جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

لیست دانشگاه‌های آزاد پزشکی کشور به همراه حداقل رتبه قبولی

لیست دانشگاه‌های آزاد پزشکی کشور به همراه حداقل رتبه قبولی
لیست دانشگاه‌های آزاد پزشکی کشور به همراه حداقل رتبه قبولی
فهرست مطالب

در رقابت تنگاتنگی که برای تحصیل در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه‌های دولتی وجود دارد، کسب رتبه قبولی در دانشگاه‌های آزاد در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در سراسر کشور نیز به یک چالش تبدیل شده است. با توجه به اینکه تراز قبولی پزشکی در دانشگاه آزاد با دانشگاه سراسری متفاوت است، ازاین‌رو بهتر است از حداقل رتبه قبولی پزشکی دانشگاه‌های آزاد مطلع باشید تا باهدف‌تر برای کنکور برنامه‌ریزی کنید.  لیست دانشگاه‌های آزاد پزشکی کل کشور و ظرفیت پذیرش آن‌ها در این مقاله ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

لیست دانشگاه‌های آزاد پزشکی کشور به همراه حداقل رتبه قبولی

لیست دانشگاه‌های آزاد برای قبولی رشته پزشکی

از جمله دانشگاه‌های آزاد که در رشته پزشکی پذیرش دانشجو می پذیرند، می‌توان به دانشگاه‌های:

  1. 1. دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران
  2. 2. دانشگاه آزاد واحد ساری
  3. 3. دانشگاه آزاد واحد تبریز
  4. 4. دانشگاه آزاد واحد مشهد
  5. 5. دانشگاه آزاد واحد قم
  6. 6. دانشگاه آزاد واحد شاهرود
  7. 7. دانشگاه آزاد واحد اردبیل و…

اشاره کرد.

بازه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد

در زیر بازه رتبه کشوری قبولی پزشکی در چندین دانشگاه آزاد ارائه شده است.

بازه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
دانشگاه بازه رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد آزاد اسلامی تهران حداکثر رتبه کشوری 3500 تا 4000
دانشگاه آزاد واحد تبریز حداکثر رتبه کشوری 4500 تا 4800
دانشگاه آزاد واحد مشهد حداکثر رتبه کشوری 4500 تا 5200
دانشگاه آزاد واحد اردبیل حداکثر رتبه کشوری 5500 تا 6000
دانشگاه آزاد واحد قم حداکثر رتبه کشوری 5500 تا 6500
دانشگاه آزاد واحد کرمان حداکثر رتبه کشوری 6000 تا 7000
دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد حداکثر رتبه کشوری 4500 تا 6000
دانشگاه آزاد واحد شاهرود حداکثر رتبه کشوری 6500 تا 8200
دانشگاه آزاد واحد ساری حداکثر رتبه کشوری 5500 تا 6800
علوم پزشکی کرمان زاهدان 6500 تا 7000
علوم پزشکی شاهرود 6000 تا 6500
علوم پزشکی یزد 6300 تا 6700

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد تهران

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد تهران  براساس مناطق 1، 2 و 3 ارائه شده است.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد تهران
میانگین تراز رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6310 5572 1699 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5670 90673 37401 منطقه 2 دختر دزفول پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5996 14316 3920 منطقه 3 پسر فسا پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول

