جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 1402
فهرست مطالب

امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هویت اجتماعی شامل 10 درس می باشد. در این کتاب زمینه آشنایی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک با علوم انسانی و اجتماعی فراهم می شود. موضوع و مسئله اصلی کتاب هویت اجتماعی، روایت هویت افراد و جوامع می باشد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته تجربی خرداد 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی هویت اجتماعی رشته تجربی خرداد 1402

1- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید: (2 نمره)

الف) برای شناخت عميق تر ………………… ، لازم است كمی بيشتر به واژه “دیگران” دقت كنيد.

پاسخ : کنش اجتماعی (0.5)

ب) جوامع مختلف را می توان بر اساس آرمان ها و ارزش های آنها و نيز …………………..كه به دنبال می آورند، ارزیابی كرد.

پاسخ : فرصت ها و محدودیت هایی (0.5)

 

ج) متفکران ایرانی در نقد رویکرد ……………… و هویت های كاذبی كه از این طریق ساخته شده بود،كتاب هایی تدوین کردند.

پاسخ :  تقلیدی به فرهنگ غرب (0.5)

 

د) غرب، هویت خود را براساس اقتصاد شکل می دهد و …………… عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است.

پاسخ : سرمایه داری (0.5)

2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (2 نمره)

الف) دانش آموزی به تنهایی تکليف مدرسه را انجام می دهد؛ آیا كنش او اجتماعی است؟ چرا؟

پاسخ : بله، زیرا كنش اجتماعی او ناظر به دیگران (معلم) است (0.5)

 

ب) دو مورد از ویژگی های اخلاقی سازگار با آرمان ها و ارزش های دنيوی فرهنگ متجدد غرب را بنویسيد.

پاسخ : فردگرایی، فرصت طلبی، انضباط، تجمل گرایی، تبرّج، رفاه طلبی، مال اندوزی و …….. (ذكردو مورد كافیست) (0.5)

 

ج) تأثير انقلاب اسلامی ایران بر نظریه پردازان غربی را بنویسيد.

پاسخ : تأمل درنظریات پیشین خود و بازبینی آنها (0.5)

 

د) جمله “پيامبر اسلام (ص)، روز محشر به كثرت پيروان خود مباهات می كند”. به اهميت چه موضوعی اشاره دارد؟

پاسخ : جمعیت مناسب (اگر به گسترش فرهنگ اسلام اشاره شده باشد نصف نمره لحاظ گردد) (0.5)

3- روش های پيشگيری از كژروی اجتماعی و كنترل آنها را نام ببرید و توضيح دهيد. (ذكر دو مورد كافی است) (1.5 نمره)

پاسخ : تبلیغ و اقناع: می كوشد تا ازطریق آموزش، افراد را قانع كند كه عقاید و ارزش های جامعه را بپذیرند.
تشویق و پاداش: به افرادی كه مطابق ارزش ها و هنجارهای جامعه عمل می كنند، پاداش می دهد.
تنبیه و مجازات: كسانی را كه دچار كژروی اجتماعی شده باشند، مجازات می كند. (ذكردو مورد كافیست) (1.5)

4- چه زمانی تغييرات هویتی افراد مورد تشویق و تأیيد جامعه قرار می گيرد؟ مثال بزنيد. (1 نمره)

پاسخ : تا زمانی كه تغییرات هویتی افراد در چارچوب عقاید و ارزش های اجتماعی پذیرفته شده در جامعه اتفاق بیفتد و با هویت فرهنگی جامعه سازگار باشد، مورد تشویق و تأیید جامعه قرار می گیرد. مثال: فردی كه با تلاش و پشتکار، موقعیت اجتماعی خود و دیگران را ارتقا می بخشد از طرف جامعه، تأیید و تشویق می شود. (1)

5- چرا تأمين جمعيت مناسب برای یک جامعه، مسئله ای هویتی است؟ (1 نمره)

پاسخ : كاهش جمعیت یک جامعه به محدود شدن گستره فرهنگ آن منجر می شود و امکان تسلط جوامع و فرهنگ های دیگر بر آن جامعه را فراهم می آورد. ازاین رو تأمین جمعیت مناسب برای یک جامعه، مسئله ای هویتی است. (1)

6- حمایت از توليد ملی، جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به چه معناست؟
یکی از وظایف دولت یا توليدكننده را در این زمينه بنویسيد.
 (1 نمره)

