جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

کارنامه و درصد قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه تهران/ صنعتی شریف / امیرکبیر/ خواجه‌نصیر

کارنامه و درصد قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه تهران/ صنعتی شریف / امیرکبیر/ خواجه‌نصیر
کارنامه و درصد قبولی مهندسی برق روزانه در دانشگاه‌های مطرح
فهرست مطالب

داوطلبینی که تمایل به تحصیل در رشته مهندسی برق دانشگاه تهران/ صنعتی شریف / امیرکبیر/ خواجه‌نصیر  را دارند، می‌توانند با مشاهده کارنامه و درصد قبولی مهندسی برق روزانه داوطلبین سال‌های گذشته انتخاب رشته صحیحی انجام دهند. در این نوشتار همراه شما هستیم تا کارنامه و درصد قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه تهران/ صنعتی شریف / امیرکبیر/ خواجه‌نصیر را بیان کنیم.

با گزینه دو همراه باشید.

کارنامه و درصد قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه تهران/ صنعتی شریف / امیرکبیر/ خواجه‌نصیر

قبولی در دانشگاه تهران

دانشکده برق دانشگاه تهران، ‌ همزمان با تأسیس این دانشگاه شکل گرفت و تا به امروز افراد بسیاری در این دانشکده تحصیل کردند و به بزرگان دنیای علم و تکنولوژی تبدیل شدند. در جدیدترین رتبه‌بندی مؤسسه QS  برای سال ۲۰۲۳، دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۵۰۱-۵۱۰ جهانی در جایگاه بهترین دانشگاه ایران شد.

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه تهران منطقه 1

توجه داشته باشید که هر ساله ظرفیت پذیرش مهندسی برق دانشگاه تهران تغییر می‌کند. داوطلبین باید به سهمیه، جنسیت و فاکتورهای دیگر توجه کنند حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه تهران منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه تهران منطقه 1
ادبیات فارسی 50 80 80 70 70
عربی 60 90 80 60 80
دین و زندگی 50 80 70 70 60
زبان انگلیسی 50 70 100 100 90
ریاضی 80 70 60 60 60
فیزیک 80 50 70 70 60
شیمی 50 60 50 60 70
رتبه در منطقه 1 370 359 352 324 307
رتبه کشوری 558 543 534 489 457
شهر محل سکونت شیراز تهران تهران اصفهان اصفهان

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه تهران منطقه 2

داوطلبین سهمیه مناطق 2 نسبت به سایر مناطق دیگر بیشتر است. قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه تهران در سهمیه 2 به عوامل مختلفی مانند سهمیه‌های ایثارگری، جنسیت، بومی گزینی و… بستگی دارد. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه تهران در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه تهران در منطقه 2
ادبیات فارسی 80 50 70 70 60
عربی 70 80 60 70 70
دین و زندگی 60 60 70 60 60
زبان انگلیسی 50 70 90 90 60
ریاضی 60 70 60 60 60
فیزیک 70 80 70 80 80
شیمی 60 60 50 70 80
رتبه در منطقه 2 198 195 180 173 160
رتبه کشوری 646 642 603 575 526
شهر محل سکونت ورامین شاهرود کرج قزوین امیرکلا

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه تهران منطقه 3

با توجه به اینکه تعداد ظرفیت اختصاص‌یافته برای هر منطقه متفاوت است، بنابراین داوطلبین باید به فاکتورهای مانند ظرفیت اختصاص‌یافته سهمیه مناطق به هر رشته، بومی گزینی، ظرفیت پذیرش دانشگاه و… توجه داشته باشند. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3
ادبیات فارسی 80 70 70 60 70
عربی 30 20 70 60 80
دین و زندگی 50 50 80 60 60
زبان انگلیسی 70 20 60 60 90
ریاضی 50 50 40 40 40
فیزیک 70 60 60 50 50
شیمی 20 50 20 60 50
رتبه در منطقه 3 116 110 93 76 74
رتبه کشوری 2273 2137 1934 1729 1705
شهر محل سکونت عباس‌آباد سمنان علی‌آبادکتول پاکدشت پاکدشت

قبولی در دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق در دانشگاه شریف، یکی از دانشکده‌های شناخته شده و معروف این دانشگاه به شمار می‌آید که در سال ۱۳۴۵ تأسیس شده و دانشجویان بسیاری در این دانشکده تحصیل می‌کنند. در جدیدترین رتبه‌بندی مؤسسه QS  برای سال ۲۰۲۳، دانشگاه صنعتی شریف موفق شد با کسب رتبه ۳۸۰ جهانی در جایگاه بهترین دانشگاه ایران برای ششمین سال متمادی قرار گیرد.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه علوم پزشکی صنعتی شریف در منطقه 1