حداقل رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد

رتبه‌های قبولی پزشکی دانشگاه آزاد در مناطق یک، دو و سه در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد در مناطق یک، دو و سه
میانگین تراز رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5831 1690 585 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5925 2311 774 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6145 2708 881 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6080 3044 980 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6122 3092 999 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6563 3436 1113 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5712 3479 1126 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6280 3579 1151 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5869 4109 1322 منطقه 1 پسر کلاردشت /حسن کیف پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5883 4289 1375 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5863 4289 1375 منطقه 1 پسر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6163 4826 1517 منطقه 1 دختر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6269 4985 1565 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5426 5083 1582 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6310 5572 1699 منطقه 1 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5731 2949 1329 منطقه 2 دختر آمل پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6083 3713 1643 منطقه 2 دختر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6047 3793 1679 منطقه 2 دختر سیرجان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5600 5220 2320 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6044 5329 2369 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6682 5548 2468 منطقه 2 پسر ورامین پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6083 5929 2636 منطقه 2 پسر لاهیجان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6148 5941 2641 منطقه 2 پسر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6522 6043 2683 منطقه 2 پسر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6872 6268 2790 منطقه 2 دختر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5558 6544 2930 منطقه 2 دختر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6195 6649 2979 منطقه 2 پسر ملایر پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6185 6802 3041 منطقه 2 دختر قزوین پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5782 7082 3158 منطقه 2 پسر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5593 7262 3216 منطقه 2 پسر آمل پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5530 7299 3235 منطقه 2 دختر آمل پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5659 7465 3297 منطقه 2 دختر ساری پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5865 7490 3307 منطقه 2 دختر کرمانشاه پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5608 7548 3331 منطقه 2 پسر آمل پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5838 7696 3391 منطقه 2 پسر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5906 7799 3436 منطقه 2 دختر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5899 7857 3464 منطقه 2 پسر قم پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6349 7869 3469 منطقه 2 دختر شهریار پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5436 7965 3507 منطقه 2 پسر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5201 8102 3564 منطقه 2 دختر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5637 8175 3599 منطقه 2 پسر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5649 8579 3771 منطقه 2 دختر رشت پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5277 8625 3787 منطقه 2 دختر بجنورد پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5251 8676 3809 منطقه 2 دختر آمل پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5637 8712 3826 منطقه 2 پسر گلپایگان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6320 8781 3858 منطقه 2 دختر لاهیجان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5675 8838 3888 منطقه 2 پسر مراغه پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد
6726 8848 3892 منطقه 2 پسر شهرکرد پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5785 8993 3968 منطقه 2 پسر ارومیه پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6152 9078 4001 منطقه 2 پسر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد
5049 9252 4069 منطقه 2 دختر اهواز پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد
5791 9286 4082 منطقه 2 دختر کرج پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5971 9361 4110 منطقه 2 دختر خرم‌آباد پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5984 9402 4128 منطقه 2 پسر زنجان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6227 9666 4246 منطقه 2 پسر آمل پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5670 90673 37401 منطقه 2 دختر دزفول پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5672 2033 459 منطقه 3 دختر شیروان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5768 4510 1091 منطقه 3 پسر نظرآباد پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5576 8439 2189 منطقه 3 پسر ایرانشهر پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6146 8452 2192 منطقه 3 دختر ایلام پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5162 9352 2462 منطقه 3 پسر قرچک پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5851 9768 2575 منطقه 3 پسر رباط کریم پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5933 10125 2672 منطقه 3 دختر بندر ترکمن پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6235 10413 2767 منطقه 3 دختر تبریز پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5508 10636 2833 منطقه 3 دختر بیجار پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5899 10964 2920 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5317 11080 2948 منطقه 3 دختر شهربابک پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5394 11160 2967 منطقه 3 پسر مریوان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول
6119 11217 2990 منطقه 3 دختر کوهدشت پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5636 11637 3111 منطقه 3 پسر ماهشهر پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5834 11778 3158 منطقه 3 پسر کبودرآهنگ پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5555 11807 3165 منطقه 3 پسر ایلام پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6725 11888 3184 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5567 11916 3194 منطقه 3 پسر کنگاور پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5394 11969 3215 منطقه 3 پسر هشترود پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6303 12065 3248 منطقه 3 دختر نقده پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6329 12109 3265 منطقه 3 پسر ایلام پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5314 12153 3277 منطقه 3 دختر طبس پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5894 12170 3283 منطقه 3 پسر خوی پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5939 12303 3325 منطقه 3 پسر بوکان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5916 12430 3361 منطقه 3 پسر قروه پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6166 12707 3448 منطقه 3 دختر تبریز پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6029 12874 3502 منطقه 3 دختر لردگان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6236 12980 3529 منطقه 3 دختر مهاباد پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5262 13114 3562 منطقه 3 پسر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5612 13145 3567 منطقه 3 دختر فسا پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
6232 13233 3597 منطقه 3 پسر بوکان پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد
6064 13836 3781 منطقه 3 پسر ارومیه پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5165 13875 3793 منطقه 3 دختر شیراز پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم
5913 14115 3864 منطقه 3 دختر تهران پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول
5996 14316 3920 منطقه 3 پسر فسا پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول

پرسش و پاسخ

آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد با توجه به سهمیه‌ها برای افراد مختلف، متفاوت است. در این مقاله آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد ارائه شده است.

از سال 1398، نوع پذیرش دانشگاه آزاد از پذیرش کشوری به پذیرش بر اساس سهمیه مناطق تغییر پیدا کرده است و متقاضیان جهت انتخاب رشته کنکور در دانشگاه آزاد، باید به رتبه خود در سهمیه توجه داشته باشند.

تراز قبولی دانشگاه آزاد بر اساس ترازهای قبولی واقعی پذیرفته‌شدگان در این آزمون منتشر شده است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x