جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

رتبه لازم برای دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی

رتبه لازم برای دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی
آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی
فهرست مطالب

رتبه لازم برای دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی از جمله سوالات رایجی است که داوطلبین از ما می‌پرسند. تراز لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان 1403 و حداقل رتبه و نمره برای رشته انسانی، رشته تجربی و رشته ریاضی بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل ما در این مقاله به صورت اختصاصی به رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان در کنکور 1402 پرداخته ایم، تا شما با بررسی نمرات قبولی بتوانید برنامه ریزی درسی دقیق‌تری داشته باشید.

با گزینه دو همراه باشید.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

تراز دانشگاه فرهنگیان انسانی

داوطلبان علوم انسانی در صورتی که حداقل تراز 6000 را در کنکور اختصاصی فرهنگیان به دست آورند، امکان انتخاب رشته‌های دبیری یا آموزش ابتدایی را دارند. این دسته از داوطلبین  می‌توانند دبیری موارد مختلفی مانند تاریخ، جغرافیا، ادبیات فارسی و عربی را انتخاب نمایند. داوطلبین بعد از مشاهده نتایج کارنامه و انتخاب رشت نیاز است که در مصاحبه فرهنگیان نیز شرکت کرده تحت ارزیابی شایستگی قرار بگیرند.

رشته‌های دانشگاه فرهنگیان انسانی

رشته‌های دانشگاه فرهنگیان که از طریق کنکور انسانی ارائه می‌شوند، شامل رشته‌های زیر هستند:

  • 1. آموزش ابتدایی
  • 2. آموزش کودکان استثنایی
  • 3. آموزش الهیات
  • 4. آموزش تاریخ
  • 5. آموزش جغرافیا
  • 6. آموزش زبان و ادبیات فارسی
  • 7. آموزش تربیت‌بدنی
  • 8. آموزش زبان عربی
  • 9. آموزش علوم اجتماعی
  • 10. آموزش مشاوره و راهنمایی

 تعداد متقاضیان رشته آموزش ابتدایی به نسبت بیشتر از سایر رشته‌هاست.

رتبه‌های قبولی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان 1402

رتبه‌های قبولی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان 1402 در زیر ارائه شده است:

رتبه‌های قبولی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان 1402
دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه سهمیه مناطق
پردیس شهید باهنر شیراز 2054 سهمیه منطقه 1
دانشگاه پردیس شهید چمران تهران 8423 سهمیه منطقه 1
دانشگاه پردیس شهید باهنر اصفهان 8175 سهمیه منطقه 1
دانشگاه پردیس شهید باهنر اصفهان 7526 سهمیه منطقه 1
پردیس شهید رجایی قزوین 3973 سهمیه منطقه 2
دانشگاه پردیس رسالت زاهدان 17627 سهمیه منطقه 2
دانشگاه پردیس شهید مفتح شهرری 17419 سهمیه منطقه 2
دانشگاه پردیس امام علی (ع) رشت 16214 سهمیه منطقه 2
دانشگاه پردیس نسیبه 10252 سهمیه منطقه 3
دانشگاه پردیس شهید بهشتی – مشهد 7256 سهمیه منطقه 3
پردیس شهید مدرس ایلام 17786 سهمیه منطقه 3

رتبه‌های قبولی رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان سال 1402

رتبه‌های قبولی رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 در زیر ارائه شده است:

رتبه‌های قبولی رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان سال 1402
دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه سهمیه مناطق
پردیس امیرکبیر کرج 1718 سهمیه منطقه 1
پردیس علامه طباطبائی خرم‌آباد 6275 سهمیه منطقه 2
پردیس شهید چمران خرم‌آباد 13817 سهمیه منطقه 3
دانشگاه پردیس امیرکبیر کرج 362 سهمیه منطقه یک
دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج 1235 سهمیه منطقه یک
دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج 2454 سهمیه منطقه دو
دانشگاه پردیس امیرکبیر کرج 7274 سهمیه منطقه سه

رتبه‌های قبولی رشته آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402

رتبه‌های قبولی رشته آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 در زیر ارائه شده است:

رتبه‌های قبولی رشته آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402
دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه سهمیه مناطق
پردیس شهید مقصودی همدان 429 سهمیه منطقه 1
پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج 7225 سهمیه منطقه 2
پردیس شهید رجایی کرمانشاه 12530 سهمیه منطقه 3

رتبه‌های قبولی رشته آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402

رتبه‌های قبولی رشته آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 در زیر ارائه شده است:

