فیلم آموزشی زبان انگلیسی دهم

فیلم آموزشی زبان انگلیسی دهم

فیلم آموزشی نکات مهم درس زبان انگلیسی پایه دهم شامل نکات مهم، گرامر و آموزش واژه های پرکاربرد

درس زبان انگلیسی پایه دهم دارای نکات آموزشی مهمی می باشد. بخش زیادی از این نکات آموزشی در کلاس درسی توسط دبیران عزیز آموزش داده می شود. تجربه نشان داده است که استفاده از فیلم های آموزشی در کنار برنامه درسی مدرسه برای یادآوری مطالب و کمک به یادگیری بهتر دانش آموزان موثر است. به همین دلیل و برمبنای تحقق عدالت آموزشی مجموعه فیلم های آموزش درس زبان انگلیسی دهم به صورت رایگان در اختیار شما دانش آموزان قرار گرفته است. این مجموعه حاوی حدود 45 فیلم آموزشی از نکات مهم این درس می باشد. همچنین شما می توانید سایر مطالب آموزش درس زبان انگلیسی (نمونه سوالات امتحانی و جزوات درسی) را از لینک زیر دانلود کنید.

معنی مجازی واژه ها
پایه دهم
گزینه دو
معنای مجازی واژه ها

در این فیلم آموزشی زبان انگلیسی، نخست با نکات معنی مجازی واژه ها آشنا شده سپس مواردی کاربردی درباره ی

مترادف و متضاد در زبان انگلیسی دهم
پایه دهم
گزینه دو
مترادف و متضاد

در مبحث لغات زبان انگلیسی، نکات مختلفی وجود دارد که در این فیلم آموزشی با آنها آشنا می شویم. پخش

زمان آینده ساده با will
پایه دهم
رضا محمدیان
زمان آینده ساده با Will

در این فیلم آموزشی، با ساختار زمان آینده ساده با will در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین کاربردهای زمان

زمان آینده با be going to
پایه دهم
گزینه دو
زمان آینده با be going to

در این فیلم آموزشی که به درس اول زبان انگلیسی دهم می پردازد با زمان آینده ساده با be going

جملات سوالی باز و بسته
پایه دهم
گزینه دو
جملات سوالی بسته و باز

 در این فیلم آموزشی در ابتدا با جملات سوالی باز و بسته در زبان انگلیسی آشنا می شویم. سپس در

استرس صدا در بیان جمله
پایه دهم
رضا محمدیان
استرس صدا در بیان جمله

 در این فیلم آموزشی با استرس صدا هنگام مکالمه زبان انگلیسی آشنا می شویم. همچنین درباره جملاتی که صدا در

روش جمع بستن اسامی
پایه دهم
گزینه دو
روش جمع بستن اسامی

در ابتدای ویدئو، انواع کلمه در زبان انگلیسی بیان می شود. سپس با قواعد جمع بستن کلمات، آشنا خواهید شد.

کاربرد حروف تعریف a, an , the و تفاوت a, an با the با مثال انگلیسی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
حرف تعریف a, an , the

 در این ویدئو آموزشی با نکات درس زبان انگلیسی دهم و موارد استفاده حروف تعریف”a, an, the” آشنا می شوید.

توصیف جانوران mammals، birds، reptiles، amphibians، insects و fish
پایه دهم
گزینه دو
توصیف جانوران

در ویدئوی آموزشی زبان انگلیسی در این جلسه به توصیف و توضیح گروه های جانوری مانند mammals، birds و reptiles

cloze passage
پایه دهم
گزینه دو
cloze passage در زبان انگلیسی

در این ویدئو آموزشی درس زبان انگلیسی دهم در ابتدا با cloze passage آشنا می شویم. پخش ویدئو cloze passage

صفت برابری equal adjectives و کاربرد آن
پایه دهم
گزینه دو
صفت برابری

در این ویدئوی آموزشی به بررسی صفات برابری equal adjectives در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. همچنین با کاربرد صفت برابری

ترتیب قرار گرفتن صفت ها همراه با الویت آنها
پایه دهم
رضا محمدیان
ترتیب قرار گرفتن صفت ها

در این ویدئوی آموزشی به الویت قرار گرفتن صفات در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. همچنین صفات واقعی و عقیده ای

