جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی و تجربی 1403

بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی و تجربی 1403
بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی و تجربی 1403
فهرست مطالب

بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی و تجربی 1403 برای داوطلبین کنکور بسیار اهمیت دارد، زیرا می‌توانند برنامه‌ریزی درسی خود را مطابق با آن بچینند.  بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403 برای درس فیزیک به تفکیک پایه است. زیرا سوالات از کتاب‌های فیزیک سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طرح می‌شوند که سال دوازدهم بیشترین تعداد سوال را داشته و سهم پایه‌های دهم و یازدهم از سوالات این درس تقریبا با یکدیگر برابر است. بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی و تجربی 1403 در این مقاله ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی و تجربی 1403

بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی 1403

از مهم‌ترین و سوال برانگیز‌ترین بخش های فیزیک می‌توان به نوسان و امواج، جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم،  ویژگی‌های فیزیکی مواد، الکتریسیتە ساکن و… اشاره کرد. بودجه‌بندی سوالات فیزیک در کنکور ریاضی به شرح زیر می‌باشد

بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی
سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401 دی 1401
فیزیک و اندازه گیری - 1 سوال 2 سوال - 0
ویژگی‌های فیزیکی مواد 1 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال
کار، انرژی و توان 3 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال
دما و گرما 5 سوال 4 سوال 5 سوال 4 سوال 3 سوال
ترمودینامیک 4 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 3 سوال
الکتریسیتۀ ساکن 5 سوال 4 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 4 سوال 5 سوال 3 سوال 4 سوال 3 سوال
مغناطیس 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب 2 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال
حرکت بر خط راست 4 سوال 5 سوال 3 سوال 4 سوال 3 سوال
دینامیک و حرکت دایرهای 5 سوال 5 سوال 2 سوال 6 سوال 2 سوال
نوسان و موج 4 سوال 6 سوال 3 سوال 4 سوال 4 سوال
برهم کنش‌های موج 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
آشنایی با فیزیک اتمی 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال
آشنایی با فیزیک هسته ای 2 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
مجموع سوالات 45 سوال 45 سوال 45 سوال 45 سوال -

بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی  1403 در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه شده است.

بودجه‌بندی فیزیک پایه دهم 1403

بودجه‌بندی فیزیک پایه دهم 1403 در زیر ارائه شده است:

 • فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری): ا سوال
 • فصل دوم (کار و انرژی): 2 سوال
 • فصل سوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد): 2 سوال
 • فصل چهارم (دما و گرما): 1 سوال
 • فصل پنجم (ترمودینامیک): 2 سوال

بودجه‌بندی فیزیک پایه یازدهم 1403

بودجه‌بندی فیزیک پایه یازدهم 1403 در زیر ارائه شده است:

 • فصل اول (الکتریسیته ساکن): 3 سوال
 • فصل دوم (الکتریسیته جاری): 3 سوال
 • فصل سوم (مغناطیس): 2 سوال
 • فصل چهارم (القای الکترومغناطیس و جریان متناوب): 2 سوال

بودجه‌بندی فیزیک پایه دوازدهم 1403

بودجه‌بندی فیزیک پایه دوازدهم 1403 در زیر ارائه شده است:

 • فصل اول (حرکت بر خط راست): 4 سوال
 • فصل دوم (دینامیک): 4 سوال
 • فصل سوم (نوسان و موج): 4 سوال.
 • فصل چهارم (برهم کنش امواج): 1 سوال
 • فصل پنجم (فیزیک اتمی): 2 سوال
 • فصل ششم (فیزیک هسته‌ای): 2 سوال

دفترچه شماره دو کنکور ریاضی 1403

دفترچه شماره 2 کنکور ریاضی شامل دروس فیزیک و شیمی است. در این دفترچه به صورت مجموع 65 سؤال تستی مطرح شده است. مدت‌زمان کل در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به سؤالات این دفترچه به میزان 75 دقیقه است. به صورت میانگین برای هر سؤال به 70 ثانیه زمان نیاز است.

بررسی درس فیزیک در کنکور ریاضی 1403

در دفترچه شماره دو، درس فیزیک و شیمی ارائه شده است.‌بخش اول دفترچه مربوط به درس فیزیک است. تعداد کل سؤالات فیزیک در دفترچه کنکور ریاضی شامل 35 عدد سؤال تستی است. در  مجموع برای پاسخگویی به سؤالات فیزیک کنکور زمان 45 دقیقه‌ای در نظر گرفته شده است. به صورت میانگین برای هر سؤال به 77 ثانیه نیاز است. سؤالات مطرح شده از درس فیزیک از کتاب‌های فیزیک 1، فیزیک 2و فیزیک 3 است.

