جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

حذفیات کنکور 1403 سنجش

حذفیات کنکور 1403 سنجش
حذفیات کنکور 1403
فهرست مطالب

حذفیات کنکور 1403 در سایت سازمان سنجش منتشر شد. اطلاع از لیست حذفیات دروس و منابع کنکور برای داوطلبین کنکوری بسیار حائز اهمیت است، زیرا زمان خود را برای مطالعه منابع حذف شده نمی‌گذارند و فرصت بیشتری برای مباحث مهمتر خواهند داشت. حذفیات کنکور 1403 تجربی در ادامه مطلب ذکر شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

حذفیات کنکور 1403

حذفیات کنکور 1403 تجربی

دروس اختصاصی کنکور تجربی شامل زیست، فیزیک، ریاضی، زمین‌شناسی و شیمی است، البته بخش‌هایی از این دروس از کنکور 1403 حذف شده‌اند. حذفیات کنکور 1403 تجربی در جدول زیر ارائه شده است:

حذفیات کنکور 1403 تجربی
نام کتاب پایه تحصیلی حذفیات
کتاب زیست‌شناسی
زیست‌شناسی 1 دهم مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه‌شناسی مشخص شده‌اند - پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی - فرمول ساختاری مواد شیمیایی - پرسش از شکل‌هایی که با غیرمجاز بودن طرح سؤال در کتاب‌درسی مشخص شده‌اند.
زیست‌شناسی 2 یازدهم مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه‌شناسی مشخص شده‌اند - پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی - فرمول ساختاری مواد شیمیایی - پرسش از شکل‌هایی که با غیرمجاز بودن طرح سؤال در کتاب‌درسی مشخص شده‌اند.
زیست‌شناسی 3 دوازدهم مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه‌شناسی مشخص شده‌اند - پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی - فرمول ساختاری مواد شیمیایی - پرسش از شکل‌هایی که با غیرمجاز بودن طرح سؤال در کتاب‌درسی مشخص شده‌اند.
کتاب فیزیک
فیزیک 1 دهم تاریخ علم‌ها، پانویس‌ها - خوب است بدانید ها - نتیجه فعالیت‌های تحقیقی - جدول‌ها - پیوست‌ها - واژه‌نامه‌ها و اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند - داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد - در بسیاری از قسمت‌های کتاب‌درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سؤالات و الزاماً رعایت می‌شود. مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت‌هایی که در آن‌ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤالات مدنظر قرار نمی‌گیرد.
فیزیک 2 یازدهم تاریخ علم‌ها، پانویس‌ها - خوب است بدانید ها - نتیجه فعالیت‌های تحقیقی - جدول‌ها - پیوست‌ها - واژه‌نامه‌ها و اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند - داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد - در بسیاری از قسمت‌های کتاب‌درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سؤالات و الزاماً رعایت می‌شود. مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت‌هایی که در آن‌ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤالات مدنظر قرار نمی‌گیرد.
فیزیک 3 دوازدهم تاریخ علم‌ها، پانویس‌ها - خوب است بدانید ها - نتیجه فعالیت‌های تحقیقی - جدول‌ها - پیوست‌ها - واژه‌نامه‌ها و اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند - داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد - در بسیاری از قسمت‌های کتاب‌درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سؤالات و الزاماً رعایت می‌شود. مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت‌هایی که در آن‌ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤالات مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کتاب ریاضی
ریاضی 1 دهم تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
ریاضی 2 یازدهم
ریاضی 3 دوازدهم
کتاب شیمی
شیمی 1 دهم پرسش از محتوای در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می‌دانید - نام‌گذاری ترکیب‌های آلی به‌جز آلکان‌ها - حفظ کردن معادله‌های شیمیایی - حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده - رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگ‌تر از 36 در جدول تناوبی
شیمی 2 یازدهم پرسش از محتوای در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می‌دانید - نام‌گذاری ترکیب‌های آلی به‌جز آلکان‌ها - حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده - رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگ‌تر از 36 در جدول تناوبی - حفظ کردن معادله‌های شیمی
شیمی 3 دوازدهم پرسش از محتوای در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می‌دانید - حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده - حفظ کردن معادله‌های شیمیایی - رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگ‌تر از 36 در جدول تناوبی
کتاب زمین‌شناسی
زمین‌شناسی یازدهم حفظ کردن اعداد - مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید، و واژه‌شناسی مشخص شده‌اند - دانشمندان علوم زمین

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین منابع کنکور تجربی 1403 می‌توانید روی لینک مقاله کلیک کنید.

