کشوری 973 1055 2567 2613 6658 7262 7539
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران​ در منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 3
زمین‌شناسی 0 66/69 11/69 0 53/4 0 0
ریاضیات 95/59 80 86/69 51/2 66/69 55/59 60
زیست‌شناسی 42 61/4 56 68/69 54/7 58 54
فیزیک 100 81/19 86/69 61/2 33/4 64/5 51/2
شیمی 42/9 67/69 73/4 59/09 51/5 56/2 61
رتبه در منطقه 1 92 108 155 249 984 1344 1518
رتبه کشوری 422 489 689 1094 4149 5425 6012
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1401

داوطلبین برای اینکه بتوانند انتخاب رشته صحیحی داشته باشند نیاز است تا از آخرین رتبه قبولی پزشکی در این دانشگاه بر اساس سهمیه مناطق، جنسیت و… آگاه باشند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی جزو دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر کشور محسوب شده و رقابت قابل توجهی برای ورود به رشته‌های مختلف آن در کنکور سراسری وجود دارد. در جدول زیر رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال تحصیلی
نظام جدید 242 95 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 277 109 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه - نيمسال اول
نظام جدید 407 164 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه - نيمسال اول
نظام جدید 424 170 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه - نيمسال اول
نظام جدید 440 174 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 449 177 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 460 183 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 480 187 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 497 195 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 505 198 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 565 215 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 584 221 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 588 223 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 603 230 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 851 304 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1015 356 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1129 391 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1172 407 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1263 439 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 1337 460 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 1397 483 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 5425 1669 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 6802 2044 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 8211 2470 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 8615 2577 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 9286 2762 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
نظام جدید 9525 2827 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 10981 3229 منطقه 1 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 11080 3262 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 11202 3293 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 11855 3489 منطقه 1 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 11984 3528 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
نظام جدید 12909 3760 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
نظام جدید 13030 3787 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
نظام جدید 203 73 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 213 81 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 237 91 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 241 94 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 269 103 منطقه 2 پسر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 300 115 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 343 132 منطقه 2 دختر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 429 164 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 440 167 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 446 169 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 446 169 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 451 172 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 467 178 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 468 179 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 470 180 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 471 181 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 484 189 منطقه 2 پسر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 484 189 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 508 197 منطقه 2 پسر خرم‌آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 513 201 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 519 204 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 521 205 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 525 207 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 527 209 منطقه 2 پسر خمینی‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 528 210 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 530 211 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 535 213 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 537 215 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 544 218 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 545 219 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 555 224 منطقه 2 دختر رودسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 558 226 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 576 234 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 581 237 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 592 240 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 613 246 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 624 251 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 625 252 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 851 359 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 854 360 منطقه 2 پسر ابهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 161 34 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 234 53 منطقه 3 دختر زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 248 58 منطقه 3 پسر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 263 61 منطقه 3 دختر انار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 374 81 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 380 82 منطقه 3 پسر بانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 385 84 منطقه 3 دختر اليگودرز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 438 99 منطقه 3 پسر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 443 100 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 446 102 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 451 103 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1
زمین‌شناسی 10 10 20 10 30
ریاضیات 100 50 90 80 90
زیست‌شناسی 90 80 80 90 90
فیزیک 90 100 100 90 90
شیمی 90 90 100 90 90
رتبه در منطقه 140 120 120 137 139
رتبه کشوری 367 306 306 353 362
محل سکونت تهران تهران تهران تهران تبریز

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2

منطقه دو بین سهمیه‌های مناطق دارای جمعیت بیشتری است. در جدول زیر می‌توانید آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه دو را مشاهده کنید.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2
زمین‌شناسی 10 10 10 10 20
ریاضیات 90 80 80 90 80
زیست‌شناسی 80 90 80 80 90
فیزیک 100 90 100 90 70
شیمی 90 90 80 90 90
رتبه در منطقه 2 307 296 287 268 254
رتبه کشوری 625 595 583 541 507
شهر محل سکونت قم کرج قزوین قم -

