جستجو
Close this search box.

فیلم آموزشی عربی دهم ریاضی

فیلم آموزشی عربی دهم ریاضی

فیلم آموزشی نکات مهم درس عربی پایه دهم رشته ریاضی شامل قواعد و آموزش ترجمه صحیح واژه ها و افعال

درس عربی پایه دهم رشته ریاضی دارای نکات آموزشی مهمی می باشد. بخش زیادی از این نکات آموزشی در کلاس درسی توسط دبیران عزیز آموزش داده می شود. تجربه نشان داده است که استفاده از فیلم های آموزشی در کنار برنامه درسی مدرسه برای یادآوری مطالب و کمک به یادگیری بهتر دانش آموزان موثر است. به همین دلیل و برمبنای تحقق عدالت آموزشی مجموعه فیلم های آموزش درس عربی دهم رشته ریاضی به صورت رایگان در اختیار شما دانش آموزان قرار گرفته است. این مجموعه حاوی حدود 30 فیلم آموزشی از نکات مهم این درس می باشد. همچنین شما می توانید سایر مطالب آموزش درس عربی (نمونه سوالات امتحانی و جزوات درسی) را از لینک زیر دانلود کنید.

تشخیص فعل مضارع و امر
پایه دهم
رضا محمدیان
روش تشخیص فعل مضارع و امر در زبان عربی

در این فیلم آموزشی به مبحث تشخیص فعل مضارع و امر درس اول کتاب عربی پایه دهم پرداخته می شود. پخش ویدئو در این ویدئو ابتدا نکات تستی این مبحث

تفاوت فعل نفی و فعل نهی
پایه دهم
رضا محمدیان
تفاوت فعل نفی و نهی در زبان عربی

در این ویدئو آموزشی موضوع تفاوت بین فعل نهی و نفی درس اول کتاب عربی پایه دهم مورد بررسی قرار می گیرد. پخش ویدئو درس عربی از دروس عمومی کنکور

روش تشخیص وزن کلمات
پایه دهم
رضا محمدیان
تشخیص حروف اصلی و وزن کلمات

در این فیلم آموزشی مبحث تشخیص وزن کلمات، تعیین حروف اصلی و زائد همراه با نکات مهم و کاربردی برای دانش آموزان پایه دهم توضیح داده می شود. پخش ویدئو

کلمات پرسش عربی دهم
پایه دهم
رضا محمدیان
کلمات پرسشی

در این فیلم آموزشی عربی پایه دهم کلمات پرسشی در زبان عربی معرفی شده و معنی و کاربرد هر کدام با مثال به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد. پخش

جمع مذکر سالم و جمع مونث سالم
پایه دهم
رضا محمدیان
جمع مذکر سالم و جمع مونث سالم

در این فیلم آموزشی، نکات مهمی جهت تشخیص آسان اسامی مثنی، جمع مذکر سالم و جمع مونث سالم ذکر شده است. پخش ویدئو در این جلسه از آموزش عربی دهم

ترجمه اسم موصول خاص در زبان عربی
پایه دهم
رضا محمدیان
ترجمه اسم موصول خاص در جمله

در این فیلم آموزشی، نکات مهمی جهت ترجمه اسم موصول خاص در جمله برای شما بیان می شود. پخش ویدئو در این جلسه از آموزش عربی دهم ویژه رشته علوم

روش ترجمه اسم اشاره
پایه دهم
رضا محمدیان
ترجمه اسم اشاره

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی قصد داریم نکات تستی درباره ترجمه صحیح اسم اشاره دور و اسم اشاره نزدیک را در نمونه سوالات کنکور را بررسی نماییم. پخش ویدئو

اعداد اصلی و ترتیبی در زبان عربی
پایه دهم
رضا محمدیان
اعداد اصلی و ترتیبی در زبان عربی

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی قصد داریم نکات تستی درباره اعداد اصلی و اعداد ترتیبی را در نمونه سوالات کنکور بررسی نماییم. پخش ویدئو اعداد اصلی در زبان عربی

چهار عمل اصلی ریاضی در زبان عربی
پایه دهم
رضا محمدیان
چهار عمل اصلی ریاضی در زبان عربی

