جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1403 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1403 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 1402 با پاسخ
فهرست مطالب

امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته علوم تجربی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فیزیک 3 رشته تجربی شامل 4 فصل است. در این 4 فصل دانش آموز با سه بخش مهم و اساسی در علم فیزیک شامل مکانیک، موج و فیزیک جدید آشنا خواهد شد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته تجربی خرداد 1403 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی خرداد 1403

1- کلمۀ درست را از داخل پرانتز انتخاب و به پاسخبرگ منتقل کنید. (1 نمره)

الف) وزن یک جسم در مکان های مختلف (ثابت  متغیر) است.

پاسخ : متغیر (0.25)

 

ب) با دو برابر کردن اندازۀ تکانۀ یک جسم، انرژی جنبشی آن (دو -چهار) برابر می شود.

پاسخ : چهار (0.25)

 

پ) نيروی گرانشی میان دو ذره، با حاصل ضرب جرم آن ها نسبت (مستقیم – وارون) دارد.

پاسخ : مستقیم (0.25)

 

ت) در نمودار نیروی کشسانس فنر بر حسب تغییر طول، هر چه ثابت فنر بیشتر باشد، شیب نمودار (بیشتر – کمتر) است.

پاسخ : بیشتر (0.25)

2- آزمایشی را توضیح دهید که نشان دهد آیا صوت در خلأ منتشر می شود؟ وسایل آزمایش: گوشی تلفن همراه، محفظۀ تخلیۀ هوای شیشه ای، پمپ تخلیۀ هوا. (0.75 نمره)

پاسخ : گوشی تلفن همراه روشنی را زیر محفظۀ تخلیۀ هوای شیشه ای قرار می دهیم. در این حالت با برقراری تماس صدای آن شنیده می شود. (0.25) با به کار افتادن پمپ تخلیۀ هوا، صدا به تدریج ضعیف و سرانجام قطع می شود. (0.25) در حالی که امواج الکترومغناطیسی همچنان به گوش می رسد. نتیجه می گیریم صوت نمی تواند در خلأ منتشر شود. (0.25) 

3- درستی يا نادرستی چمله های زير را با کلمه های “درست” و “نادرست”  در پاسخبرگ مشخص كنيد. (1 نمره)

الف) برداری که مبدا محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می کند، بردار جا به جایی جسم در آن لحظه نام دارد.

پاسخ : نادرست (0.25)

 

ب) در حرکت با شتاب ثابت، سرعت متوسط متحرک در هر بازۀ زمانی دلخواه، برابر سرعت لحظه ای آن است. 

پاسخ : نادرست (0.25)

 

پ) شتاب متوسط، کمیتی برداری و هم جهت با بردار تغییر سرعت است.

پاسخ : درست (0.25)

 

ت) مساحت سطح بین نمودار مکان – زمان و محور زمان در هر بازۀ زمانی، برابر اندازه جا به جایی در آن بازه است.

پاسخ : نادرست (0.25)

4- آیا در حرکت با سرعت ثابت، اندازۀ جا به جایی متحرک همواره با مسافت پیموده شده، برابر است؟ چرا؟ (0.5 نمره)

پاسخ : بله (0.25) چون متحرک تغییر جهت نمی دهد. (0.25)

5- الف) لختی را تعریف کنید. (0.5 نمره)

پاسخ : اجسام میل دارند هنگامی که نیروی خالص وارد بر آن ها صفر است (0.25) وضعیت حرکت خود را حفظ کنند. این خاصیت لختی نام دارد. (0.25)

ب) شخصی در حال هل دادن جعبه ای سنگین روی سطح افقی است و این جعبه در جهت این نیرو حرکت می کند. با توجه به آنکه نیرویی که شخص به جعبه وارد می کند با نیرویی که جعبه به شخص وارد می کند هم اندازه است، توضیح دهید چگونه جعبه حرکت می کند؟ (0.5 نمره)

پاسخ: با توجه به قانون سوم نیوتن، در نیروی هم اندازه و در خلاف جهت به دو جسم متفاوت وارد می شود (0.25) بنابراین نیروها همدیگر را خنثی نمی کنند. (0.25)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته تجربی در 4 فصل تنظیم شده است.

 این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده اند. ضمناً بخشی از مطالب ریاضی مرتبط در سال های قبل آموزش داده شده است و بخشی نیز در سال جاری آموزش داده خواهد شد. در این فصل ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می شود.
بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…)
و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهم کنش های امواج (شامل بازتاب و شکست) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در شیمی سال دهم مطرح شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک و فوتون، طیف خطی، مدل های اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در درس شیمی سال دهم، مطرح شده است. 

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم مناسبی دارند که اهمیت آنها را نشان می دهد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی را حل مسئله تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دآنش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

 از بخش های “خوب است بدانيد”، “زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم”، “نتايج فعاليت های تحقيقی”، “واژه نامه” و “مواردی كه در پاورقي برخی از صفحه های كتاب اشاره شده است” و از “پيوست ها”، پرسش يا مسئله ای در آزمون نهایی طراحی نمی شود.

لازم است دانش آموزان در انتهای پاسخ خود یکا مورد نظر را یادداشت کنند.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی حدود 120 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی فیزیک تجربی متنوع می باشند و قدرت حل مسئله مهم ترین فاکتور برای کسب موفقیت در این امتحان است. برای آشنایی بهتر با سوالات بهتر است با نمونه سوال های سال قبل تمرین کنید.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x