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3

رتبه در سهمیه مناطق از مهم‌ترین سهمیه‌هایی است که می‌تواند روی پذیرش داوطلب تأثیر زیادی داشته باشد. آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2
زمین‌شناسی 10 10 10 10 20
ریاضیات 90 80 80 90 80
زیست‌شناسی 80 90 80 80 90
فیزیک 100 90 100 90 70
شیمی 90 90 80 90 90
رتبه در منطقه 2 307 296 287 268 254
رتبه کشوری 625 595 583 541 507
شهر محل سکونت قم کرج قزوین قم دانمارک

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 10
ریاضیات 70
زیست‌شناسی 70
فیزیک 80
شیمی 70
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 95 تا 178
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 73 تا 555
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 34 تا 1163

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1402

دانشکده پزشکی در محل جدید خود در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و در زمینی به مساحت 54720 مترمربع و با آموزش دانشجو در 14 رشته مختلف در مقاطع فلوشیپ و 22 رشته تخصصی بالینی، توانسته است سهم بزرگی در تعلیم‌وتربیت نیروی متخصص جامعه پزشکی را تأمین نماید. در ادامه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال قبولی
نظام جدید 16 6 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 17 7 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 202 84 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 308 122 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 335 132 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 364 143 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 659 248 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 748 270 منطقه 1 دختر مشهد پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 856 306 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1047 370 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1091 384 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1176 409 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1189 413 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1193 415 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1207 421 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1335 458 منطقه 1 پسر رودهن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1367 472 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1373 474 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1442 500 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1632 563 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1674 579 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1757 604 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 473 183 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 692 281 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 711 291 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 719 296 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 740 308 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 863 366 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 898 382 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 952 408 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1136 485 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1150 493 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1276 545 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1297 553 منطقه 2 پسر نوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1311 558 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1348 581 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1381 595 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1383 596 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1400 604 منطقه 2 دختر گناباد پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1498 646 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 541 118 منطقه 3 پسر طبس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 863 191 منطقه 3 پسر خواف پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 896 199 منطقه 3 پسر خواف پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1003 228 منطقه 3 دختر جغتاي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1203 268 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1335 304 منطقه 3 پسر طبس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1470 329 منطقه 3 پسر فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1480 331 منطقه 3 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1584 353 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1592 354 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1598 357 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1699 375 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1716 379 منطقه 3 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1835 404 منطقه 3 پسر بشرويه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1854 409 منطقه 3 دختر جاجرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1983 441 منطقه 3 دختر فريمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1990 445 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1994 447 منطقه 3 پسر بجستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2029 457 منطقه 3 پسر چابهار پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2209 489 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2215 490 منطقه 3 پسر شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2603 577 منطقه 3 دختر تايباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 7314 1869 منطقه 3 پسر طبس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 7397 1893 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 9426 2480 منطقه 3 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز -نيمسال دوم

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه 1
زمین‌شناسی 0 0 20 18/39 10 10 10 10 10
ریاضیات 63/4 84/5 45/59 66/69 80 80 70 50 80
زیست‌شناسی 73/4 58/7 57/4 58/7 90 90 90 90 90
فیزیک 68/9 74/5 65/59 80 90 90 70 70 90
شیمی 69/59 57/2 69/59 39/09 80 80 60 90 80
رتبه در منطقه 492 579 604 643 453 443 434 432 432
رتبه کشوری 1423 1674 1757 1886 1270 1225 1207 1200 1200
شهر محل سکونت مشهد مشهد مشهد مشهد تهران مشهد سبزوار مشهد مشهد