پاسخ : حمایت از تولید ملی یعنی كمک به صنعت كشور برای تولید كالایی با كیفیت و قیمت مناسب. وظیفه دولت: ارائه تسهیلات به تولیدكننده، ممنوعیت واردات كالاهای مشابه داخلی، افزایش تعرفه های گمركی بركالاهای وارداتی.
وظیفه تولیدكننده: كنارگذاشتن سودجویی و فرصت طلبی و خدمت به مردم و جامعه به عنوان هدفی مهم. (1)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب هویت اجتماعی

کتاب هویت اجتماعی پايە دوازدهم رشته علوم تجربی در 10 درس تنظیم شده است.

این کتاب بستر مناسبی برای آشنایی شما با مباحث فرهنگ و هویت است. در این دروس می‌خوانید که انسانها براساس آگاهی، اراده و برای رسیدن به اهداف، عمل می‌کنند. آنها در ارتباط با هم فرهنگ های گوناگونی را پدید می آورند که براساس آرمان ها و ارزش های آن فرهنگ ها و همچنین مالک ها و معیارهای فطری و حقیقی قابل نقد و ارزیابی هستند. سپس با ابعاد مختلف هویت فرد و جامعه آشنا می شوید. در انتها ابعاد فرهنگی، سیاسی، جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی را مطالعه و بررسی می‌کنید.

هر درس، مقدمه‌ای دارد. این مقدمه‌ها نشان می‌دهند که این درس به دنبال پاسخ به چه پرسش‌هایی است. همچنین فعالیت هایی با عناوین مختلف مانند “گفت وگو کنید”، “نمونه بیاورید”، “مطالعه کنید” با هدف تحکیم و تثبیت آموخته ها وجود دارد. “بخوانیم و بدانیم”، “ببینیم و بدانیم” راهی است برای علاقه مند کردن شما به مطالعه بیشتر. تصویرها، جدول ها و نمودارها بخشی از محتوای درس هستند و به شما در یادگیری مطالب و رسیدن به اهداف درس یاری می‌رسانند. صفحه پایانی هر درس شامل سه بخش “مفاهیم کلیدی”، “خلاصه کنید” و “آنچه از این درس آموختیم” است. با تکمیل این صفحه می توانید مهارت های بسیاری کسب نمایید و توانایی های خود را ارتقا ببخشید.

بارم بندی امتحان نهایی علوم اجتماعی

همانطور که می دانید کتاب هویت اجتماعی 10 درس دارد و در امتحان نهایی از تمامی این دروس سوال مطرح می شود.بارم بندی در طراحی سوال به گونه ای است که مفاهیم نیم سال دوم اهمیت بیشتری دارد. در امتحان نهایی خرداد دروس 1 تا 5 که مربوط به نیم سال اول است در مجموع 5 نمره دارد. از هر کدام از دروس 6 تا 10 نیز 3 نمره سوال در امتحان نهایی طرح می گردد.

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی نوبت شهریور و دی کمی تفاوت دارد. در این دو نوبت از هر کدام از دروس 1 تا 5 در امتحان 1.5 نمره و از هر کدام از دروس 6 تا 10 در امتحان 2.5 نمره سوال طرح می گردد.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی علوم اجتماعی رشته تجربی را سوالات تشریحی تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی علوم اجتماعی

برای موفقیت در امتحان نهایی علوم اجتماعی به دروس 6 تا 10 کتاب هویت اجتماعی توجه بیشتری داشته باشید. این دروس بخش اصلی آزمون را شامل می شود.

در طراحی سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی تنوع زیادی وجود دارد و در مجموع حدود 15 سوال طراحی می گردد.

وقت امتحان نهایی علوم اجتماعی رشته تجربی حدود 75 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک، دو، سه، چهار، پنج در مجموع 5 نمره و از هر کدام از فصول 6 تا 10 هر کدام 3 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی قالب تقریبا ثابتی دارد. تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها، پر کردن جای خالی، چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی بخش های اصلی سوالات این امتحان می باشد.

مدت زمان آزمون حدود 75 دقیقه و تعداد سوالات حدود 15 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سیدپارسا
سیدپارسا
27 روز قبل

واقعا عالی وکاربردی بود ممنون

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x