بودجه‌بندی کنکور تجربی 1403 براساس آمار سال‌های گذشته نیز می‌تواند یک کلید موفقیت برای موثر بودن مطالعه کنکور باشد. برای مطالعه این مقاله روی لینک کلیک کنید.

حذفیات کنکور 1403 ریاضی

کنکور ریاضی 1403 از دروس تخصصی ریاضی، فیزیک و شیمی تشکیل شده است، البته بخش‌هایی از این کتاب‌ها از کنکور حذف شده است. داوطلبین با آگاهی از حذفیات منابع درسی می‌توانند، زمان خود را به صورت بهینه‌تری مدیریت کنند. حذفیات کنکور 1403 ریاضی در جدول زیر ارائه شده است:

حذفیات کنکور 1403 ریاضی
نام کتاب پایه تحصیلی حذفیات
کتاب فیزیک
فیزیک 1 دهم تاریخ علم‌ها - پانویس‌ها - خوب است بدانید ها - نتیجه فعالیت‌های تحقیقی جدول‌ها - پیوست‌ها - واژه‌نامه‌ها و اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند - داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد - در بسیاری ز قسمت‌های کتاب‌درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سؤالات و الزاماً رعایت می‌شود. مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت‌هایی که در آن‌ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤالات مدنظر قرار نمی‌گیرد.
فیزیک 2 یازدهم تاریخ علم‌ها - پانویس‌ها - خوب است بدانید ها - نتیجه فعالیت‌های تحقیقی جدول‌ها - پیوست‌ها - واژه‌نامه‌ها و اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند - داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد - در بسیاری از قسمت‌های کتاب‌درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سؤالات و الزاماً رعایت می‌شود. مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت‌هایی که در آن‌ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤالات مدنظر قرار نمی‌گیرد.
فیزیک 3 دوازدهم تاریخ علم‌ها - پانویس‌ها - خوب است بدانید ها - نتیجه فعالیت‌های تحقیقی جدول‌ها - پیوست‌ها - واژه‌نامه‌ها و اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند - داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد - در بسیاری از قسمت‌های کتاب‌درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سؤالات و الزاماً رعایت می‌شود. مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت‌هایی که در آن‌ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سؤالات مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کتاب هندسه
هندسه 1 دهم تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
هندسه 2 یازدهم
هندسه 3 دوازدهم
کتاب حسابان
حسابان 1 یازدهم تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
حسابان 2 دوازدهم
کتاب ریاضیات
ریاضی 1 دهم تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
آمار و احتمال یازدهم
ریاضیات گسسته دوازدهم
کتاب شیمی
شیمی 1 دهم پرسش از محتوای در میان تار نما تفکر نقادانه و آیا می‌دانید - نام‌گذاری ترکیب‌های آلی به‌جز آلکان‌ها - حفظ کردن معادله‌های شیمیایی - حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده - رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگ‌تر از 36 در جدول تناوبی
شیمی 2 یازدهم پرسش از محتوای در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می‌دانید - نام‌گذاری ترکیب‌های آلی به‌جز آلکان‌ها - حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده - رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگ‌تر از 36 در جدول تناوبی - حفظ کردن معادله‌های شیمی
شیمی 3 دوازدهم پرسش از محتوای در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می‌دانید - حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده - حفظ کردن معادله‌های شیمیایی - رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگ‌تر از 36 در جدول تناوبی
کتاب زمین‌شناسی
زمین‌شناسی یازدهم حفظ کردن اعداد - مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید، و واژه‌شناسی مشخص شده‌اند - دانشمندان علوم زمین

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین منابع کنکور ریاضی 1403 می توانید روی لینک مقاله کلیک کنید.

بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403 براساس آمار سال‌های گذشته گردآوری شده است. داوطلبین با مطالعه این مقاله می‌توانند بخش‌های مهم و تست خیز کتابها را شناسایی کرده و زمان بیشتری برای آن‌ها بگذارند.

