جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402
برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402
فهرست مطالب

زمان بندی امتحانات نهایی خرداد ماه 1402 برای دانش آموزان پایه دوازدهم (و متقاضیان ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی)، پایه یازدهم و پایه دهم اعلام شد. با توجه به تاثیر مستقیم 40 درصدی سوابق تحصیلی  در رتبه نهایی کنکور سراسری، به همین دلیل دانش آموزان دوره روزانه پایه دوازدهم و مدارس بزرگسالان و سایر متقاضیانی که داوطلب کنکور سراسری هستند، باید برنامه ریزی اصولی بر پایه زمانبندی اعلام شده داشته باشند. در این نوشتار به ارائه کامل تمامی زمان بندی های امتحانات نهایی خرداد ماه 1402 برای پایه های 12 و امتحان هماهنگ پایه 10 و 11 پرداخته ایم.
با گزینه 2 همراه باشید.

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

متقاضیان مجاز برای شرکت در برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

علاو بر دانش آموزان پایه دوازدهم روزانه، گروه های زیر نیز می توانند برای ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی در برنامه امتحانی نهایی خرداد 1402 شرکت کنند.

  • دانش آموزان پایه دوازدهم روزانه
  • دانش آموزان مدارس بزرگسالان
  • آموزش از راه دور
  • دواطلبان آزاد رشته های شاخه نظری
  • دانش آموزان دوره دوم آموزش متوسطه
  • متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره برای آزمون کنکور سراسری
برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

زمان بندی امتحانات نهایی خرداد 1402

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402  به انضمام نکات قابل توجه توسط مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش ابلاغ شد. در جدول زیر می توانید تاریخ امتحانات نهایی خرداد 1402 را مشاهده کنید.

روز آزمون تاریخ آزمون شروع فرایند آزمون 7:30 صبح
نظری **فنی و حرفه ای و کاردانش
ریاضی- فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
یکشنبه 1402/2/31 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) علوم و معارف قرآنی 3 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 1402/03/02 فیزیک 3 فیزیک 3 تاریخ 3 تاریخ 3 (تخصصی رشته) -
پنجشنبه 1402/03/04 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 زبان فارسی و نگارش 3
یکشنبه 1402/03/07 هندسه 3 ریاضی 3 جامعه شناسی 3 اصول عقاید 3 -
سه شنبه 1402/03/09 زبان انگلیسی 3 زبان انگلیسی 3 زبان انگلیسی 3 زبان انگلیسی 3 زبان انگلیسی 3
پنجشنبه 1402/03/11 شیمی 3 شیمی 3 فلسفه 2 فلسفه 2 -
سه شنبه 1402/03/16 حسابان 2 زیست شناسی 3 علوم و فنون ادبی 3 علوم و فنون ادبی 3 -
پنجشنبه 1402/03/18 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
یکشنبه 1402/03/21 ریاضیات گسترده *زمین شناسی ریاضی و آمار 3 ریاضی و آمار 3 -
سه شنبه 1402/03/23 عربی، زبان قرآن 3 (کد 112206) عربی، زبان قرآن 3 (کد 112206) عربی، زبان قرآن 3 (کد 112207) عربی، زبان قرآن 3 (کد 112208) عربی، زبان قرآن 3 (کد 212111)
پنجشنبه 1402/03/25 علوم اجتماعی علوم اجتماعی جغرافیا 3 احکام 3 -

*زمین شناسی پایه یازدهم روز یکشنبه مورخ 21/03/1402 برگزار خواهد شد. (ویژه داوطلبان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره)

**  دانش آموزان و متقاضیان کنکور هنر که قصد ایجاد سابقه تحصیلی را دارند می توانند برای ترمیم معدل در امتحانات نهایی دروس عمومی شرکت کنند.

نکات قابل توجه در مورد دروس برخی از رشته ها در امتحانات نهایی خرداد 1402

1.آزمون درس ادیان الهی (3) اقلیت های دینی روز یکشنبه مورخ 31/02/1402 برگزار می شود.

2.آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی (3) ناشنوایان در روز سه شنبه مورخ 09/03/1402 برگزار می شود.

نکات قابل توجه برای بزرگسالان شرکت کننده در برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه در سال تحصیلی 1402

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه برای بزرگسالان و متقاضیانی که موفق به قبولی در امتحانات مدارس خود نشده اند، یا تصمیم به اخذ دیپلم مجدد غیر از رشته ی تحصیلی خود را دارند برطبق همان جدول بالا است. همچنین داوطلبین کنکور سراسری که قصد ترمیم نمرات معدل و ایجاد سابقه تحصیلی را دارند نیز می توانند در آزمون امتحانات نهایی خردارد ماه 1402 شرکت کنند و زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه برای این افراد نیز همانند برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402 بیان شده در جدول بالا است.