آموزش دیکته لغات مهم درس دوم زبان انگلیسی دهم
پایه دهم
گزینه دو
قواعد دیکته زبان انگلیسی

در این ویدئو آموزشی نکات املایی و دیکته صحیح کلمات را می آموزید. با یادگیری نکات ذکر شده، قادر به

عبارات ترکیبی با money
پایه دهم
رضا محمدیان
عبارات ترکیبی با money

در این فیلم آموزشی با ترکیب money با صفات و تغییر در معانی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کلمات

تفاوت every day و everyday
پایه دهم
رضا محمدیان
تفاوت every day و everyday

تعدادی از لغات در زبان انگلیسی وجود دارند که از لحاظ نگارش بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، ولی معنا و

عبارات ترکیبی با go
پایه دهم
رضا محمدیان
عبارات ترکیبی با go

در این فیلم آموزشی با فعل go و کاربردهای آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد Go

آموزش واژگان و دسته بندی انواع لغات زبان انگلیسی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
آموزش واژگان

مبحث لغت یا واژگان در زبان انگلیسی از اهمیت خاصی برخوردار است. گاهی مواقع، لغات به کمک پسوندها، به واژه

واژگان درس سوم
پایه دهم
گزینه دو
واژگان درس سوم زبان دهم

در این فیلم آموزشی به برسی برخی لغات مهم و پر کاربرد در درس سوم زبان انگلیسی دهم می پردازیم.

واژه های مرتبط با phone
پایه دهم
رضا محمدیان
واژه های مرتبط با phone

در درس زبان انگلیسی، لغات از اهمیت زیادی برخودار هستند. نیاز است، دانش آموزان واژگان را به صورت کامل، به همراه مترادف ها یاد بگیرند. این

آموزش لغات مهم و کاربردی
پایه دهم
گزینه دو
آموزش لغات مهم و کاربردی

در این فیلم آموزشی، با تعدادی از لغات مهم و پر کاربرد در زبان انگلیسی آشنا می شوید. واژگان ذکر

زمان ها در زبان انگلیسی
پایه دهم
گزینه دو
انواع زمان

در این فیلم آموزشی با بحث انواع زمان در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. در زبان انگلیسی 4 زمان اصلی

زمان گذشته استمراری (Past Continuous) درس سوم زبان انگلیسی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
گذشته استمراری (Past Continuous)

در این فیلم آموزشی با ساختار گذشته استمراری و کاربردهای آن آشنا می شوید. با یادگیری نکات مطرح شده می

ضمایر انعکاسی
پایه دهم
گزینه دو
ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns)

در این فیلم آموزشی، با ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns) آشنا می شوید. همچنین نحوه و مکان استفاده از این ضمایر به شما

ضمایر تاکیدی (Emphasizing Pronouns)
پایه دهم
رضا محمدیان
ضمایر تاکیدی (Emphasizing Pronouns)

در این فیلم آموزشی، با ضمایر تاکیدی (Emphasizing Pronouns) آشنا می شوید. همچنین نحوه و مکان استفاده از این ضمایر

احساسات (feeling)
پایه دهم
گزینه دو
احساسات (feeling)

در این فیلم آموزشی با واژگان و کلمات مورد استفاده در بیان احساسات (feelings) از درس چهارم زبان انگلیسی پایه

بیماری ها illness
پایه دهم
گزینه دو
بیماری ها illness

در این بخش با لغات مهم و کاربردی در رابطه با علائم بیماری، سلامتی و انواع بیماری ها آشنا می

واژگان درس چهارم
پایه دهم
گزینه دو
واژگان درس چهارم

 در این فیلم آموزشی، با لغات مهم درس چهارم زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. برای هر کدام از این لغات

کاربرد should
پایه دهم
گزینه دو
کاربرد should

در این ویدئو آموزشی، با واژه should و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین در انتها

کاربرد must
پایه دهم
گزینه دو
کاربرد must

در این قسمت با گرامر مربوط به افعال کمکی آشنا می شوید. جهت یادگیری کاربرد افعال کمکی ذکر شده، مثالی

کاربرد may, might
پایه دهم
گزینه دو
کاربرد may, might

در این فیلم آموزشی با گرامر افعال وجهی “May, Might, Can” و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد. همچنین موارد

کاربرد can
پایه دهم
رضا محمدیان
کاربرد can

در این فیلم آموزشی با گرامر Can و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد can کاربرد فعل

