جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

تشریح ضرایب سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های نظام جدید و قدیم

تشریح ضرایب سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های نظام جدید و قدیم
ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم های نظام قدیم و جدید
فهرست مطالب

سوابق تحصیلی با 40 درصد تاثیر قطعی در کنکور سراسری 1402 اعمال می شود. با توجه به اینکه ضرایب سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید و قدیم با همدیگر متفاوت است، از این رو داوطلبان باید براساس نظام آموزشی خود، از ضرایب سوابق تحصیلی خود در کنکور سراسری آگاهی پیدا کنند. در این نوشتار ما به طور کامل ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم های نظام قدیم و جدید را در کنکور سراسری تشریح کرده ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم های نظام قدیم و جدید

نام و ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای هر دو نظام 3-3-6 و سالی-واحدی/ترمی واحدی برای آزمون کنکور سال تحصیلی 1403-1402 در جدول های زیر ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم

داوطلبینی که بین سال های 1373 تا 1397، دیپلم خود را اخذ کردند، دیپلم نظام سالی-واحدی / ترمی -واحدی دارند و ضرایب دروس تحصیلی آن ها با نظام 3-3-6 متفاوت است.  نظام سالی واحدی و ترمی واحدی پیش از نظام جدید 3-3-6 وجود داشته و در آن دانش آموزان مردودی دارای شرایط خاصی برای گذراندن هر ترم تحصیلی خود بودند.

  • نظام ترمی واحدی در اصل همان نظام قدیم تحصیلی در مدارس ایران است. این نظام تا سال 1379 در کشور ادامه داشت. پس از این در سال 1380 نظام جدید با نام سالی واحدی در کشور ایجاد شد. نظام تحصیلی ترمی واحدی شامل سه ترم تحصیلی بود. ترم اول از مهر ماه تا بهمن ماه، ترم دوم شامل بهمن ماه تا خرداد ماه و ترم سوم از خرداد تا شهریور ماه ادامه داشت.
  • از سال 1380 نظام تحصیلی از ترمی واحدی به سالی واحدی تغییر کرد. در نظام سالی واحدی دانش آموزان یک کارنامه نهایی و اصلی دارند که پس از امتحانات خرداد ماه اعلام می شود. ظام سالی واحدی شامل 5 سال تحصیل در مقطع ابتدایی، 3 سال راهنمایی، 3 سال دبیرستان و یک سال هم در مقطع پیش دانشگاهی است.

معدل نظام سالی واحدی /ترمی واحدی در کنکور سراسری موثر بوده و دارای تاثیر قطعی 40 درصدی است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک نظام سالی- واحدی / ترمی- واحدی برای کنکور ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای کنکور ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 8.93
ادبیات فارسی 3 8.93
عربی 3 9.86
تعلیمات دینی و قرآن 3 13.62
زبان خارجی 3 12.62
تخصصی حسابان 5.88
هندسه 2 4.63
جبر و احتمال 3.92
فیزیک 3 و آزمایشگاه 8.34
شیمی 3 و آزمایشگاه 7.49
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 6.16
معارف اسلامی 4.88
تخصصی حساب دیفرانسیل و انتگرال 1.96
فیزیک (ریاضی) 2.78

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور سال ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور سال ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 8.58
ادبیات فارسی 3 8.58
عربی 3 9.52
تعلیمات دینی و قرآن 3 13.09
زبان خارجی 3 12.27
تخصصی زمین شناسی 2.56
ریاضی 3 6.88
زیست شناسی 2 و آزمایشگاه 9.02
فیزیک 3 و آزمایشگاه 4.46
شیمی 3 و آزمایشگاه 9.91
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 5.84
معارف اسلامی 4.56
تخصصی زیست شناسی 3.00
فیزیک (تجربی) 1.55

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی در گروه علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی در گروه علوم انسانی نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی در گروه علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی 16.96
اصول عقاید 3 15.45
زبان خارجی 3 12.54
تخصصی ریاضی 6.00
ادبیات فارسی تخصصی 2.92
آرایه های ادبی 2.92
عربی 3 ویژه علوم انسانی 3.83
تاریخ ایران و جهان 2 7.00
جغرافیا 2 6.00
جامعه شناسی 2 7.00
فلسفه و منطق 5.10
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 5.84
معارف اسلامی 5.21
تخصصی ادبیات فارسی 1.95
عربی 1.28

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه علوم انسانی نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی 16.96
اصول عقاید 3 15.45
زبان خارجی 3 12.54
تخصصی ریاضی 6.00
ادبیات فارسی تخصصی 7.02
عربی 3 ویژه علوم معارف 5.81
تاریخ اسلام 2 4.50
جامعه شناسی 2 3.43
فلسفه و منطق 4.59
اخلاق 2 3.50
تفسیر و علوم قرآنی 2 5.25
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 5.84
اصول عقاید 5.21
تخصصی ادبیات عرب 2.15
فقه و اصول 1.75

