جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب فیزیک 3 رشته تجربی در 4 فصل به مباحثی مانند مکانیک، موج و مسائل مربوط به فیزیک جدید می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته علوم تجربی تدریس می شود. دانش آموزان برای موفقیت در این امتحان باید مطالب کتاب را با دقت مطالعه کنند و در یادگیری آن کوشا باشند.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس فیزیک در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس فیزیک با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم علوم تجربی با پاسخنامه

آرشیو سوالات امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس فیزیک سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی فیزیک از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته تجربی در 4 فصل تنظیم شده است.

 این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده اند. ضمناً بخشی از مطالب ریاضی مرتبط در سال های قبل آموزش داده شده است و بخشی نیز در سال جاری آموزش داده خواهد شد. در این فصل ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می شود.
بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…)
و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهم کنش های امواج (شامل بازتاب و شکست) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در شیمی سال دهم مطرح شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک و فوتون، طیف خطی، مدل های اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در درس شیمی سال دهم، مطرح شده است. 

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک 3

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم مناسبی دارند که اهمیت آنها را نشان می دهد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی را حل مسئله تشکیل می دهد.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس فیزیک رشته تجربی سالیان گذشته بیانگر این موضوع است که علیرغم تفاوت در سوالات، اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. طی سالیان اخیر بخش اول سوالات امتحان همواره شامل پر کردن جای خالی در عبارات می باشد. سوالات این بخش 1 تا 2 نمره خواهد داشت. در ادامه نمونه هایی از سوالات این بخش آورده شده است:

1- گزاره های زیر را با واژه مناسب کامل کنید.  (1 نمره)

الف) به هر یک از برآمدگی ها یا فرورفتگی های ایجاد شده روی سطح آب یک تشت موج ………………… می گویند.

پاسخ : جبهۀ موج (0.25)

 

ب) مکان یابی پژواکی به همراه اثر دوپلر در تعیین ………………… و تعیین ……………….. اجسام متحرك به کار می رود.

پاسخ : مکان (0.25) – تندی (0.25) 

 

پ) با افزایش دمای هوا، ضریب شکست هوا ………… می یابد.

پاسخ: کاهش (0.25)

دی 1400

سوالات دو گزینه نیز از بخش های ثابت امتحان نهایی فیزیک سالیان اخیر است. دانش اموز در این نوع سوالات باید گزینه صحیح را برای تکمیل جمله انتخاب کند.

2- از داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید. (1 نمره)

الف) در گسیل ( القایی – خودبه خود ) فوتون در جهتی کاتورهای گسیل می شود.

پاسخ : خود به خود (0.25)

 

ب) خواص شیمیایی هر اتم را تعداد ( نوترون های – پروتون های ) هسته تعیین می کند.

پاسخ : پروتون های (0.25)

 

پ) نیروی هسته ای بین نوکلئون ها ( کوتاه برد – بلند برد ) است.

پاسخ : کوتاه برد (0.25)

 

ت) در دماهای معمولی، بیشتر تابش گسیل شده از سطح اجسام در ناحیۀ ( فروسرخ – نور مرئی ) قرار دارد.

پاسخ : فروسرخ (0.25)

خرداد 1398

تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها نیز یک سوال پرتکرار در امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی می باشد. نمونه هایی از آن را مشاهده کنید:

3- درستی یا نادرستی هر یک از گزاره هاي زیر را با واژه های (( درست )) یا (( نادرست )) مشخص کنید. (1.75) 

الف) افزایش جرم در سامانۀ جرم – فنر، با فنر یکسان به کُندشدن نوسان ها می انجامد.

پاسخ : درست (0.25)

ب) یکی از ویژگی های امواج پیش رونده، انتقال انرژی از یک نقطه به نقطۀ دیگر در جهت انتشار موج است.

پاسخ : درست (0.25)

پ) براي امواج مکانیکی، تندی انتشار موج طولی در یک محیط جامد کمتر از تندی انتشار موج عرضی در همان محیط است.

پاسخ : نادرست (0.25)

ت) موج های رادیویی برای انتشارخود به محیط مادی نیاز ندارند.

پاسخ : درست (0.25)

ث) گوش انسان قادر به شنیدن صداها با بسامدهای بیشتر از 20000 هرتز است.

پاسخ : نادرست (0.25)

ج) اثر دوپلر برای میکروموج و نور مرئی برقرار نیست.

پاسخ : نادرست(0.25)

د) با کاهش چگالی هوا، ضریب شکست هوا افزایش می یابد.

پاسخ : نادرست (0.25)

خرداد 1399

پاسخ تشریحی و تحلیلی به سوالات نیز یکی دیگر از بخش های امتحان است که دانش آموز برای پاسخ به آن باید از قدرت تجزیه و تحلیل خود نیز استفاده کند:

5-

الف) در فیلمی علمی- تخیلی، موتور یک کشتی فضایی در حال حرکت، در فضای تهی و خارج از جوّ زمین و دور از هر سیاره و خورشید از کار می افتد. آیا ممکن است حرکت کشتی کُند شود و کشتی متوقف شود؟ چرا؟

پاسخ : خیر (0.25) اگر نیروی خالصی به متحرك وارد نشود، متحرك با سرعت ثابت به حرکتش ادامه می دهد (قانون اول نیوتون) (0.25)

ب) چتربازی در هوای آرام در حال سقوط است. در چه شرایطی چترباز با تندی حدی به طرف پائین حرکت می کند؟

پاسخ : هنگامی که نیروی مقاومت هوا و وزن هم اندازه شده و نیروهای وارد بر چتر باز متوازن شوند. (0.5)

پ) یک مکعب چوبی روي یک میز افقی با نیروي ثابت و افقی F کشیده می شود. اگر مکعب روی سطح بلغزد، نیروی اصطکاك بین مکعب چوبی و سطح میز به کدام عامل یا عوامل زیر وابسته است؟

1) میزان زبری سطح میز  ( 2) مساحت سطح تماس مکعب با میز  ( 3) جرم مکعب چوبی

پاسخ : میزان زبری سطح میز (0.25) جرم مکعب چوبی (0.25)

خرداد 1400

تعریف مفاهیم نیز از بخش های دیگر امتحان نهایی فیزیک است که اغلب مورد توجه قرار می گیرد. نمونه هایی از سوالات ان را در ادامه خواهید دید:

6- تعریف کنید؛ (1 نمره)

الف) بردار جا به جایی

پاسخ : پاره خط جهت داری که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می کند. (0.5)

 

 ب) موج طولی 

پاسخ : اگر جابه جایی هر جزء نوسان کنندهای از محیط، در راستاي انتشار موج باشد موج را موج طولی می گویند. (0.5)

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دآنش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

 از بخش های “خوب است بدانيد”، “زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم”، “نتايج فعاليت های تحقيقی”، “واژه نامه” و “مواردی كه در پاورقي برخی از صفحه های كتاب اشاره شده است” و از “پيوست ها”، پرسش يا مسئله ای در آزمون نهایی طراحی نمی شود.

لازم است دانش آموزان در انتهای پاسخ خود یکا مورد نظر را یادداشت کنند.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی حدود 120 دقیقه می باشد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک بهتر است پس از مطالعه درس با نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته نقاط ضعف خود را شناسایی و سپس برطرف کنید.

سوالات متداول

از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی فیزیک تجربی متنوع می باشند و قدرت حل مسئله مهم ترین فاکتور برای کسب موفقیت در این امتحان است. برای آشنایی بهتر با سوالات بهتر است با نمونه سوال های سال قبل تمرین کنید.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.