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی 4 عمل اصلی ریاضی در زبان عربی به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو چهار عمل اصلی در زبان عربی برای بیان چهار

ترجمه فعل جا
پایه دهم
رضا محمدیان
ترجمه فعل جاء و أتی با حرف اضافه “بـ”

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی به روش ترجمه صحیح فعل های “جاء و أتی” در صورتی که با حرف “ب” بیاید، خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ترجمه فعل جاء بـ

فعل ثلاثی مجرد و فعل ثلاثی مزید
پایه دهم
رضا محمدیان
فعل ثلاثی مجرد و فعل ثلاثی مزید

در این ویدئو درس سوم عربی دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و بخش فعل های ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید بررسی می شود. پخش ویدئو فعل ثلاثی مجرد

نکات تستی فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید
پایه دهم
رضا محمدیان
نکات تستی افعال ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید

 در این ویدئوی آموزشی قصد داریم مباحثی در زمینه تست های کنکور مبحث افعال ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید را به شما آموزش دهیم. پخش ویدئو در ویدئوی آموزشی این

باب تفاعل، تفعیل، مفاعله و افعال
پایه دهم
رضا محمدیان
آموزش باب تفاعل، تفعیل، مفاعله و افعال

 در این ویدئوی آموزشی قصد داریم به بررسی چهار باب جدید افعال ثلاثی مزید بپردازیم. این چهار باب عبارتند از تفاعل، تفعیل، مفاعله و افعال. پخش ویدئو در ویدئوی آموزشی

ترجمه افعال ثلاثی مزید
پایه دهم
رضا محمدیان
ترجمه افعال ثلاثی مزید

در این فیلم آموزشی به بررسی تست هایی با موضوع ترجمه باب های افعال ثلاثی مزید خواهیم پرداخت. پخش ویدئو در ویدئوی آموزشی این جلسه به درس چهارم کتاب عربی

جمله فعلیه و جمله اسمیه
پایه دهم
رضا محمدیان
جمله فعلیه و جمله اسمیه

در این فیلم آموزشی به شناخت جمله اسمیه و جمله فعلیه در زبان عربی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو جمله فعلیه در زبان عربی به جمله‌هایی که با فعل شروع می‌شوند،

مبتدا و خبر
پایه دهم
رضا محمدیان
مبتدا و خبر

در این فیلم آموزشی به مبحث مبتدا و خبر در زبان عربی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو مبتدا به اسم یا ضمایر منفصل مانند هو، هی، هما و … و یا

تشخیص فاعل و مفعول
پایه دهم
رضا محمدیان
تشخیص فاعل و مفعول

در این جلسه آموزش درس عربی پایه دهم ویژه کنکور به طور کامل فاعل و مفعول را تشریح می دهیم و علائم آن جهت شناخت آسان در جملات را معرفی

روش تشخیص موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه
پایه دهم
رضا محمدیان
موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه

در این جلسه آموزش درس عربی پایه دهم به تشریح مبحث موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه در زبان عربی می پردازیم. پخش ویدئو موصوف و صفت در

ترجمه فعل مضارع التزامی عربی
پایه دهم
رضا محمدیان
فعل مضارع التزامی در زبان عربی و ترجمه آن

در این ویدئو آموزشی عربی پایه دهم به مبحث فعل مضارع التزامی در زبان عربی به طور مفصل می پردازیم. همچنین چگونگی ساخت فعل مضارع التزامی از فعل مضارع را

فعل معلوم و مجهول در زبان عربی
پایه دهم
رضا محمدیان
فعل معلوم و فعل مجهول در زبان عربی

در این ویدئو آموزشی به تعریف فعل معلوم و مجهول از درس ششم عربی پایه دهم می پردازیم. همچنین چگونگی ساخت فعل مجهول را براساس فعل معلوم در زبان عربی

قواعد فعل مجهول
پایه دهم
رضا محمدیان
قواعد فعل مجهول در زبان عربی

در این ویدئو آموزشی ابتدا می آموزیم که چه زمان نمی توان در زبان عربی فعل مجهول ساخت؟ در ادامه نیز نکاتی درباره مطابقت فعل و فاعل آن می آموزیم.

