جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

بودجه‌بندی کنکور 1403 رشته تجربی

بودجه‌بندی کنکور 1403 رشته تجربی
بودجه‌بندی کنکور 1403 رشته تجربی
فهرست مطالب

آگاهی از بودجه‌بندی کنکور 1403 رشته تجربی سبب می‌شود تا داوطلبین برنامه ریزی دقیق‌تری برای آمادگی کنکور داشته باشند. بودجه‌بندی سبب شده تا داوطلب در مورد تعداد تست‌های هر مطلب اطلاعات نسبی داشته باشد. کنکور تجربی شامل پنج درس زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی و زمین می‌باشد. در این نوشتار بودجه‌بندی کنکور 1403 رشته تجربی ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

بودجه‌بندی کنکور 1403 رشته تجربی

دروس تخصصی در کنکور تجربی 1403

در جدول زیر می‌توانید نام دروس تخصصی رشته علوم تجربی برای کنکور 1403 را مشاهده کنید:

دروس تخصصی در کنکور تجربی 1403
دروس اختصاصی پایه دهم دروس اختصاصی پایه یازدهم دروس اختصاصی پایه دوازدهم
ریاضی 1 ریاضی 2 ریاضی 3
زیست‌شناسی 1 زیست‌شناسی 2 زیست‌شناسی 3
شیمی 1 شیمی 2 شیمی 3
فیزیک 1 فیزیک 2 فیزیک 3
زمین‌شناسی

بودجه‌بندی دروس کنکور 1403 – دروس تخصصی رشته تجربی

داوطلبان کنکور تجربی، 3 دفترچه دریافت می‌کنند که هر کدام از آن‌ها، شامل تست‌های درس‌های مختلفی است. مدت‌زمان پاسخ‌گویی به سؤالات این دفترچه‌ها، در مجموع  180 دقیقه است.

تعداد سؤالات دفترچه کنکور تجربی 1403

در کنکور تجربی 1403 بدون احتساب دفترچه شماره 4 که مربوط به سؤالات بهیاری است، 155 سؤال طرح شده است. سؤالات دروس تخصصی تجربی در 3 دفترچه مجزا قرار دارد. در مجموع مدت زمان پاسخگویی به این سؤالات 180 دقیقه است. داوطلبین که دارای سهمیه بهیاری هستند، علاوه بر سه دفترچه اختصاصی، باید به سؤالات دفترچه شماره 4 نیز پاسخ دهند. تعداد سؤالات دفترچه شماره 4 سی عدد است که باید در مدت زمان 20 دقیقه به سؤالات پاسخ دهید.

در جدول زیر می‌توانید دفترچه کنکور تجربی 1403 را مشاهده کنید.

تعداد سؤالات دفترچه کنکور تجربی 1403
شماره دفترچه دروس تعداد سؤالات مدت‌زمان پاسخگویی مدت‌زمان پاسخگویی به هر سؤال
دفترچه شماره یک زیست‌شناسی 45 45 دقیقه هر سؤال 60 ثانیه
دفترچه شماره دو فیزیک 30 40 دقیقه هر سؤال 80 ثانیه
شیمی 35 30 دقیقه هر سؤال 60 ثانیه
دفترچه شماره سه ریاضی 30 47 دقیقه
زمین‌شناسی 15 13 دقیقه هر سؤال 52 ثانیه
دفترچه شماره چهار مختص داوطلبان بهیاری 30 20 دقیقه هر سؤال 40 ثانیه
مجموع 155 سؤال (با احتساب دفترچه بهیاری: 185) 180 دقیقه (200 دقیقه با دفترچه بهیاری)

جزئیات دفترچه شماره یک کنکور تجربی

دفترچه شماره یک کنکور تجربی مختص درس زیست‌شناسی است. در کنکور 1403 از درس زیست‌شناسی 45 سؤال طرح می‌شود. مدت زمان پاسخگویی به سؤالات درس زیست‌شناسی 45 دقیقه است. به طور میانگین مدت زمان پاسخگویی به هر سؤال 60 ثانیه است.

بررسی درس زیست‌شناسی در کنکور تجربی 1403

سؤالات درس زیست‌شناسی در کنکور تجربی 1403 از کتاب‌های زیست  1 پایه دهم، زیست 2 پایه یازدهم، زیست 3 پایه دوازدهم طرح می‌شود.

داوطلبان باید در دفترچه شماره یک به سؤالات درس زیست‌شناسی به‌عنوان اولین درس دفترچه تخصصی پاسخ دهند. درس زیست‌شناسی در کنکور سراسری شامل 45 سؤال است و داوطلبان باید در مدت‌زمان 45 دقیقه به این سؤالات پاسخ دهند.

