جستجو
Close this search box.

فیلم آموزشی عربی دهم تجربی

فیلم آموزشی عربی دهم تجربی

فیلم آموزشی نکات مهم درس عربی پایه دهم رشته تجربی شامل قواعد و آموزش ترجمه صحیح واژه ها و افعال

درس عربی پایه دهم رشته تجربی دارای نکات آموزشی مهمی می باشد. بخش زیادی از این نکات آموزشی در کلاس درسی توسط دبیران عزیز آموزش داده می شود. تجربه نشان داده است که استفاده از فیلم های آموزشی در کنار برنامه درسی مدرسه برای یادآوری مطالب و کمک به یادگیری بهتر دانش آموزان موثر است. به همین دلیل و برمبنای تحقق عدالت آموزشی مجموعه فیلم های آموزش درس عربی دهم رشته تجربی به صورت رایگان در اختیار شما دانش آموزان قرار گرفته است. این مجموعه حاوی حدود 30 فیلم آموزشی از نکات مهم این درس می باشد. همچنین شما می توانید سایر مطالب آموزش درس عربی (نمونه سوالات امتحانی و جزوات درسی) را از لینک زیر دانلود کنید.

روش تشخیص وزن کلمات
پایه دهم
تشخیص حروف اصلی و وزن کلمات

در این فیلم آموزشی مبحث تشخیص وزن کلمات، تعیین حروف اصلی و زائد همراه با نکات مهم و کاربردی برای

کلمات پرسش عربی دهم
پایه دهم
کلمات پرسشی

در این فیلم آموزشی عربی پایه دهم کلمات پرسشی در زبان عربی معرفی شده و معنی و کاربرد هر کدام

ترجمه اسم موصول خاص در زبان عربی
پایه دهم
ترجمه اسم موصول خاص در جمله

در این فیلم آموزشی، نکات مهمی جهت ترجمه اسم موصول خاص در جمله برای شما بیان می شود. پخش ویدئو

روش ترجمه اسم اشاره
پایه دهم
ترجمه اسم اشاره

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی قصد داریم نکات تستی درباره ترجمه صحیح اسم اشاره دور و اسم اشاره نزدیک

ترجمه افعال ثلاثی مزید
پایه دهم
ترجمه افعال ثلاثی مزید

در این فیلم آموزشی به بررسی تست هایی با موضوع ترجمه باب های افعال ثلاثی مزید خواهیم پرداخت. پخش ویدئو

جمله فعلیه و جمله اسمیه
پایه دهم
جمله فعلیه و جمله اسمیه

در این فیلم آموزشی به شناخت جمله اسمیه و جمله فعلیه در زبان عربی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو جمله فعلیه

مبتدا و خبر
پایه دهم
مبتدا و خبر

در این فیلم آموزشی به مبحث مبتدا و خبر در زبان عربی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو مبتدا به اسم یا

تشخیص فاعل و مفعول
پایه دهم
تشخیص فاعل و مفعول

در این جلسه آموزش درس عربی پایه دهم ویژه کنکور به طور کامل فاعل و مفعول را تشریح می دهیم

ترجمه فعل مجهول در زبان عربی
پایه دهم
ترجمه فعل مجهول

در این ویدئو ترجمه فعل مجهول در زبان عربی آموزش داده می شود. همچنین یک مثال و تست برای تفهیم

جار و مجرور و حروف جر
پایه دهم
جار و مجرور و حروف جر

در این ویدئو آموزشی درس هفتم عربی پایه دهم به مبحث جار و مجرور به طور مفصل می پردازیم. همچنین

خبر مقدم و مبتدای موخر
پایه دهم
خبر مقدم و مبتدای موخر

در این ویدئوی آموزشی به ادامه مبحث جار و مجرور در زبان عربی می پردازیم. همچنین با تعاریفی همچون خبر

پایه دهم
حرف «حتّی» و «لـ» قبل از فعل

در این ویدئوی آموزشی درس عربی مبحث کاربرد حرف «حتّی» و «لـ» قبل از فعل به شما آموزش داده خواهد

نون وقایه و کاربرد آن
پایه دهم
نون وقایه و کاربرد آن

در این ویدئوی آموزشی درس عربی مبحث نون وقایع به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین مثال هایی از کاربرد

چگونگی ساخت اسم فاعل
پایه دهم
اسم فاعل و روش ساخت آن

در این ویدئو آموزشی از درس هشتم عربی دهم با مبحث ساخت اسم فاعل از فعل مضارع آشنا خواهیم شد

اسم مفعول
پایه دهم
اسم مفعول و روش ساخت آن

در این جلسه از درس هشتم کتاب عربی دهم ویژه رشته تجربی و ریاضی، ساخت اسم مفعول از فعل مضارع