داوطلبینی که تمایل به تحصیل در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف هستند، برای قبولی در این رشته و در این دانشگاه لازم است تا از آخرین رتبه و درصد دروس داوطلبین سال گذشته اطلاع داشته باشند. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه علوم پزشکی صنعتی شریف در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه صنعتی شریف ‌ - تهران منطقه 1
ادبیات فارسی 70 80 80 80 60
عربی 80 80 80 70 70
دین و زندگی 70 80 60 70 60
زبان انگلیسی 70 70 90 90 100
ریاضی 70 80 70 70 70
فیزیک 80 60 70 80 90
شیمی 50 60 80 70 80
رتبه در منطقه 1 285 138 123 118 107
رتبه کشوری 422 207 186 179 158
شهر محل سکونت تهران تهران تهران اصفهان تهران

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه علوم پزشکی صنعتی شریف در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی سهمیه منطقه دو برای قبولی در دانشگاه علوم پزشکی صنعتی شریف با منطقه یک و سه متفاوت است. هر داوطلب باید بر اساس فاکتورهایی مانند سهمیه، جنسیت، بومی گزینی و تعداد ظرفیت پذیرش دانشگاه انتخاب رشته خود را انجام دهد. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه علوم پزشکی صنعتی شریف در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است:

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه صنعتی شریف ‌ - تهران منطقه 2
ادبیات فارسی 80 90 90 80 70
عربی 70 80 90 80 80
دین و زندگی 70 70 60 50 50
زبان انگلیسی 70 60 50 80 70
ریاضی 70 70 70 70 70
فیزیک 70 80 80 80 90
شیمی 80 60 70 80 80
رتبه در منطقه 2 80 75 69 67 65
رتبه کشوری 270 250 236 231 227
شهر محل سکونت کرج قم یزد ساوه سیرجان

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه علوم پزشکی صنعتی شریف در منطقه 3

سهمیه منطقه 3 برای قبولی در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف به عواملی مانند رتبه در سهمیه، بومی گزینی، تعداد ظرفیت پذیرنده دانشگاه و جنسیت بستگی دارد. برای انتخاب رشته اصولی باید به‌تمامی فاکتورهای مهم توجه کرد. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه علوم پزشکی صنعتی شریف در منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است:

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه صنعتی شریف ‌ - تهران منطقه 3
ادبیات فارسی 80 70 60 80 60
عربی 60 70 70 70 80
دین و زندگی 70 30 50 60 80
زبان انگلیسی 80 80 30 60 50
ریاضی 60 60 60 70 70
فیزیک 50 70 70 60 90
شیمی 40 60 60 80 80
رتبه در منطقه 3 43 32 28 14 11
رتبه کشوری 1107 923 839 351 189
شهر محل سکونت تنکابن تنکابن رودهن تنکابن جیرفت

قبولی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین دانشکده‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در سال ۱۳۳۷ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را با دو گرایش الکترونیک و قدرت در دوره کارشناسی آغاز کرد. در جدیدترین رتبه‌بندی مؤسسه QS  برای سال ۲۰۲۳، دانشگاه امیرکبیر موفق به کسب رتبه ۴۴۳ جهانی در جایگاه بهترین دانشگاه ایران شد.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در منطقه 1

داوطلبانی که تمایل به تحصیل در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر را دارند، می‌توانند برای رسیدن به نتیجه مطلوب و قبولی در این رشته، کارنامه و درصد قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ را مشاهده نمایند تا بتوانند بر اساس آخرین رتبه و درصد دروس مهندسی برق برنامه‌ریزی صحیحی را انجام داده و نسبت به اولویت‌بندی رشته محل‌های موردنظر اقدام کنند. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ‌ - تهران منطقه 1
ادبیات فارسی 70 40 70 50 70
عربی 60 60 70 80 70
دین و زندگی 50 70 50 70 70
زبان انگلیسی 60 70 20 60 20
ریاضی 70 70 70 60 70
فیزیک 80 70 60 60 70
شیمی 40 40 50 60 40
رتبه در منطقه 1 610 590 579 564 526
رتبه کشوری 938 913 891 864 810
شهر محل سکونت اصفهان تهران تهران مشهد تبریز

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در منطقه 2

با توجه به اینکه جمعیت داوطلبین منطقه دو نسبت به سایر مناطق بیشتر است، داوطلبین برای انتخاب رشته اصولی باید به فاکتورهایی متعددی مانند بومی گزینی، جنسیت، تعداد ظرفیت پذیرش دانشگاه و… توجه کنند. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است:

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دولتی دانشگاه امیرکبیر ‌ - تهران منطقه 2
ادبیات فارسی 70 60 70 60 60
عربی 70 60 70 90 50
دین و زندگی 60 80 80 60 60
زبان انگلیسی 30 70 50 90 50
ریاضی 60 60 60 60 60
فیزیک 70 70 50 60 70
شیمی 40 40 50 50 60
رتبه در منطقه 2 348 335 335 327 286
رتبه کشوری 1182 1107 1107 1050 896
شهر محل سکونت نور قم قم قم کرمان