 • 1. تعداد سؤالات زیست‌شناسی در کنکور: 45 سؤال
 • 2. مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات زیست‌شناسی: 45 دقیقه
 • 3. مدت‌زمان پاسخگویی به هر سؤال: 1 دقیقه
 • 4. منابع: زیست‌شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم

با توجه به اینکه درس زیست‌شناسی در کنکور ضریب 12 دارد، داوطلبین باید برای این درس برنامه‌ریزی خوبی داشته باشند.

جزئیات دفترچه شماره دو کنکور تجربی 1403

دفترچه شماره سه کنکور تجربی حاوی سؤالات درس ریاضی و زمین‌شناسی است. در مجموع تعداد سؤالات این دفترچه 45 عدد است، برای پاسخگویی به سؤالات این دفترچه مدت‌زمان 60 دقیقه زمان در نظر گرفته شده است. به طور میانگین برای هر سؤال به 80 ثانیه زمان نیاز داریم.

بررسی درس ریاضی کنکور تجربی 1403

درس ریاضی در دفترچه سوم کنکور تجربی قرار دارد. در کنکور تجربی از درس ریاضی 30 سؤال تستی مفهومی طراحی می‌شود. مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات درس ریاضی 47 دقیقه است. برای حل هر سؤال ریاضی به زمان 94 ثانیه ای نیاز داریم. سوالت درس ریاضی از درس ریاضی 1 پایه دهم، ریاضی 2 پایه یازدهم و ریاضی 3 پایه دوازدهم طرح شده است.

بررسی درس فیزیک در کنکور تجربی 1403

در دفترچه شماره دو، درس فیزیک و شیمی ارائه شده است. بخش اول دفترچه مربوط به درس فیزیک است. تعداد کل سؤالات فیزیک در دفترچه کنکور تجربی شامل 30 عدد سؤال تستی است. در  مجموع برای پاسخگویی به سؤالات فیزیک کنکور، زمان 40 دقیقه ای در نظر گرفته شده است. به صورت میانگین برای هر سؤال به 80 ثانیه زمان نیاز است. سؤالات مطرح شده از درس فیزیک از کتاب‌های فیزیک 1 پایه دهم، فیزیک 2 پایه یازدهم و فیزیک 3 پایه دوازدهم است.

بررسی درس شیمی در کنکور تجربی 1403

سومین درس در دفترچه دوم کنکور تجربی 1403 مربوط به درس شیمی است. تعداد سؤالات  درس شیمی در کنکور تجربی 35 سؤال است. در مجموع 35 دقیقه زمان برای پاسخگویی به سؤالات این درس نیاز است. سؤالات مطرح شده از درس شیمی از کتاب‌های شیمی 1 پایه دهم، شیمی 2 پایه یازدهم و شیمی 3  پایه دوازدهم است.

بودجه‌بندی کنکور 1403 رشته تجربی

جزئیات دفترچه شماره سه کنکور تجربی 1403

دفترچه شماره سه کنکور تجربی حاوی سؤالات درس ریاضی و زمین‌شناسی است. در مجموع تعداد سؤالات این دفترچه 45 عدد است، برای پاسخگویی به سؤالات این دفترچه مدت‌زمان 60 دقیقه زمان در نظر گرفته شده است. به طور میانگین برای هر سؤال به 80 ثانیه زمان نیاز داریم.

بررسی درس ریاضی کنکور تجربی 1403

درس ریاضی در دفترچه سوم کنکور تجربی قرار دارد. در کنکور تجربی از درس ریاضی 30 سؤال تستی مفهومی طراحی می‌شود. مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات درس ریاضی 47 دقیقه است. برای حل هر سؤال ریاضی به زمان 94 ثانیه ای نیاز داریم. سوالت درس ریاضی از درس ریاضی 1 پایه دهم، ریاضی 2 پایه یازدهم و ریاضی 3 پایه دوازدهم طرح شده است.

بررسی درس زمین‌شناسی کنکور تجربی 1403

با حذف‌شدن زیرگروه‌ها از کنکور سراسری، درس زمین‌شناسی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد. ضریب زمین‌شناسی در کلیه رشته‌های دانشگاهی ضریب 1 به خودش گرفت. تعداد سؤالات درس زمین‌شناسی 15 سؤال است. مدت‌زمان پاسخگویی به این 15 سؤال 13 دقیقه است.

