جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم

امتحان نهایی هندسه ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هندسه 3 رشته ریاضی به ماتریس ها، مقاطع مخروطی و بردارها می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. کتاب هندسه 3 پایه دوازدهم مکمل دو کتاب هندسه دهم و یازدهم می باشد. همانند پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس هندسه در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس هندسه با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم

آرشیو سوالات امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس هندسه سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی هندسه از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب هندسه 3

کتاب هندسه 3 رشته ریاضی سه فصل دارد. فصل 1 “ماتریس و کاربردها” نام دارد که خود شامل دو درس در همین باره می باشد. فصل 2 “آشنایی با مقاطع مخروطی” است که به 3 درس تقسیم شده است و بیشترین تاثیر در امتحان نهایی را دارد. در فصل 3 که “بردارها” نامیده شده است، دانش آموزان در غالب دو درس با مفاهیم برداری و ضرب آنها آشنا خواهند شد.

بارم بندی امتحان نهایی هندسه

در امتحان نهایی هندسه نوبت خرداد به بخش نخست کتاب که شامل فصل یک و بخشی از فصل دو (تا پایان صفحه 46) می باشد _ و در آزمون نیم سال اول مورد ارزیابی قرار گرفته است_ 7 نمره اختصاص یافته است. بخش دوم کتاب هم که شامل ادامه فصل 2 و فصل 3 می باشد، 13 نمره خواهد داشت. در امتحان خرداد به صورت مجزا از فصل یک 4 نمره، از فصل دو 8 نمره و از فصل سه 8 نمره سوال طراحی می گردد. البته در امتحان نوبت شهریور و دی از فصل یک 6 نمره، از فصل دو 8 نمره و از فصل سه 8 نمره سوال طراحی می گردد.

مدت زمان برگزاری امتحان نهایی هندسه حدود 135 دقیقه و تعداد سوالات 15 می باشد.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی هندسه
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی هندسه + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس هندسه سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. طی سالیان اخیر بخش اول سوالات امتحان همواره شامل پر کردن جای خالی در عبارات می باشد. سوالات این بخش 1 تا 2 نمره خواهد داشت. در ادامه نمونه هایی از سوالات بخش درستی و نادرستی گزاره ها آورده شده است:

1- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. (0.75 نمره)

حاصل ضرب ماتریس ها خاصیت جابجایی …………. .

پاسخ : ندارد (0.25)

 

در حالتی که صفحه P بر محور سطح مخروطی (I) عمود نباشد و با مولد آن (d) نیز موازی نباشد و تنها یکی از دو نیمه مخروط را قطع کند، فصل مشترک حاصل یک …………. خواهد بود.

پاسخ : بیضی (0.25)

 

راس سهمی به معادله y2+2x-2y=0 نقطه به مختصات ……….. است. 

پاسخ : (1و 1/2)

یکی دیگر از بخش های نخست امتحان هندسه تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها می باشد. در ادامه تعدادی از سوالات این بخش را مشاهده خواهید کرد:

2- درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. (1 نمره)

اگر A و B دو ماتریس هم مرتبه و r یک عدد حقیقی دلخواه و مخالف صفر باشد، و rA=rB آن گاه داریم: A=B.

پاسخ : درست (0.25)

 

مکان هندسی مرکز همه دایره هایی در صفحه که بر خط d در نقطه ثابت A مماس اند، یک نیم خط عمود بر خط d در نقطه A است.

پاسخ : نادرست (0.25) 

 

در یک سهمی، هر شعاع نوری که موازی با محور سهمی به بدنه سهمی بتابد، بازتاب آن از کانون سهمی خواهد گذشت.

پاسخ : درست (0.25)

 

اگر زاویه بین دو بردار مخالف صفر، منفرجه باشد، آنگاه ضرب داخلی آن ها یک عدد حقیقی مثبت است.

پاسخ : نادرست (0.25)

خرداد 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی هندسه باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکات مهم درباره امتحان نهایی هندسه

بسیاری از مفاهیم هندسه با تصویر آمورش داده می شود. در امتحان نهایی نیز در طراحی یک یا چند سوال از تصاویر استفاده می شود.

کتاب هندسه فاقد حذفیات امتحانی است و در امتحان نهایی تمامی مباحث کتاب ممکن است مورد پرسش قرار بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی هندسه صرفا به حفظیات بسنده نکنید، سعی کنید با تمرین زیاد بر مباحث مسلط باشید و درس را به صورت مفهومی در ذهن بسپارید.

زمان امتحان نهایی هندسه 135 دقیقه است در حالیکه تعداد سوالات آن 15 دقیقه می باشد. این مورد نشان می دهد که در پاسخ به سوالات نیاز به اندیشه و تمرکز خواهید داشت. پس قبل از آزمون استراحت کافی نمایید.

برای موفقیت در امتحان نهایی هندسه بهتر است پس از مطالعه درس با نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته نقاط ضعف خود را شناسایی و سپس برطرف کنید.

سوالات متداول

در امتحان نهایی هندسه نوبت خرداد از فصل یک 4 نمره، از فصل دو 8 نمره و از فصل سه 8 نمره سوال مطرح می شود. در امتحان نهایی نوبت شهریور و دی از فصل یک 6 نمره، از فصل دو 8 نمره و از فصل سه 6 نمره سوال مطرح می شود.

برای موفقیت در امتحان هندسه بهتر است دانش آموزان نخست کتاب و مباحث درسی را مطالعه کنند و سپس با نمونه سوالات امتحان نهایی خود را مورد سنجش و ارزشیابی قرار داده و نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف نمایند

مدت زمان امتحان نهایی هندسه 135 دقیقه و تعداد تقریبی سوالات 15 می باشد.