جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم

امتحان نهایی حسابان ویژه رشته ریاضی فیزیک به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. ککتاب حسابان 2 رشته ریاضی در 5 فصل به مباحثی مانند تابع، مثلثات، حد، مشتق و کاربردهای آن می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. کتاب حسابان 2 پایه دوازدهم مکمل دو کتاب حسابان 1 یازدهم و ریاضی 1 دهم می باشد. همانند پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس حسابان در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس حسابان با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم

آرشیو سوالات امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس حسابان سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی حسابان از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب حسابان 2

کتاب حسابان 2 رشته ریاضی 5 فصل دارد. فصل 1 “تابع” نام دارد که خود شامل دو درس در همین باره می باشد. فصل 2 “مثلثات” است که به 2 درس تقسیم شده است و به بررسی تناوب و معادلات مثلثاتی می پردازد. در فصل 3 که “حدهای نامتناهی و حدهای بی نهایت” نامیده شده است، دانش آموزان در غالب دو درس با مفاهیم مربوط به آن آشنا می شوند. فصل 4 “مشتق” می باشد و در سه درس دانشجو را با مشتق و مفاهیم آن آشنا می کند. در فصل پنج در قالب سه درس دانشجو برخی از “کاربردهای مشتق” را یاد می گیرد.

بارم بندی امتحان نهایی حسابان 2

در امتحان نهایی حسابان نوبت خرداد به بخش نخست کتاب که شامل فصل یک، فصل دو و فصل 3 می باشد _ و در آزمون نیم سال اول مورد ارزیابی قرار گرفته است_ 7 نمره اختصاص می یابد. بخش دوم کتاب هم که شامل فصل 4 و فصل 5 می باشد، 13 نمره خواهد داشت. در امتحان خرداد به صورت مجزا از فصل یک 2.5 نمره، از فصل دو 2 نمره، از فصل سه 2.5 نمره، از فصل چهار 7 نمره، از فصل پنج 6 نمره سوال مطرح می شود. در امتحان نهایی نوبت شهریور و دی از فصل یک 3.5 نمره، از فصل دو 3 نمره، از فصل سه 3 نمره سوال، از فصل چهار 6 نمره و از فصل پنج 4.5 نمره مطرح می شود.

مدت زمان برگزاری امتحان نهایی حسابان حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات 15 تا 20 می باشد.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی حسابان
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی حسابان + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس حسابان سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. طی سالیان اخیر بخش اول سوالات امتحان همواره شامل پر کردن جای خالی در عبارات می باشد. سوالات این بخش 1 تا 2 نمره خواهد داشت. در ادامه نمونه هایی از سوالات این بخش آورده شده است:

1- جاهای خالی را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید. (0.5 نمره)

اگر f'(5)=2 و g'(5)=-1 در این صورت (5)'(2f-g) برابر با ………………. است.

پاسخ : 5 (0.5)

دی 1400

 

به تابعی که در یک بازه فقط صعودی یا نزولی باشد، ……………… می گوییم.

پاسخ : یکنوا (0.25)

خرداد 1400

 

دوره تناوب تابع تانژانت برابر ………… می باشد.

پاسخ : π (0.25)

 شهریور 1400

تعیین درستی یا نادرستی عبارات نیز از دیگر بخش های همیشگی امتحان نهایی حسابان می باشد. در ادامه تعدادی از سوالات این بخش را مشاهده خواهید کرد.

2- جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. 

اگر تابع f در هر نقطه اکسترمم نسبی مشتق پذیر باشد، آنگاه مشتق تابع f در این نقاط صفر می شود.

پاسخ : درست (0.25)

خرداد 1400

در هر نقطه ای که جهت تعقر منحنی تابع عوض شود آن نقطه ی عطف تابع است.

پاسخ : نادرست (0.5)

دی 1399

اگر تابع f(x) در یک فاصله صعودی باشد، آنگاه اکیدا صعودی نیز خواهد بود.

پاسخ : نادرست (0.25)

خرداد 1399

برای موفقیت در امتحان نهایی حسابان باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکات مهم درباره امتحان نهایی حسابان

بسیاری از مفاهیم حسابان با استفاده از نمودار آمورش داده می شود. در امتحان نهایی نیز در طراحی یک یا چند سوال از نمودار استفاده می شود.

کتاب حسابان 2 فاقد حذفیات است و در امتحان نهایی تمامی مباحث کتاب ممکن است مورد پرسش قرار بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی حسابان صرفا به حفظ کردن فرمول ها بسنده نکنید، سعی کنید با تمرین زیاد بر مباحث مسلط باشید و درس را به صورت مفهومی در ذهن بسپارید.

زمان امتحان نهایی حسابان حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات آن 15 تا 20 عدد می باشد.

برای موفقیت در امتحان نهایی حسابان بهتر است پس از مطالعه درس با نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته نقاط ضعف خود را شناسایی و سپس برطرف کنید.

سوالات متداول

در امتحان نهایی حسابان نوبت خرداد از فصل یک 2.5 نمره، از فصل دو 2 نمره، از فصل سه 2.5 نمره، از فصل چهار 7 نمره، از فصل پنج 6 نمره سوال مطرح می شود. در امتحان نهایی نوبت شهریور و دی از فصل یک 3.5 نمره، از فصل دو 3 نمره، از فصل سه 3 نمره سوال، از فصل چهار 6 نمره و از فصل پنج 4.5 نمره مطرح می شود.

برای موفقیت در امتحان حسابان بهتر است دانش آموزان نخست کتاب و مباحث درسی را مطالعه کنند و سپس با نمونه سوالات امتحان نهایی خود را مورد سنجش و ارزشیابی قرار داده و نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف نمایند.

مدت زمان امتحان نهایی حسابان 120 دقیقه و تعداد تقریبی سوالات 15 تا 20 می باشد.