بودجه‌بندی کنکور 1403 رشته تجربی

جزئیات دفترچه شماره چهار کنکور تجربی 1403

دفترچه شماره چهار کنکور تجربی ویژه داوطلبین رشته بهیاری است. داوطلبین با پاسخ‌دهی به این سؤالات می‌توانند شانس بیشتری برای قبولی در رشته پرستاری داشته باشند، خصوصاً داوطلبین با مدرک کاردانی بهیاری که متقاضی رشته پرستاری هستند. در چهارمین دفترچه کنکور سراسری 30 سؤال اختصاصی از درس بهیاری طرح می‌شود. داوطلبین مشمول سهمیه بهیاری می‌توانند در مدت‌زمان 20 دقیقه به این سؤالات پاسخ دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفترچه کنکور سراسری تجربی 1403 می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید:

دفترچه کنکور تجربی 1403

ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته تجربی کنکور 1403

هر یک از دروس رشته تجربی دارای ضریب مخصوص به خود است. داوطلبین با کمک ضرایب هر درس می‌توانند یک اولویت‌بندی صحیحی برای مطالعه داشته باشند.  در جدول زیر ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته تجربی کنکور 1403 ارائه شده است:

ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته تجربی کنکور 1403
زمین‌شناسی 1
ریاضی 7
زیست‌شناسی 12
فیزیک 7
شیمی 9

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنید، درس زیست‌شناسی بیشترین ضریب را بین سایر دروس دارد و تأثیر زیادی در نمره قبولی کنکور دارد. اگر می‌خواهید که در کنکور 1403 رشته تجربی در رشته مورد نظر خود قبول شوید، باید تمرکز زیادی روی دروس زیست داشته باشید.

بودجه‌بندی درس زیست‌شناسی برای کنکور 1403

در جدول زیر به  بودجه‌بندی درس فیزیک پایه دهم برای کنکور تجربی 1403 می‌پردازیم:

بودجه‌بندی درس زیست‌شناسی برای کنکور 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
گوارش و جذب مواد 3
تبادلات گازی 2
گردش مواد در بدن 3
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 2
از یاخته تا گیاه 1
جذب و انتقال مواد در گیاهان 1
تنظیم عصبی 3
حواس 3
دستگاه حرکتی 2
تنظیم شیمیایی 1
ایمنی 3
تقسیم یاخته 1
تولیدمثل 3
تولیدمثل نهان‌دانگان 1
پاسخ گیاه به محرک‌ها 1
مولکول‌های اطلاعاتی 2
جریان اطلاعات در یاخته‌ها 3
انتقال اطلاعات در نسل‌ها 3
تغییر در اطلاعات وراثتی 2
از ماده به انرژی 1
از انرژی به ماده 2
فناوری‌های نوین زیستی 1
رفتارهای جانوران 1

بودجه‌بندی درس فیزیک پایه دهم برای کنکور تجربی 1403

در جدول زیر به  بودجه‌بندی درس فیزیک پایه دهم برای کنکور تجربی 1403 می‌پردازیم:

بودجه‌بندی درس فیزیک پایه دهم برای کنکور تجربی 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
فیزیک و اندازه‌گیری 1
کار، انرژی، توان 2
ویژگی‌های فیزیکی مواد 2
دما، گرما، قانون گازها 3

بودجه‌بندی درس فیزیک پایه یازدهم برای کنکور تجربی 1403

در جدول زیر به  بودجه‌بندی درس فیزیک پایه یازدهم برای کنکور تجربی 1403 می‌پردازیم:

بودجه‌بندی درس فیزیک پایه یازدهم برای کنکور تجربی 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
الکتریسیته ساکن 3
جریان الکتریکی 3
مغناطیس و القا 3

بودجه‌بندی درس فیزیک پایه دوازدهم برای کنکور تجربی 1403

در جدول زیر به  بودجه‌بندی درس فیزیک پایه دوازدهم برای کنکور تجربی 1403 می‌پردازیم:

بودجه‌بندی درس فیزیک پایه دوازدهم برای کنکور تجربی 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
حرکت بر خط راست 3
دینامیک 3
نوسان و امواج 4
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای 3

بودجه‌بندی درس شیمی برای کنکور تجربی 1403

در جدول زیر به بودجه‌بندی درس شیمی برای کنکور تجربی 1403 می‌پردازیم:

بودجه‌بندی درس شیمی برای کنکور تجربی 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
آرایش الکترونی و جدول تناوبی 5
شیمی آلی 5
سینتیک 2
نام‌گذاری، فرمول‌نویسی و ساختار لوویس 1
ترموشیمی 4
تعادل 2
جامدهای بلوری 2
استوکیومتری و واکنش‌ها 4
اسید و باز 4
الکتروشیمی 3
محلول‌ها 2
خواص فلزی و نافلزی 1

بودجه‌بندی درس ریاضی برای کنکور تجربی 1403

در جدول زیر به بودجه‌بندی درس ریاضی برای کنکور تجربی 1403 می‌پردازیم:

بودجه‌بندی درس ریاضی برای کنکور تجربی 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
مشتق 4
کاربرد مشتق 2
حد و پیوستگی 4
تابع 2
معادله و نامعادله 3
آمار و احتمال 3
مثلثات 4
لگاریتم و توابع نمایی 1
مجموعه و دنباله 1
توان‌های گویا 1
شمارش بدون شمردن 1
هندسه 3