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه 2

در جدول زیر می‌توانید آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه دو را مشاهده کنید.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه 2
زمین‌شناسی 0 10 10 10 10 10
ریاضیات 73/4 80 70 50 80 80
زیست‌شناسی 64/69 80 80 90 80 90
فیزیک 86/69 100 80 90 90 70
شیمی 55/29 90 90 80 80 80
رتبه در منطقه 553 641 626 590 561 551
رتبه کشوری 1297 1305 1276 1198 1141 1124
شهر محل سکونت مشهد زاهدان شاهرود نیشابور شاهرود بجنورد

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه 3

رتبه در سهمیه مناطق از مهم‌ترین سهمیه‌هایی است که می‌تواند روی پذیرش داوطلب تأثیر زیادی داشته باشد. آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه 3
زمین‌شناسی 5 10 10 30 10 40
ریاضیات 84/5 80 70 60 50 90
زیست‌شناسی 66 90 90 90 90 80
فیزیک 84/5 90 80 70 70 90
شیمی 65/8 80 80 80 80 90
رتبه در منطقه 215 227 199 169 148 125
رتبه کشوری 958 1437 1305 1153 979 859
شهر محل سکونت مشهد مشهد گالیکش تایباد قائن گنبد

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 10
ریاضیات 70
زیست‌شناسی 70
فیزیک 80
شیمی 60
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 6 تا 427
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 183 تا 595
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 118 تا 331

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1402

دانشکده پزشکی شیراز با بیشتر از شصت سال سابقه درخشان علمی در زمینه تربیت پزشکان متخصص و مجرب شامل بخش‌های علوم پایه پزشکی است در هر گروه تعدادی اساتید دانشکده به همراه کارشناسان مربوط به آن گروه در رشته‌های مختلف فوق‌تخصصی – تخصصی وPh.D و کارشناسی ارشـــد مشغــول بکار هستند.

دانشگاه شیراز مانند سایر دانشگاه‌های برتر متقاضیان زیادی دارد. قبولی در رشته پزشکی در دانشگاه شیراز نیازمند کسب رتبه‌های خوب است. داوطلبین برای اینکه بتوانند در انتخاب رشته خود شانس قبولی رشته پزشکی دانشگاه شیراز را افزایش دهند لازم است تا از رتبه آخرین نفرات پذیرفته شده آگاه باشند. در ادامه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال قبولی
نظام جدید 14 4 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 49 23 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 252 98 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 366 145 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 482 189 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 582 220 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 584 221 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 711 260 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 803 287 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 912 320 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1029 362 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1147 397 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1196 417 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1362 469 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1564 544 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1587 553 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1608 559 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1682 582 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1769 606 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2011 682 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 2102 707 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 2251 756 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 2883 927 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 3068 989 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 6837 2055 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم -بومي فارس -نيمسال اول
نظام جدید 7450 2253 منطقه 1 پسر شيراز پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز | محروم -بومي فارس -نيمسال اول
نظام جدید 7634 2306 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 10542 3109 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم -بومي فارس -نيمسال اول
نظام جدید 14867 4288 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم -بومي فارس -نيمسال دوم
نظام جدید 14955 4310 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم -بومي فارس -نيمسال دوم
نظام جدید 757 314 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1113 474 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1139 488 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1162 497 منطقه 2 پسر خرم‌آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1231 531 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1327 569 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1430 617 منطقه 2 دختر بوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1466 632 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 14867 4288 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم -بومي فارس -نيمسال دوم
نظام جدید 14955 4310 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم -بومي فارس -نيمسال دوم
نظام جدید 757 314 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1113 474 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1139 488 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1162 497 منطقه 2 پسر خرم‌آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1231 531 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1590 683 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1682 729 منطقه 2 دختر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1716 741 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1721 744 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1752 762 منطقه 2 دختر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1762 768 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2511 1131 منطقه 2 دختر لامرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 67 14 منطقه 3 پسر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 119 23 منطقه 3 پسر كازرون پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 444 101 منطقه 3 پسر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 630 137 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 655 144 منطقه 3 پسر گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 673 148 منطقه 3 دختر جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 678 152 منطقه 3 پسر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 733 163 منطقه 3 پسر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 740 165 منطقه 3 پسر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 746 167 منطقه 3 دختر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 845 187 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 909 201 منطقه 3 دختر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه -نيمسال اول