حروف اضافه in, on, at, or, by
پایه دهم
رضا محمدیان
حروف اضافه on, in, at, by, or

در این فیلم آموزشی با حروف اضافه زمان، حروف اضافه مکان، حروف اضافه وسایل نقلیه و … شامل on, in,

قید حالت ly
پایه دهم
گزینه دو
قید حالت ly

در این فیلم آموزشی، با قیود، چگونگی ساخت قید و نکات مربوط به آن ها آشنا خواهید شد. همچنین نمونه

آموزش درس به درس زبان انگلیسی دهم

در مجموعه فیلم های آموزشی زبان انگلیسی دهم سعی شده است تا نکات آموزشی به صورت درس به درس استخراج و تدریس شود. مطالب مهم هر درس در قالب چند ویدئو و به صورت مجزا بیان شده است. دانش آموزان می توانند با استفاده از این محتوای آموزشی به صورت رایگان نکات گرامری زبان پایه دهم را به صورت کامل و با مثال فرا بگیرند. زبان انگلیسی دهم دارای دو کتاب Studentbook و Work book می باشد. Studentbook کتاب اصلی دانش آموزان است که به محتوای آموزشی اختصاص دارد و Workbook محلی برای تمرین مباحث کتاب اصلی می باشد. کتاب زبان انگلیسی دهم 4 درس دارد و هر درس آن از بخش های مختلفی تشکیل شده است. در این مجموعه آموزشی سعی شده است به فراخور یادگیری مطالب جدید، دروس سالهای گذشته نیز مرور شود. حال به بررسی محتوای هر درس کتاب زبان دهم می پردازیم.

1- درس اول زبان انگلیسی دهم saving nature نام دارد و به اهمیت طبیعت می پردازد. گرامر این درس نیز درباره ساخت زمان آینده با فعل کمکی will و be going to می باشد. همچنین موضوعات مانند روش جمع بستن اسامی، استرس صدا در بیان جمله و … نیز در ویدئوهای آموزشی مربوط به درس اول آموزش داده می شود. 

2- درس دوم زبان انگلیسی دهم با نام Wonders of Creation مربوط به شگفتی های آفرینش می باشد. در بخش گرامر درس دوم مباحثی مانند صفت برتری و صفت عالی آموزش داده می شود. موضوعات دیگری همچون ترکیب صفات با حرف اضافه، حروف ربط و … نیز بخش از آموزش این بخش می باشد.

3- درس سوم زبان دهم با نام The Value of Knowledge به اهمیت دانش اختصاص می یابد. در بخش گرامر این درس دانش آموزان با گذشته استمراری و ضمایر شخصی آشنا خواهند شد. همچنین موضوعاتی مانند افعال حرکتی و ایستا و … بخش دیگری از آموزش این درس می باشد.

4- درس چهارم Travelling the World به موضوع شناخت مناطق گردشگری جهان می پردازد. بخش گرامر این درس به افعال وجهی و حروف اضافه می پردازد. در بخش دیگر آموزش این درس با موضوعاتی همچون قیود باقاعده و بی قاعده آشنا خواهید شد.

امتیازگیری با ثبت نام

گزینه دو در سال تحصیلی 1402-1401 برای دانش آموزان و مدارس دوره دوم متوسطه خدمات متنوعی ارائه می کند که در یادگیری دروس به آنها کمک می کند. دانش آموزان دوره دوم متوسطه می توانند با ثبت نام در آزمون ها و استفاده از خدمات کاربردی دیگری مانند بانک سوال، نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنند. تعداد مراحل آزمون های شما متناسب با پایه تحصیلیتان خواهد بود. همچنین شما با ثبت نام در این آزمون ها به خدمات طلایی متناسب با تعداد مراحل ثبت نام خود دسترسی خواهید داشت. . به طور واضح هر چقدر آزمون بیشتری ثبت نام کنید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد. امتیاز بیشتر برای مدارس و دانش آموزان دوره دوم متوسطه به معنای دسترسی بیشتر به بانک سوال و استفاده از  خدمات طلایی بیشتر خواهد بود. مدارس و دانش آموزان برای اطلاع از نحوه دریافت امتیازات ثبت نام خود می توانند به صفحات زیر مراجعه کنند.