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه یازدهم دوره دوم آموزش متوسطه خرداد ماه 1402

جدول زیر برنامه آزمون هماهنگ برای دروس پایه یازدهم رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی را ارائه داده است. توجه داشته باشید که این جدول برنامه ریزی آزمون هماهنگ ویژه دانش آموزان روزانه پایه یازدهم است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه یازدهم دوره دوم – خرداد 1402 زمان برگزاری آزمون: مدارس نوبت صبح ساعت 10 و نوبت عصر ساعت 16
ردیف روز تاریخ ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
1 دوشنبه 1402/03/08 حسابان 1 ریاضی 2 ریاضی و آمار 2 ریاضی و آمار 2
2 چهارشنبه 1402/03/10 عربی، زبان قرآن 2 عربی، زبان قرآن 2 علوم و فنون ادبی 2 اصول عقاید 2

توجه داشته باشید که این جدول برنامه ریزی آزمون هماهنگ ویژه دانش آموزان روزانه پایه یازدهم است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه دهم دوره دوم آموزش متوسط خرداد ماه 1402

در جدول زیر زمان برگزاری دروس پایه دهم دوره دوم آموزش متوسطه ویژه دانش آموزان روزانه است که در خرداد ماه 1402 برگزار می شود. آزمون هماهنگ دروس پایه دهم رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی در تاریخ 01/03/1402 و 03/03/1402 برگزار می شود.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه دهم دوره دوم – خرداد 1402 - زمان برگزاری آزمون: مدارس نوبت صبح ساعت 10 و نوبت عصر ساعت 16
ردیف روز تاریخ ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
1 دوشنبه 1402/03/01 فارسی 1 فارسی 1 فارسی 1 فارسی 1
2 چهارشنبه 140203/03 فیزیک 1 زیست شناسی 1 عربی، زبان قرآن 1 عربی، زبان قرآن 1

توجه داشته باشید که این جدول برنامه ریزی آزمون هماهنگ ویژه دانش آموزان روزانه پایه دهم است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه یازدهم دوره دوم آموزش متوسط خرداد ماه 1402 – غایببن موجه

جدول زیر برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه یازدهم دوره دوم آموزش متوسط خرداد ماه 1402 برای غایببین موجه را نشان می دهد.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه یازدهم دوره دوم آموزش متوسط خرداد ماه 1402 – غایببن موجه
ردیف روز تاریخ ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
1 دوشنبه 1402/03/29 عربی، زبان قرآن 2 عربی، زبان قرآن 2 علوم و فنون ادبی 2 اصول عقاید 2
2 چهارشنبه 1402/03/31 حسابان 1 ریاضی 2 ریاضی و آمار 2 ریاضی و آمار 2

توجه داشته باشید که این جدول زمان بندی امتحانات دانش آموزان پایه یازدهم روزانه که غایبین موجه هستند را ارائه داده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه دهم دوره دوم آموزش متوسط خرداد ماه 1402 – غایبین موجه

در جدول زیر برنامه زمان بندی دروس پایه دهم دوره دوم برای دانش آموزان روزانه که غایبین موجه هستند ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه دهم دوره دوم آموزش متوسط خرداد ماه 1402 – غایبین موجه
ردیف روز تاریخ ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
1 دوشنبه 1402/03/29 فارسی 1 فارسی 1 فارسی 1 فارسی 1
2 چهارشنبه 1402/03/31 فیزیک 1 زیست شناسی 1 عربی، زبان قرآن 1 عربی، زبان قرآن 1

توجه داشته باشید که این برنامه مخصوص دانش آموزان روزانه پایه دهم غایبین موجه است.

پرسش و پاسخ

زمان برگزاری امتحانات نهایی 1402 برای دانش آموزان پایه دوازدهم، ترمیم معدل و همچنین بزرگسالان در خرداد ماه خواهد بود که زمان دقیق آن در جدول ارائه شده است.

با توجه به زمان بندی اعلام شده امتحان هماهنگ برای دانش آموزان روزانه پایه یازدهم در 1402/03/08 و 1402/03/10 برای تمامی رشته ها برگزار می شود.

با توجه به زمان بندی اعلام شده برای دانش آموزان روزانه پایه دهم، امتحان هماهنگ در تاریخ 1402/03/01 و 1402/03/03 برای تمامی رشته ها برگزار می شود. 

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x