ترجمه فعل مجهول در زبان عربی
پایه دهم
رضا محمدیان
ترجمه فعل مجهول

در این ویدئو ترجمه فعل مجهول در زبان عربی آموزش داده می شود. همچنین یک مثال و تست برای تفهیم بهتر موضوع در ذهن دانش آموز ذکر خواهد شد.  پخش

ترجمه اسم با مضاف الیه و صفت
پایه دهم
رضا محمدیان
ترجمه اسم با مضاف الیه و صفت

در این ویدئو ترجمه اسم با مضاف الیه و صفت در زبان عربی آموزش داده می شود. همچنین یک مثال نیز برای تفهیم بهتر موضوع در ذهن دانش آموز ذکر

جار و مجرور و حروف جر
پایه دهم
رضا محمدیان
جار و مجرور و حروف جر

در این ویدئو آموزشی درس هفتم عربی پایه دهم به مبحث جار و مجرور به طور مفصل می پردازیم. همچنین حروف جر و روش تشخیص جار و مجرور در جمله

خبر مقدم و مبتدای موخر
پایه دهم
رضا محمدیان
خبر مقدم و مبتدای موخر

در این ویدئوی آموزشی به ادامه مبحث جار و مجرور در زبان عربی می پردازیم. همچنین با تعاریفی همچون خبر مقدم و مبتدای موخر که در کتاب عربی دهم بیان

پایه دهم
رضا محمدیان
حرف «حتّی» و «لـ» قبل از فعل

در این ویدئوی آموزشی درس عربی مبحث کاربرد حرف «حتّی» و «لـ» قبل از فعل به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین مثال هایی از کاربرد آن نیز بیان می

نون وقایه و کاربرد آن
پایه دهم
رضا محمدیان
نون وقایه و کاربرد آن

در این ویدئوی آموزشی درس عربی مبحث نون وقایع به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین مثال هایی از کاربرد آن نیز بیان می شود. پخش ویدئو نون وقایه در

ویدئو کاربرد حروف جر و معانی آن
پایه دهم
رضا محمدیان
کاربرد حروف جر و معانی آن

حروف جر در زبان عربی 17 مورد است که در این جلسه با 5 حروف جر اصلی و معانی و کاربرد آن در جمله آشنا خواهیم شد: پخش ویدئو کاربرد

چگونگی ساخت اسم فاعل
پایه دهم
گزینه دو
اسم فاعل و روش ساخت آن

در این ویدئو آموزشی از درس هشتم عربی دهم با مبحث ساخت اسم فاعل از فعل مضارع آشنا خواهیم شد و مثال ها و تست هایی از این مبحث را

اسم مفعول
پایه دهم
گزینه دو
اسم مفعول و روش ساخت آن

در این جلسه از درس هشتم کتاب عربی دهم ویژه رشته تجربی و ریاضی، ساخت اسم مفعول از فعل مضارع آموزش داده می شود. همچنین برای درک بهتر آن مثال

اسم مبالغه
پایه دهم
رضا محمدیان
اسم مبالغه و وزن های آن

در این جلسه از درس هشتم کتاب عربی دهم ویژه رشته تجربی و ریاضی، اسم مبالغه و وزن های اصلی آن آموزش داده می شود. همچنین برای درک بهتر آن مثال

ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه
پایه دهم
گزینه دو
ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه

در این ویدئوی آموزشی از درس هشتم عربی دهم، درباره مبحث ترجمه صحیح اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه نکات مهمی برای شما بیان خواهیم کرد. در ادامه نیز تست

آموزش درس به درس عربی دهم ریاضی

در مجموعه فیلم های آموزشی عربی دهم رشته ریاضی سعی شده است تا نکات آموزشی به صورت درس به درس استخراج و تدریس شود. مطالب مهم هر درس در قالب چند ویدئو و به صورت مجزا بیان شده است. دانش آموزان می توانند با استفاده از این محتوای اموزشی به صورت رایگان قواعد درس عربی سال دهم را به صورت کاربردی و با مثال فرا بگیرند.کتاب عربی دهم ریاضی شامل 8 درس می باشد و در هر درس دانش آموز با نکات تازه ای آشنا می شود. ضمنا در این مجموعه آموزشی سعی شده است به فراخور یادگیری مطالب جدید، دروس سالهای گذشته نیز مرور شود. حال به بررسی محتوای هر درس کتاب عربی دهم رشته ریاضی می پردازیم.