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه 1
زمین‌شناسی 0 0 10 0 10 10 30 10
ریاضیات 82/3 61/2 57/79 62/29 50 70 80 80
زیست‌شناسی 68/69 70 67/4 74 90 70 90 90
فیزیک 96/69 67/8 62/29 80 70 60 80 90
شیمی 62/9 61 61 43/9 80 90 80 90
رتبه در منطقه 1 260 397 553 606 402 400 398 394
رتبه کشوری 711 1147 1587 1769 1108 101 1091 1079
شهر محل سکونت شیراز شیراز شیراز شیراز شیراز شیراز شیراز شیراز

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه 2

در جدول زیر می‌توانید کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه دو را مشاهده کنید.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه 2
زمین‌شناسی 10 10 10 10 10 10
ریاضیات 61/2 60 70 80 60 70
زیست‌شناسی 57/4 90 80 90 90 90
فیزیک 66/69 70 80 80 70 90
شیمی 76/19 80 90 90 80 90
رتبه در منطقه 2 729 575 556 556 554 551
رتبه کشوری 1682 1176 1133 1133 1129 1124
شهر محل سکونت شیراز آباده سیرجان آباده قزوین قائم‌شهر

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه 3
زمین‌شناسی 0 0 28/39 0 10 10 10 10 10
ریاضیات 86/69 80 62/29 88/9 90 60 80 70 60
زیست‌شناسی 59/4 53/4 75/4 49/4 90 80 80 80 90
فیزیک 84/5 84/5 51/2 51/2 70 80 90 80 70
شیمی 62 76/19 74/3 56/2 90 70 90 90 80
رتبه در منطقه 3 196 204 268 399 240 238 234 213 209
رتبه کشوری 879 922 1203 1808 1488 1480 1466 1379 1360
شهر محل سکونت شیراز شیراز شیراز شیراز نورآباد ممسنی فیروزآباد داراب فسا استهبان

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 20
ریاضیات 70
زیست‌شناسی 70
فیزیک 80
شیمی 70
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 4 تا 362
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 314 تا 497
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 14 تا 285

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 1402

در حال حاضر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارای 285 نفر عضو هیئت‌علمی، 43 نفر استاد، 95 نفر دانشیار، 142 نفر استادیار و 5 نفر مربی است. در ادامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال قبولی
نظام جدید 605 231 منطقه 1 پسر شیراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1561 542 منطقه 1 پسر تبریز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2703 878 منطقه 1 دختر تبریز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2798 908 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 3009 967 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 3638 1174 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 3916 1258 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 4510 1434 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 4630 1461 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 705 287 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 755 312 منطقه 2 پسر لنگرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 856 362 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 920 394 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1129 483 منطقه 2 دختر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1323 567 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1389 598 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1394 601 منطقه 2 پسر رودسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1880 825 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2047 891 منطقه 2 دختر رودسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2085 914 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2150 944 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2236 989 منطقه 2 پسر املش پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2295 1020 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2311 1025 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2317 1028 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2351 1047 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2373 1058 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2409 1077 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2434 1092 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 901 200 منطقه 3 پسر تالش پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1729 382 منطقه 3 پسر تالش پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2044 463 منطقه 3 پسر تالش پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2471 541 منطقه 3 پسر مشکین‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 2846 648 منطقه 3 پسر دره شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 3009 688 منطقه 3 پسر صومعه‌سرا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 3109 707 منطقه 3 دختر آستارا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 3292 762 منطقه 3 دختر آستارا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 4190 995 منطقه 3 پسر تالش پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 4454 1075 منطقه 3 پسر حويق پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 4735 1144 منطقه 3 پسر مشکین‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | روزانه -نيمسال دوم

