جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1400 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1400 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته علوم تجربی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فیزیک 3 رشته تجربی شامل 4 فصل است. در این 4 فصل دانش آموز با سه بخش مهم و اساسی در علم فیزیک شامل مکانیک، موج و فیزیک جدید آشنا خواهد شد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته تجربی خرداد 1400 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی خرداد 1400

1- واژه مناسب برای هر یک گزاره های زیر را انتخاب کنید. (یک واژه اضافه است) (1 نمره)

 (مکانیکی – الکترومغناطیسی – آونگ – جرم – بسامد)

الف) تندی انتشار موج در یک ریسمان تحت کشش، به ………… ریسمان بستگی دارد.

پاسخ : جرم (0.25)

 

 ب) توان متوسط در یک موج سینوسی برای همۀ انواع امواج مکانیکی، با مربع دامنه و مربع ……… موج متناسب است.

پاسخ : بسامد (0.25)

 

پ) از اثر متقابل میدان های الکتریکی و مغناطیسی، امواج …………. به وجود می آیند.

پاسخ : الکترومغناطیسی (0.25)

 

ت) امواج ………… برای انتشار به محیط مادی نیاز دارند.

پاسخ : مکانیکی (0.25)

2-

الف) در فیلمی علمی- تخیلی، موتور یک کشتی فضایی در حال حرکت، در فضای تهی و خارج از جوّ زمین و دور از هر سیاره و خورشید از کار می افتد. آیا ممکن است حرکت کشتی کُند شود و کشتی متوقف شود؟ چرا؟

پاسخ : خیر (0.25) اگر نیروی خالصی به متحرك وارد نشود، متحرك با سرعت ثابت به حرکتش ادامه می دهد (قانون اول نیوتون) (0.25)

ب) چتربازی در هوای آرام در حال سقوط است. در چه شرایطی چترباز با تندی حدی به طرف پائین حرکت می کند؟

پاسخ : هنگامی که نیروی مقاومت هوا و وزن هم اندازه شده و نیروهای وارد بر چتر باز متوازن شوند. (0.5)

پ) یک مکعب چوبی روي یک میز افقی با نیروي ثابت و افقی F کشیده می شود. اگر مکعب روی سطح بلغزد، نیروی اصطکاك بین مکعب چوبی و سطح میز به کدام عامل یا عوامل زیر وابسته است؟

1) میزان زبری سطح میز  ( 2) مساحت سطح تماس مکعب با میز  ( 3) جرم مکعب چوبی

پاسخ : میزان زبری سطح میز (0.25) جرم مکعب چوبی (0.25)

3- تعریف کنید. (1 نمره)

الف) دامنۀ حرکت

پاسخ : بیشینه فاصلۀ جسم (نوسانگر) از نقطۀ تعادل است. (0.5)

 

ب) نیمه عمر

پاسخ: مدت زمانی است که طول می کشد تا تعداد هسته ای مادر موجود در یک نمونه، به نصف برسد. (0.5)

4- درستی یا نادرستی هر گزاره را با واژه ((درست)) یا (( نادرست)) مشخص کنید و در پاسخ نامه بنویسید. (1 نمره)

الف) طیف گسیلی حاصل از گازهای کم فشار و رقیق، طیف خطی است.

پاسخ : درست (0.25)

 

ب) مدل اتمی تامسون را مدل اتم هسته ای یا مدل هسته ای اتم می نامند.

پاسخ : نادرست (0.25)

 

پ) خواص شیمیایی هر اتم را تعداد نوترون های هسته تعیین می کند.

پاسخ : نادرست (0.25)

 

 

ت) نیروی هسته ای کوتاه بُرد است و تنها در فاصله ای کوچک تر از ابعاد هستۀ اتم اثر می کند. 

پاسخ : درست (0.25)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته تجربی در 4 فصل تنظیم شده است.

 این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده اند. ضمناً بخشی از مطالب ریاضی مرتبط در سال های قبل آموزش داده شده است و بخشی نیز در سال جاری آموزش داده خواهد شد. در این فصل ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می شود.
بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…)
و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهم کنش های امواج (شامل بازتاب و شکست) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در شیمی سال دهم مطرح شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک و فوتون، طیف خطی، مدل های اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در درس شیمی سال دهم، مطرح شده است. 

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم مناسبی دارند که اهمیت آنها را نشان می دهد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی را حل مسئله تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دآنش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

 از بخش های “خوب است بدانيد”، “زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم”، “نتايج فعاليت های تحقيقی”، “واژه نامه” و “مواردی كه در پاورقي برخی از صفحه های كتاب اشاره شده است” و از “پيوست ها”، پرسش يا مسئله ای در آزمون نهایی طراحی نمی شود.

لازم است دانش آموزان در انتهای پاسخ خود یکا مورد نظر را یادداشت کنند.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی حدود 120 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی فیزیک تجربی متنوع می باشند و قدرت حل مسئله مهم ترین فاکتور برای کسب موفقیت در این امتحان است. برای آشنایی بهتر با سوالات بهتر است با نمونه سوال های سال قبل تمرین کنید.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x