1- درس اول عربی دهم ریاضی به بررسی قواعد سالهای گذشته به صورت ویژه صرف فعل های ماضی، مضارع، امر و نهی می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس اول عربی دهم ریاضی، دانش آموزان علاوه بر آشنایی با انواع فعل، با انواع جمع، ترجمه اسم موصول، کلمات پرسشی و … نیز آشنا خواهند شد.

2- درس دوم عربی دهم ریاضی به مبحث اعداد اختصاص دارد. در ویدئوهای آموزشی درس دوم عربی دهم دانش آموزان با اعداد اصلی و ترتیبی آشنا خواهند شد. همچنین آنها با چهار عمل اصلی ریاضی در زبان عربی نیز آشنا می شوند.

3- درس سوم عربی دهم ریاضی به برسی فعل های ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس سوم دانش آموزان با افعال ثلاثی مزید و مجرد و نکات تستی مربوط به این افعال آشنا می شوند. همچنین صرف 4 صیغه اصلی افعال ثلاثی مزید نیز بخشی از آموزش های این بخش می باشد.

4- درس چهارم ادامه مبحث فعل های ثلاثی مزید و آشنایی با باب های دیگر آن است. همچنین در ویدئوی آموزشی درس چهارم عربی دهم ریاضی علاوه بر آشنایی با 4 باب جدید با معانی افعال ثلاثی مزید نیز دانش آموزان آشنا خواهند شد.

5- درس پنجم عربی دهم ریاضی به جمله اسمیه و جمله فعلیه می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس ششم عربی دهم ریاضی دانش آموز با جمله فعلیه، جمله اسمیه و ساختار آنها آشنا می شود. آموزش مبتدا و خبر یکی از بخش های اصلی ویدئوهای آموزشی درس ششم می باشد.

6- درس ششم عربی دهم ریاضی به فعل مجهول می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس ششم عربی دانش آموز با فعل معلوم و فعل مجهول و قواعد آن آشنا می شود. همچنین روش ترجمه صحیح فعل مجهول نیز در همین ویدئوها به او آموزش داده خواهد شد.

7- درس هفتم عربی دهم ریاضی به دو موضوع جار و مجرور و نون وقایه می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس هفتم عربی دهم ریاضی جار و مجرور و حروف جر آموزش داده می شود. همچنین کاربرد نون وقایه نیز در ویدئوهای همین جلسه بررسی می گردد.

8- درس هشتم عربی دهم ریاضی بررسی اسامی مشتق در زبان عربی می باشد. در ویدئوهای آموزشی درس هشتم عربی دهم ریاضی مفاهیمی چون اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه به دانش آموزان تدریس می شود. همچنین ترجمه اسامی مشتق نیز به آنها آموزش داده خواهد شد.

امتیازگیری با ثبت نام

گزینه دو در سال تحصیلی 1403-1402 برای دانش آموزان و مدارس دوره دوم متوسطه خدمات متنوعی ارائه می کند که در یادگیری دروس به آنها کمک می کند. دانش آموزان دوره دوم متوسطه می توانند با ثبت نام در آزمون ها و استفاده از خدمات کاربردی دیگری مانند بانک سوال، نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنند. تعداد مراحل آزمون های شما متناسب با پایه تحصیلیتان خواهد بود. همچنین شما با ثبت نام در این آزمون ها به خدمات طلایی متناسب با تعداد مراحل ثبت نام خود دسترسی خواهید داشت. . به طور واضح هر چقدر آزمون بیشتری ثبت نام کنید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد. امتیاز بیشتر برای مدارس و دانش آموزان دوره دوم متوسطه به معنای دسترسی بیشتر به بانک سوال و استفاده از  خدمات طلایی بیشتر خواهد بود. مدارس و دانش آموزان برای اطلاع از نحوه دریافت امتیازات ثبت نام خود می توانند به صفحات زیر مراجعه کنند.