اسم مبالغه
پایه دهم
اسم مبالغه و وزن های آن

در این جلسه از درس هشتم کتاب عربی دهم ویژه رشته تجربی و ریاضی، اسم مبالغه و وزن های اصلی

آموزش درس به درس عربی دهم تجربی

در مجموعه فیلم های آموزشی عربی دهم رشته تجربی سعی شده است تا نکات آموزشی به صورت درس به درس استخراج و تدریس شود. مطالب مهم هر درس در قالب چند ویدئو و به صورت مجزا بیان شده است. دانش آموزان می توانند با استفاده از این محتوای اموزشی به صورت رایگان قواعد درس عربی سال دهم را به صورت کاربردی و با مثال فرا بگیرند.کتاب عربی دهم تجربی شامل 8 درس می باشد و در هر درس دانش آموز با نکات تازه ای آشنا می شود. ضمنا در این مجموعه آموزشی سعی شده است به فراخور یادگیری مطالب جدید، دروس سالهای گذشته نیز مرور شود. حال به بررسی محتوای هر درس کتاب عربی دهم رشته تجربی می پردازیم.

1- درس اول عربی دهم تجربی به بررسی قواعد سالهای گذشته به صورت ویژه صرف فعل های ماضی، مضارع، امر و نهی می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس اول عربی دهم تجربی، دانش آموزان علاوه بر آشنایی با انواع فعل، با انواع جمع، ترجمه اسم موصول، کلمات پرسشی و … نیز آشنا خواهند شد.

2- درس دوم عربی دهم تجربی به مبحث اعداد اختصاص دارد. در ویدئوهای آموزشی درس دوم عربی دهم دانش آموزان با اعداد اصلی و ترتیبی آشنا خواهند شد. همچنین آنها با چهار عمل اصلی ریاضی در زبان عربی نیز آشنا می شوند.

3- درس سوم عربی دهم تجربی به برسی فعل های ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس سوم دانش آموزان با افعال ثلاثی مزید و مجرد و نکات تستی مربوط به این افعال آشنا می شوند. همچنین صرف 4 صیغه اصلی افعال ثلاثی مزید نیز بخشی از آموزش های این بخش می باشد.

4- درس چهارم ادامه مبحث فعل های ثلاثی مزید و آشنایی با باب های دیگر آن است. همچنین در ویدئوی آموزشی درس چهارم عربی دهم تجربی علاوه بر آشنایی با 4 باب جدید با معانی افعال ثلاثی مزید نیز دانش آموزان آشنا خواهند شد.

5- درس پنجم عربی دهم تجربی به جمله اسمیه و جمله فعلیه می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس ششم عربی دهم تجربی دانش آموز با جمله فعلیه، جمله اسمیه و ساختار آنها آشنا می شود. آموزش مبتدا و خبر یکی از بخش های اصلی ویدئوهای آموزشی درس ششم می باشد.

6- درس ششم عربی دهم تجربی به فعل مجهول می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس ششم عربی دانش آموز با فعل معلوم و فعل مجهول و قواعد آن آشنا می شود. همچنین روش ترجمه صحیح فعل مجهول نیز در همین ویدئوها به او آموزش داده خواهد شد.

7- درس هفتم عربی دهم تجربی به دو موضوع جار و مجرور و نون وقایه می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس هفتم عربی دهم تجربی جار و مجرور و حروف جر آموزش داده می شود. همچنین کاربرد نون وقایه نیز در ویدئوهای همین جلسه بررسی می گردد.

8- درس هشتم عربی دهم تجربی بررسی اسامی مشتق در زبان عربی می باشد. در ویدئوهای آموزشی درس هشتم عربی دهم تجربی مفاهیمی چون اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه به دانش آموزان تدریس می شود. همچنین ترجمه اسامی مشتق نیز به آنها آموزش داده خواهد شد.

امتیازگیری با ثبت نام

گزینه دو در سال تحصیلی 1403-1402 برای دانش آموزان و مدارس دوره دوم متوسطه خدمات متنوعی ارائه می کند که در یادگیری دروس به آنها کمک می کند. دانش آموزان دوره دوم متوسطه می توانند با ثبت نام در آزمون ها و استفاده از خدمات کاربردی دیگری مانند بانک سوال، نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنند. تعداد مراحل آزمون های شما متناسب با پایه تحصیلیتان خواهد بود. همچنین شما با ثبت نام در این آزمون ها به خدمات طلایی متناسب با تعداد مراحل ثبت نام خود دسترسی خواهید داشت. . به طور واضح هر چقدر آزمون بیشتری ثبت نام کنید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد. امتیاز بیشتر برای مدارس و دانش آموزان دوره دوم متوسطه به معنای دسترسی بیشتر به بانک سوال و استفاده از  خدمات طلایی بیشتر خواهد بود. مدارس و دانش آموزان برای اطلاع از نحوه دریافت امتیازات ثبت نام خود می توانند به صفحات زیر مراجعه کنند.