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه گیلان – رشت در منطقه یک کنکور سراسری سال گذشته نشان می‌دهد که آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در منطقه 1 و درصدهای مکتسبه در هر درس به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه 1
ادبیات فارسی 60 50 60 - - - - -
عربی 90 70 80 - - - - -
معارف 80 60 80 - - - - -
زبان 80 70 80 - - - - -
زمین‌شناسی 20 10 10 20 10 10 10 10
ریاضیات 64/5 57/79 52/29 70 60 60 70 70
زیست‌شناسی 50/7 56 61/4 80 80 90 90 80
فیزیک 70 55/59 71/19 60 70 70 90 80
شیمی 47/7 50/5 51/5 70 80 70 70 80
رتبه در منطقه 967 1240 1258 979 976 796 783 749
رتبه کشوری 3009 3864 3916 2908 2899 2305 2267 2147
شهر محل سکونت رشت رشت رشت تهران تهران تهران مشهد تهران

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه 2

افرادی که دارای سهمیه منطقه دو هستند، با مطالعه جدول قرار داده شده در این بخش می‌توانند از رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال گذشته مطلع شوند.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه 2
زمین‌شناسی 0 0 0 10 10 10 10 10
ریاضیات 77/8 48/9 48/9 60 70 60 70 80
زیست‌شناسی 47/4 45/4 46/7 80 80 80 90 80
فیزیک 70 43/4 35/59 80 90 80 80 80
شیمی 54/29 60 45/79 70 70 70 80 70
رتبه در منطقه 1181 1786 4920 1442 1415 1415 1377 1372
رتبه کشوری 2619 4033 11186 3025 2973 2973 2910 2899
شهر محل سکونت رشت رشت رشت چالوس چالوس بجنورد سبزوار اسلام‌شهر

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه 3
زمین‌شناسی 0 10 10 10 10 10
ریاضیات 86/69 50 40 80 60 70
زیست‌شناسی 58 90 80 80 80 80
فیزیک 55/59 50 60 80 80 90
شیمی 42/9 80 60 80 80 80
رتبه در منطقه 707 789 775 544 521 515
رتبه کشوری 3109 3914 3861 2864 2713 2715
شهر محل سکونت رشت عباس‌آباد تالش تنکابن کلاچای رضوانشهر

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 10
ریاضیات 60
زیست‌شناسی 60
فیزیک 70
شیمی 60
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 231 تا 967
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 287 تا 2356
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 200 تا 995

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1402

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان یکی از دانشگاه‌های دولتی تیپ یک ایران است. در ادامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال قبولی
نظام جدید 108 51 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 289 114 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 332 130 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 409 165 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 600 228 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 611 235 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 668 252 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 725 263 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 752 273 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 805 289 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 920 323 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 958 334 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1027 361 منطقه 1 پسر اصفهان پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1052 372 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1135 394 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1158 402 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1196 417 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 765 319 منطقه 2 دختر شهرضا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 866 368 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 901 384 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1116 476 منطقه 2 پسر خرم‌آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1127 482 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1217 521 منطقه 2 پسر شاهین‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1217 521 منطقه 2 پسر بندر انزلی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1223 526 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1247 534 منطقه 2 دختر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1266 539 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1332 572 منطقه 2 پسر آران و بيدگل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1344 577 منطقه 2 پسر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1358 584 منطقه 2 پسر خرم‌آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1389 598 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1389 598 منطقه 2 پسر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 792 177 منطقه 3 پسر فلاورجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 979 221 منطقه 3 پسر مهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1040 237 منطقه 3 پسر اردكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1181 266 منطقه 3 پسر بندر ترکمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1378 310 منطقه 3 پسر تيران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1409 314 منطقه 3 پسر ازنا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1423 318 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1784 395 منطقه 3 پسر