داوطلبان گرامی توجه داشته باشید که دو دیپلم علوم و معارف اسلامی و دیپلم ادبیات و علوم انسانی شباهت زیادی به یکدیگر داشته و باید در هنگام بررسی ضرایب سوابق تحصیلی هر دو گروه توجه کافی داشته باشید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی گروه های هنر و زبان نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی گروه های هنر و زبان در گروه علوم انسانی نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی گروه های هنر و زبان نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 (ریاضی و تجربی) 8.11
ادبیات فارسی 3 (ریاضی و تجربی) 8.11
عرب 3 / عربی 3 ویژه علوم انسانی / عربی 3 ویژه علوم معارف 9.05
تعلیمات دینی و قرآن 3/ اصول عقاید 3 12.39
زبان خارجی 3 11.80
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 5.41
معارف اسلامی / اصول و عقاید 4.13

هر چقدر ضریب یک درس بیشتر باشد، میزان اهمیت و تاثیر آن در کنکور 1402 افزایش پیدا می کند.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم های نظام قدیم و جدید

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام جدید

سال 1398 اولین سال نظام جدید آموزشی است. بنابراین افرادی که در نیمه دوم سال 1379 به دنیا آمده اند جزء دسته نظام آموزشی جدید هستند. بنابراین کنکور سال 1398 اولین کنکور نظام جدید بوده است. به این نظام، نظام 3-3-6 هم می گویند (یعنی از کلاس اول تا ششم، دوره متوسط اول و دوره متوسط دوم).

سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام 3-3-6 در کنکور علوم ریاضی 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته ریاضی و فیزیک برای نظام 3-3-6 براساس جدول زیر محاسبه می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام 3-3-6 در کنکور علوم ریاضی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44
علوم اجتماعی 2.56
تخصصی حسابان 2 7.84
هندسه 3 4.63
ریاضیات گسسته 3.92
فیزیک 3 11.12
شیمی 3 7.49

سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 3-3-6 در کنکور علوم تجربی 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته علوم تجربی برای نظام 3-3-6 براساس جدول زیر محاسبه می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 3-3-6 در کنکور علوم تجربی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44
علوم اجتماعی 2.56
تخصصی ریاضی 3 6.88
زیست شناسی 3 12.02
فیزیک 3 6.19
شیمی 3 9.91

سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام 3-3-6 در کنکور علوم انسانی 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته علوم انسانی برای نظام 3-3-6  براساس جدول زیر محاسبه می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام 3-3-6 در کنکور علوم انسانی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44
تخصصی ریاضی و آمار 3 6.00
علوم و فنون ادبی 3 7.80
عربی 3 زبان تخصصی رشته 5.10
تاریخ 3 7.00
جغرافیا 3 6.00
جامعه شناسی 3 7.00
فلسفه 2 5.10

سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام 3-3-6 در کنکور علوم انسانی 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته علوم و معارف اسلامی برای نظام 3-3-6  براساس جدول زیر محاسبه می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام 3-3-6 در کنکور علوم انسانی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44
تخصصی ریاضی و آمار 3 6.00
علوم و فنون ادبی 3 7.80
عربی 3 زبان تخصصی رشته 8.60
تاریخ 3 تخصصی رشته 6.00
احکام 3 3.50
علوم و معارف قرآنی 3 7.00
فلسفه 2 5.10

داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی شباهت زیادی به هم داشته اما از نظر مواد درسی جدا هستند و ضرایب متفاوتی دارند.

سوابق تحصیلی دیپلم گروه های هنر و زبان های خارجی نظام 3-3-6 در کنکور هنر و زبان 1402

طبق اعلام سازمان سنجش ضریب هر کدام از درس های رشته هنر و زبان های خارجی براساس جدول زیر محاسبه می شود. داوطلبان گرامی توجه داشته باشید که در گروه هنر و زبان های خارجی، تنها دروس عمومی در سوابق تحصیلی لحاظ می شود.

سوابق تحصیلی دیپلم گروه های هنر و زبان های خارجی نظام 3-3-6 در کنکور هنر و زبان 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلم ضریب
عمومی فارسی 3 21.63
عربی، زبان قرآن 3 – عربی 3 (زبان تخصصی رشته) 9.05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 16.52
زبان خارجی 3 11.80
سلامت و بهداشت 3.44

نکات مهم در مورد تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبین

در این بخش نکات مهم در مورد تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبین را برشمرده ایم.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم های نظام قدیم و جدید

ثبت نام برای ترمیم معدل به مدت یک ماه پیش از برگزاری امتحانات نهایی (خرداد، شهریور و دی) قابل انجام است. هر داوطلب فقط یک بار می تواند در امتحانات ترمیم معدل شرکت کند.

پرسش و پاسخ

تاثیر ضرایب سوابق تحصیلی در کنکور 1402 با 40 درصد تاثیر قطعی اعلام شده است.

ضرایب سوابق تحصیلی نظام 3-3-6 و نظام سالی-واحدی/ترمی-واحدی با همدیگر متفاوت است و هر درس دارای ضریب تاثیر متفاوتی در هر دو نظام است. در این نوشتار به تفکیک ضرایب سوابق تحصیلی هر دو نظام تشریح شده است.

ضریب سوابق تحصیلی روی نمره کل آزمون اختصاصی تاثیر گذاشته و با 40 درصد تاثیر قطعی می تواند نمره کل داوطلب را افزایش یا کاهش دهد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x