حذفیات کنکور 1403 انسانی

کنکور انسانی 1403 شامل دروس تخصصی عربی، فلسفه، منطق، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، روان‌شناسی و ریاضی است، حذفیات دروس تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی در جدول زیر ارائه شده است.

حذفیات کنکور 1403 انسانی
نام کتاب پایه تحصیلی حذفیات
کتاب عربی
عربی، زبان قران 1 علوم انسانی دهم بخش (البحث العلمی) - ذکر صیغه فعل به صورت للغایب، المخاطبین و... (به جای اصطلاح مفرد مذکر غایب ذکر شود).
عربی، زبان قران 2 علوم انسانی یازدهم بخش (للمطالعه) صفحات 57 و 58 - بخش (البحث المعلمی)
عربی، زبان قران 3 علوم انسانی دوازدهم بخش (خوب است بدانیم) صفحه 18 - تشخیص اسلوب حصر
کتاب فلسفه
فلسفه 1 یازدهم فعالیت‌های درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند. - مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است - پاورقی‌ها - مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2 دوازدهم
کتاب منطق
منطق دهم پیرابندهای آبی ستاره‌دار - حکایت‌ها، پاورقی‌ها - صفحات آنچه در این بخش می‌خوانیم - صفحات عناوین بخش‌ها - فرهنگ اصطلاحات
کتاب جغرافیا
جغرافیای ایران دهم مطالب بیشتر بدانیم - بیندیشیم - برای مطالعه توضیحات و زیرنویس‌ها - نقشه‌ها و مدل‌ها- آمار و ارقام مندرج در جدول‌ها و نمودارها - واژه‌نامه‌های پیوست کتاب
جغرافیای 2 یازدهم
جغرافیای 3 دوازدهم
کتاب تاریخ
تاریخ 1 دهم تمامی مطالب ذیل عنوان‌های بیشتر بدانیم و یک توضیح - تمامی مطالب مندرج در جدول - تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه‌ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها- متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به‌ویژه بررسی شواهد و مدارک - تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
تاریخ 2 یازدهم
تاریخ 3 دوازدهم
کتاب روان‌شناسی
روان‌شناسی یازدهم بخش برای مطالعه تمام دروس- پانویس‌های انگلیسی تمام صفحات کتاب
کتاب ریاضی و آمار
ریاضی و آمار 1 دهم تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
ریاضی و آمار 2 یازدهم تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب - درس دوم (درس سری‌های زمانی) از فصل سوم (فصل آمار) صفحات 63 تا 73
ریاضی و آمار 3 دوازدهم تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
کتاب اقتصاد
اقتصاد دهم بخش‌های موقعیت در اول هر درس - بیشتر بدانیم- شهر و شکر درس زندگی- گفتگو در کلاس- فعالیت‌هایی که در کلاس با مشارکت دبیر و دانش‌آموز طراحی می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین منابع کنکور انسانی 1403 می‌توانید روی لینک مقاله کلیک کنید.

بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403 براساس آمار سؤالات کنکور در سال‌های گذشته گردآوری شده است. داوطلبین با آگاهی از بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403 می‌توانند، برنامه ریزی اصولی‌تری برای مطالعه داشته باشند و بیشتر وقت خود را برای مطالعه فصل‌های تست خیز بگذارند.

فهرست حذفیات منابع کنکور 1403 سنجش

فهرست منابع نظام جدید و همچنین حذفیات کنکور 1403 در سایت سنجش اعلام شده است. داوطلبین می‌توانند، فهرست حذفیات کنکور را از طریق لینک زیر دانلود کنند.

دانلود فهرست حذفیات کنکور سراسری 1403 سازمان سنجش

پرسش و پاسخ

لیست حذفیات کنکور 1403 از طریق سامانه سنجش قابل دریافت است. در این مقاله لیست کامل حذفیات منابع تخصصی کنکور 1403 نیز با استناد به سنجش ارائه شده است.

اغلب حذفیات کنکور 1403 ریاضی، تجربی، انسانی و علوم و معارف اسلامی مربوط به مطالب بخش خواندنی‌های کتاب است.

بله دروس عمومی از کنکور 1403 حذف شده‌اند، این دروس تاثیر خود را در کنکور از طریق نمره امتحان نهایی و سوابق تحصیلی می‌گذارند.

متن سربرگ خود را وارد کنید

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x