رتبه‌های قبولی رشته آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402
دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه سهمیه مناطق
پردیس اله طالقانی قم 3126 سهمیه منطقه 1
دانشگاه پردیس حضرت معصومه (س) قم 2851 سهمیه منطقه 1
دانشگاه پردیس حضرت معصومه (س) قم 3014 سهمیه منطقه 1
پردیس شهید بهشتی بندرعباس 6334 سهمیه منطقه 2
دانشگاه پردیس شهید رجایی ارومیه 3451 سهمیه منطقه دو
دانشگاه پردیس شهید رجایی ارومیه 7234 سهمیه منطقه دو
پردیس شهید بهشتی مشهد 1500 سهمیه منطقه 3

رتبه‌های قبولی رشته راهنمایی و مشاوره در دانشگاه فرهنگیان سال 1402

رتبه‌های قبولی رشته راهنمایی و مشاوره در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 در زیر ارائه شده است:

رتبه‌های قبولی رشته آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402
دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه سهمیه مناطق
پردیس فاطمه الزهرا اصفهان 1597 سهمیه منطقه 1
پردیس بنت اهدی صدر قزوین 4803 سهمیه منطقه 2
پردیس شهید چمران تهران 4188 سهمیه منطقه 3

رتبه لازم برای تربیت‌معلم آموزش کودکان استثنایی کنکور انسانی

رتبه لازم برای تربیت‌معلم آموزش کودکان استثنایی کنکور انسانی سال در زیر ارائه شده است:

رتبه لازم برای تربیت‌معلم آموزش کودکان استثنایی کنکور انسانی
دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه سهمیه مناطق
دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) – اهواز 153 سهمیه منطقه یک
دانشگاه پردیس حضرت رسول اکرم (ص) – اهواز 7201 سهمیه منطقه یک
دانشگاه پردیس شهید هاشمی‌نژاد – مشهد 2435 سهمیه منطقه دو
دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) – اهواز 10498 سهمیه منطقه دو
دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) – یزد 18440 سهمیه منطقه سه
دانشگاه پردیس حضرت رسول اکرم (ص) – اهواز 22401 سهمیه منطقه سه

رتبه لازم برای رشته آموزش تاریخ کنکور انسانی

رتبه لازم برای رشته آموزش تاریخ کنکور انسانی در زیر ارائه شده است:

رتبه لازم برای رشته آموزش تاریخ کنکور انسانی
دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه سهمیه مناطق
دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج 348 سهمیه منطقه یک
دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج 2114 سهمیه منطقه یک
دانشگاه پردیس آیت اله کمالوند خرم‌آباد 26674 سهمیه منطقه دو
دانشگاه پردیس آیت اله کمالوند خرم‌آباد 8014 سهمیه منطقه سه

رتبه لازم برای تربیت‌معلم تربیت‌بدنی کنکور انسانی

رتبه لازم برای تربیت‌معلم تربیت‌بدنی کنکور انسانی در زیر ارائه شده است:

رتبه لازم برای تربیت‌معلم تربیت‌بدنی کنکور انسانی
دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه سهمیه مناطق
دانشگاه پردیس شهید رجایی ارومیه 153 سهمیه منطقه یک
دانشگاه پردیس شهید رجایی ارومیه 3201 سهمیه منطقه یک
دانشگاه پردیس علامه طباطبایی ارومیه 2435 سهمیه منطقه دو
دانشگاه پردیس علامه طباطبایی ارومیه 7256 سهمیه منطقه سه

نحوه ورود به رشته‌های دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور انسانی

برای ورود به رشته محل‌های فرهنگیان داوطلبان باید در آزمون نوبت اول کنکور اردیبهشت‌ماه شرکت نمایند تا بتوانند با کسب حداقل رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان شرایط تحصیل در رشته‌های تربیت‌معلم را داشته باشند.

شرط قبولی در رشته‌های تربیت‌معلم کسب 50 درصد نمره سوابق تحصیلی، 25 درصد آزمون اختصاصی و 25 درصد ارزیابی شایستگی معلمی خواهد بود.

حداقل رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان 1403

حداقل رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان براساس رشته‌های انتخابی، همچنین براساس ظرفیت رشته‌ها، براساس داوطلبین شرکت‌کننده از هر گروه آزمایشی و…. متفاوت است. به صورت کلی برای افزایش شانس پذیرش بهتر است رتبه زیر 4000 کسب شود. کسب رتبه بالا تنها یک مرحله برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان است. داوطلبین برای اینکه بتوانند وارد رشته‌های دانشگاه فرهنگیان شوند، باید در ارزیابی شایستگی یا همان مصاحبه فرهنگیان نیز مورد پذیرش قرار بگیرند.

پرسش و پاسخ

در بعضی از رشته محل‌های محدود امکان دعوت به مصاحبه با تراز کمتر از 6500 وجود دارد.

تنها متولدین 1 مهر 76 به بعد مجاز به انتخاب رشته هستند؛ حداکثر برای شرکت در دانشگاه فرهنگیان 24 سال تمام می‌باشد.

تمامی داوطلبانی که علاقه مندی خود را برای شرکت در کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان اعلام کرده و حائز شرایط از جمله شرط سنی هستند

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x