بودجه‌بندی فیزیک کنکور 1403 رشته تجربی

داوطلبان رشته تجربی باید به ۳۰ سوال از درس فیزیک پاسخ دهند که نسبت به رشته زیادی تعداد کمتریست، اما همانطور که می‌دانید قوی‌بودن در این درس بسیار رتبه سازبوده و می‌تواند نتیجه کنکورتان را تغییر دهد. از همین جهت تعداد سوالات هر مبحث در هر پایه تحصیلی در ادامه برای‌تان ذکر شده‌است. نوسان و امواج، جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم،  ویژگی‌های فیزیکی مواد، الکتریسیتە ساکن و… از مهم‌ترین و پر سوال‌ترین بخش های این درس به شمار می‌روند.  در جدول زیر بودجه‌بندی فیزیک کنکور تجربی ارائه شده است:

بودجه‌بندی فیزیک کنکور ریاضی
سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401 دی 1401
فیزیک و اندازه گیری - 1 سوال 2 سوال - 0
ویژگی‌های فیزیکی مواد 1 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال
کار، انرژی و توان 3 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال
دما و گرما 5 سوال 4 سوال 5 سوال 4 سوال 3 سوال
ترمودینامیک 4 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 3 سوال
الکتریسیتۀ ساکن 5 سوال 4 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 4 سوال 5 سوال 3 سوال 4 سوال 3 سوال
مغناطیس 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب 2 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال
حرکت بر خط راست 4 سوال 5 سوال 3 سوال 4 سوال 3 سوال
دینامیک و حرکت دایرهای 5 سوال 5 سوال 2 سوال 6 سوال 2 سوال
نوسان و موج 4 سوال 6 سوال 3 سوال 4 سوال 4 سوال
برهم کنش‌های موج 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
آشنایی با فیزیک اتمی 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال
آشنایی با فیزیک هسته ای 2 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
مجموع سوالات 45 سوال 45 سوال 45 سوال 45 سوال -

بودجه‌بندی سوالات فیزیک پایه دهم تجربی 1403

طبق بودجه‌بندی فیزیک کنکور، از این مقطع ۸ سوال (معادل ۲۷ درصد) مطرح می‌شود که تعداد سوالات آن به تفکیک فصول به صورت زیر است:

 • فیزیک و اندازه گیری (فصل اول): ۱ سوال
 • کار، توان و انرژی (فصل دوم): ۲ سوال
 • ویژگی‌های فیزیکی مواد (فصل سوم): ۲ سوال
 • دما و گرما (فصل چهارم): ۳ سوال

بودجه‌بندی سوالات فیزیک پایه یازدهم تجربی 1403

در فیزیک کنکور ۱۴۰۲، ۹ سوال (معادل ۳۰ درصد) از سوالات از پایه یازدهم مطرح می‌شود که به تفکیک فصل به شرح زیر است:

 • الکتریسیته ساکن (فصل اول): ۳ سوال
 • الکتریسیته جاری (فصل دوم): ۳ سوال
 • مغناطیس و القای الکترومغناطیس (فصل چهارم): ۳ سوال

بودجه‌بندی سوالات فیزیک پایه دوازدهم تجربی 1403

مهم‌ترین پایه برای طرح سوالات فیزیک کنکور ۱۴۰۲، پایه دوازدهم تجربی است.  این پایه ۱۳ سوال (معادل ۴۳ درصد) به خودش اختصاص داده‌است. سوالات به تفکیک هر فصل به صورت زیر است:

 • حرکت بر خط راست (فصل اول): ۳ سوال
 • دینامیک (فصل دوم): ۳ سوال
 • نوسان و امواج (فصل سوم): ۴ سوال
 • فیزیک اتمی و هسته‌ای (فصل چهارم): ۳ سوال

جزئیات دفترچه شماره دو کنکور تجربی 1403

دفترچه شماره دو کنکور رشته تجربی شامل دو درس فیزیک و شیمی است. به صورت کلی مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات دفترچه شماره 2، 75 دقیقه است. به طور میانگین برای هر سؤال 128 ثانیه زمان نیاز است.

بررسی درس فیزیک در کنکور تجربی 1403

در دفترچه شماره دو، درس فیزیک و شیمی ارائه شده است.‌بخش اول دفترچه مربوط به درس فیزیک است. تعداد کل سؤالات فیزیک در دفترچه کنکور تجربی شامل 30 عدد سؤال تستی است. در  مجموع برای پاسخگویی به سؤالات فیزیک کنکور، زمان 40 دقیقه‌ای در نظر گرفته شده است. به صورت میانگین برای هر سؤال به 80 ثانیه زمان نیاز است. سؤالات مطرح شده از درس فیزیک از کتاب‌های فیزیک 1 پایه دهم، فیزیک 2 پایه یازدهم و فیزیک 3 پایه دوازدهم است.

پرسش و پاسخ

سؤالات فیزیک در دفترچه شماره دو مطرح می‌شود. تعداد سؤالات فیزیک در دفترچه شماره 2 حاوی 35 سؤال تستی است. در مجموع برای پاسخگویی به سؤالات درس فیزیک 45 دقیقه زمان نیاز است. به طور میانگین برای هر سؤال 77 ثانیه فرصت داریم.

سؤالات درس فیزیک کنکور از کتاب‌های فیزیک 1 پایه دهم، فیزیک 2 پایه یازدهم و فیزیک 3 پایه دوازدهم مطرح می‌شود. تعداد سؤالات فیزیک 35 سؤال است.

تعداد کل سؤالات فیزیک در دفترچه کنکور تجربی شامل 30 عدد سؤال تستی است. در  مجموع برای پاسخگویی به سؤالات فیزیک کنکور، زمان 40 دقیقه‌ای در نظر گرفته شده است

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x