بودجه‌بندی زمین‌شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۳

درس زمین‌شناسی، تعداد ۱۵ تست از دفترچه شماره ۳ کنکور تجربی را به خود اختصاص داده است و بودجه‌بندی آن شامل:

بودجه‌بندی درس ریاضی برای کنکور تجربی 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
آفرینش کیهان و تکوین زمین ۴
منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن ۲
منابع آب‌وخاک ۲
زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی ۲
زمین‌شناسی و سلامت ۲
پویایی زمین ۲
زمین‌شناسی ایران ۱

تأثیر معدل در کنکور تجربی 1403 برای نظام‌های آموزشی مختلف

تأثیر سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای نظام قدیم با نظام جدید در ضرایب دروس متفاوت است. در جدول زیر تأثیر معدل در کنکور تجربی 1403 براساس مصوبه شواری انقلاب فرهنگی ارائه شده است:

تأثیر معدل در کنکور ۱۴۰۳ بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی
نظام جدید 3-3-6 50 درصد قطعی (28 درصد عمومی و 22 درصد اختصاصی)
نظام قدیم و پیش‌دانشگاهی دارای نمرات نهایی 50 درصد قطعی (28 درصد عمومی و 22 درصد اختصاصی)
دیپلمه‌های قبل از سال 1384 ایجاد سابقه و 50 درصد قطعی
دیپلمه‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای ایجاد سابقه و 50 درصد قطعی

ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید
نوع درس نام درس ام درس
عمومی فارسی 3 18.64
عربی، زبان قرآن 3 7.80
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی 2.20
اختصاصی ریاضی 3 9.86
زیست‌شناسی 3 5.82
فیزیک 3 4.93
شیمی 3 13.9

ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام قدیم

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام قدیم ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید
پایه نوع درس نام درس ام درس
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 18.64
ادبیات فارسی 3 7.80
عربی 3 14.23
تعلیمات دینی و قرآن 3 10.17
زبان خارجی 3 2.96
اختصاصی زمین‌شناسی 9.86
ریاضی 2 5.82
زیست‌شناسی 2 و آزمایشگاه 4.93
فیزیک 3 و آزمایشگاه 13.9
شیمی 3 و آزمایشگاه 9.41
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی 7.81
معارف اسلامی 6.19
اختصاصی زیست‌شناسی 4.55
فیزیک (تجربی) 6.45

برای مطالعه بیشتر در مورد ضرایب امتحانات نهایی دوازدهم تجربی برای کنکور 1403 می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی برای کنکور 1403

پرسش و پاسخ

درس زیست‌شناسی در کنکور سراسری شامل 45 سؤال است و داوطلبان باید در مدت‌زمان 45 دقیقه به این سؤالات پاسخ دهند.

 • تعداد سؤالات زیست‌شناسی در کنکور: 45 سؤال
 • مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات زیست‌شناسی: 45 دقیقه
 • مدت‌زمان پاسخگویی به هر سؤال: 1 دقیقه
 • منابع: زیست‌شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم

داوطلبان کنکور تجربی باید به 30 سؤال درس فیزیک در یک مدت‌زمان 40 دقیقه پاسخ دهند.

 • تعداد سؤالات فیزیک در کنکور تجربی: 30 سؤال
 • مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات فیزیک در کنکور تجربی: 40 دقیقه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

درس شیمی در کنکور سراسری 35 سؤال دارد و داوطلبان باید در 35 دقیقه به سؤالات پاسخ دهند.

 • تعداد سؤالات شیمی در کنکور تجربی: 35 سؤال
 • مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات شیمی در کنکور تجربی: 35 دقیقه
 • مدت‌زمان پاسخگویی به هر سؤال شیمی در کنکور تجربی: 1 دقیقه
 • منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

داوطلبان باید در کنکور تجربی به 30 سؤال ریاضی در دفترچه شماره 3 پاسخ دهند. البته داوطلبان باید این نکته را در نظر داشته باشند که آن‌ها 60 دقیقه زمان دارند تا به 30 سؤال ریاضی و 15 سؤال زمین‌شناسی همزمان پاسخ دهند.

 • تعداد سؤالات ریاضی در کنکور تجربی: 30 سؤال
 • مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات ریاضی و زمین‌شناسی در کنکور تجربی: 60 دقیقه

درس زمین‌شناسی در کنکور سراسری شامل 15 سؤال است. داوطلبان باید به سؤالات درس زمین‌شناسی و ریاضی در مدت‌زمان 60 دقیقه به صورت همزمان پاسخ دهند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x