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در منطقه 3

با توجه به اینکه ظرفیت‌های اختصاص‌یافته به سهمیه مناطق با همدیگر متفاوت است، ازاین‌رو لازم است تا داوطلبین بر اساس سهمیه مناطق خود و فاکتورهایی دیگری مانند جنسیت، ظرفیت پذیرش دانشگاه و… برای انتخاب رشته اقدام کنند.  آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در منطقه 3
ادبیات فارسی 30 70 60
عربی 60 80 60
دین و زندگی 60 50 80
زبان انگلیسی 80 50 30
ریاضی 50 40 40
فیزیک 60 50 40
شیمی 20 40 50
رتبه در منطقه 3 192 120 111
رتبه کشوری 3399 2398 2157
شهر محل سکونت تنکابن سمنان املش

قبولی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه خواجه‌نصیر الدین طوسی یک دانشگاه صنعتی در شهر تهران است که عمده رشته‌های فنی مهندسی را برای داوطلبان گروه ریاضی ارائه می‌نماید. در حال حاضر نیز فعالیت‌های علمی و پژوهشی این دانشکده به‌خوبی در سطح ملی و بین‌المللی رصد می‌شود و افتخارات علمی فراوانی را با خود همراه دارد. رشته مهندسی برق هم در این دانشگاه ارائه می‌شود و داوطلبان کنکور ریاضی به‌شرط کسب رتبه لازم در سهمیه خود، می‌توانند پذیرفته شوند.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 1

داوطلبین منطقه یک که تمایل به تحصیل در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر را دارند باید بر اساس فاکتورهایی مانند سهمیه مناطق، جنسیت، بومی گزینی و… برای انتخاب رشته اقدام کنند. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 1
ادبیات فارسی 50 60 60 50 60
عربی 20 70 60 60 80
معارف 50 30 20 40 70
زبان انگلیسی 10 80 20 60 90
ریاضیات 30 40 60 50 50
فیزیک 50 60 60 70 30
شیمی 50 0 40 40 30
رتبه در منطقه 1 2993 1672 1490 1425 1408
رتبه کشوری 4878 2642 2345 2232 2209
شهر محل سکونت تبریز تهران تبریز تهران تهران

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 2

افرادی که دارای سهمیه منطقه دو هستند، با مطالعه جدول قرار داده شده در این بخش می‌توانند از رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال گذشته مطلع شوند. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 2
ادبیات فارسی 40 50 50 40 60
عربی 40 20 60 40 70
معارف 60 50 60 30 70
زبان انگلیسی 70 30 50 30 70
ریاضیات 50 70 50 60 30
فیزیک 50 50 50 70 70
شیمی 50 20 40 30 30
رتبه در منطقه 2 914 895 855 832 828
رتبه کشوری 2855 2771 2692 2642 2622
شهر محل سکونت ورامین اسلام شهر جهرم پردیس ورامین

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 3

رتبه در سهمیه برای هر فرد هنگام انتخاب رشته کنکور از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ملاک پذیرش افراد و بررسی فرم انتخاب رشته ایشان بر اساس رتبه در سهمیه‌شان بوده و هر فرد تنها با داوطلبانی مقایسه می‌شود که دارای همان سهمیه باشند. آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی برق​ روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه 3
ادبیات فارسی 70 40 30 40
عربی 70 20 20 60
معارف 70 50 50 40
زبان انگلیسی 10 30 70 30
ریاضیات 30 50 50 30
فیزیک 30 40 30 50
شیمی 10 30 40 40
رتبه در منطقه 3 492 352 296 286
رتبه کشوری 6742 5171 4603 4532
شهر محل سکونت تنکابن نوشهر گنبد خدابنده

پرسش و پاسخ

میزان رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته مذکور با توجه به سهمیه مناطق مختلف موجود، متفاوت است.

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر الدین طوسی در دوره روزانه خود 110 نفر و در دوره شبانه نیز 50 نفر به رشته مهندسی برق اختصاص داده است.

این رشته در تمام دانشگاه‌های روزانه، نوبت دوم، پیام‌نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و آزاد ارائه می‌شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نیما
نیما
1 ماه قبل

سلام ببخشید ولی چرت و پرت نوشتید
رفیق من ریاضی ۳۸فیزیک۴۰شمی۴۰تراز نهایی هم ۸۶۰۰معدل ۲۸ و خورده ای رتبه ۵۶۰شد و داره برق تهران میخونه
ریاضی ۷۰شیمی۷۰فیزیک۷۰که تو رشته ریاضی رتبه یک تا ده میشه
دوما ما که ادبیات و….. ندارم
یا سایتتون رو حذف کنید یا اینکه به روزرسانی کنید
یکم فکر کنید ما بچه کنکوریا به همین دیدن رتبه ها و… امید وار میشیم بعد بیاییم ببینم وای بچه با میانگین ۷۰ درصد میره پس شریف میانگین چند میخواد 😔😐😂

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x