جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم رشته انسانی

امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی جز امتحان های تخصصی این رشته است.  کتاب جامعه شناسی 3 رشته انسانی در ادامه مباحث سالهای گذشته مطرح می شود و شامل 10 درس است. در این درس دانش آموز با ظرفیت های علوم انسانی و اجتماعی آشنا می شود و از آن استفاده خواهد کرد. مباحث این کتاب در ادامه مباحث دو کتاب جامعه شناسی 1 و 2 تالیف شده است.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس جامعه شناسی 3 رشته علوم انسانی همراه پاسخنامه در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی، سوالات پرتکرار امتحان جامعه شناسی و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس جامعه شناسی با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی با پاسخنامه

آرشیو سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی پایه دوازدهم علوم انسانی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس جامعه شناسی 3 رشته علوم انسانی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی جامعه شناسی رشته انسانی شامل سه نوبت خرداد، شهریور و دی از سال 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب جامعه شناسی 3

کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم از 10 درس تشکیل شده است. در این کتاب دانش آموز با ظرفیت علوم انسانی و اجتماعی آشنا شده و از آن استفاده می کند. در کتاب حاضر دانش آموزان همانند کتاب های جامعه شناسی 1و 2 با برخی دیگر از پدیده های اجتماعی آشنا می‌شوند، و علاوه بر آن، کتاب دربارۀ علوم اجتماعی نیز سخن می گوید.

این کتاب سعی دارد رویکردهای مختلف جامعه شناسی مدرن را بررسی کند و نقاط قوت و ضعف هر کدام را مورد توجه قرار دهد؛ مثلاً نقطه قوت جامعه شناسی پوزیتیویستی را در مطالعه «نظم اجتماعی» و نقطه ضعف آن را در فهم «کنش اجتماعی» جستجو می کند. نقطه قوت جامعه شناسی تفهمی ـ تفسیری را در فهم «معنای زندگی» و نقطه ضعف آن را در مطالعه و بررسی «قدرت اجتماعی» نشان می دهد. نقطه قوت جامعه شناسی انتقادی را در مطالعه «نابرابری اجتماعی» و نقطه ضعف آن را در ارائه معیارهای جهان شمول برای رفع منازعات هویتی می بیند و در انتها به صورت مقایسه ای از علوم اجتماعی جهان اسلام و هویت متمایز آن سخن می گوید.

بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی 10 درس دارد و در امتحان نهایی از تمامی این دروس سوال مطرح می شود. بارم بندی در طراحی سوال به گونه ای است که مفاهیم نیم سال دوم اهمیت بیشتری دارد. در امتحان نهایی خرداد دروس 1 تا 5 که مربوط به نیم سال اول است در مجموع 5 نمره دارد. از هر کدام از دروس 6 تا 10 نیز 3 نمره سوال در امتحان نهایی طرح می گردد.

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی نوبت شهریور و دی کمی تفاوت دارد. در این دو نوبت از هر کدام از دروس 1 تا 5 در امتحان 1.5 نمره و از هر کدام از دروس 6 تا 10 در امتحان 2.5 نمره سوال طرح می گردد.

با تمرین سوالات امتحانی سال های قبل جامعه شناسی می توانید با نقاط ضعف خود آشنا شده و آنها را برطرف نمایید.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته انسانی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی جامعه شناسی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس جامعه شناسی در چند سال اخیر بیانگر این موضوع است که سوالات ترتیب و شباهت زیادی به یکدیگر دارند. برخی از سوالات و موضوعات طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه طراحان سوال بوده است. در این بخش به بررسی سوالات پرتکرار امتحان نهایی جامعه شناسی خواهیم پرداخت.

1- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (1 نمره)

الف) ارتباط میان پدیده های اجتماعی ……………………. نامیده می شود.

پاسخ : ساختار اجتماعی (0.5)

 

ب) در ایران ……………….. همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه مردم با قدرت های داخلی و خارجی داشته است.

پاسخ : فقه شیعه (0.5)

دی 1400

2- عبارت های صحیح و غلط را مشخص کنید. (1 نمره)

الف) تلاش های علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.

پاسخ : صحیح (0.25)

 

ب) علوم انسانی به دلیل اینکه به فهم معانی کنش های انسان ها می پردازند علوم تفهمی نامیده می شود.

پاسخ : صحیح (0.25)

 

ج) جامعه شناسان تبیینی معتقدند که جامعه محصول و مخلوق کنش های انسان هاست و بود و نبود آن وابسته به انسان است.

پاسخ : غلط (0.25)

 

د) همراهی همدلانه به معنای تایید کنشگران نیست بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان و تلاش برای فهم آنهاست.

پاسخ : صحیح (0.25)

خرداد 1399

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (2 نمره)

الف) یک مورد از ویژگی های علوم انسانی و اجتماعی بومی (اسلامی و ایرانی) را بنویسید.

پاسخ : همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه ما باشد. دغدغه کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را داشته باشد. (0.5) ذکر یک مورد

 

ب) جامعه شناسان برای شناختن نظم چه می کنند؟

پاسخ : جامعه شناسان برای شناخت نظم از امور آشنا و مانوس آشنایی زدایی می کنند. (0.5)

 

ج) برای فهم کنش انسان ها باید به سراغ کدام روش ها رفت؟

پاسخ : روش های کیفی. (0.5)

 

د) الگوی تعارف در مقابل کدام الگو قرار دارد؟

پاسخ : الگوی تعارف در مقابل الگوی تنازع قرار دارد. (0.5)

خرداد 1400

4- در رویکرد طرفداران عدالت اجتماعی، دولت به نمایندگی از جامعه چه وظایفی دارد؟ (1 نمره)

پاسخ : نیازهای ضروری همۀ افراد مانند خوراك ، پوشاك و مسکن را تأمین کند (0.5) از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن برای رفع فقر در جامعه استفاده کند. (0.5)

خرداد 1398

5- مهمترین هدف جامعه شناسی انتقادی چیست؟ (1 نمره)

پاسخ : مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی و تجویز راه حل هایی براي رسیدن به یک وضعیت بهتر است. (1)

دی 1399

6- زندگی انسان دو وجه دارد آنها را بنویسید. (1 نمره)

پاسخ : زندگی اجتماعی انسان دو وجه دارد: از سویی افراد در زندگی گروهی خود با یکدیگر ،جهان اجتماعی و ساختارهای آن را می سازند. از سوی دیگر هر جهان اجتماعی الزام ها و پیامدهایی دارد که زندگی انسان ها را متاثر می سازد. (1)

شهریور 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی جامعه شناسی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکاتی درباره امتحان نهایی جامعه شناسی

توجه به دروس نیم سال دوم می تواند شانس کسب نمره بالا را در دانش آموزان افزایش دهد.

تمام بخش های بخوانیم و بدانیم کتاب در امتحان نهایی حذف خواهد شد.

در امتحان نهایی جامعه شناسی  حدود 15-20 سوال مطرح خواهد گردید و همین موضوع نشان دهنده تنوع بالای سوالات می باشد

وقت امتحان نهایی جامعه شناسی حدود 80 دقیقه می باشد.

توجه داشته باشید که برای آمادگی در امتحان نهایی جامعه شناسی رشته علوم انسانی حتما نمونه سوالات سالهای گذشته را مرور کنید.

سوالات متداول

در امتحان نهایی جامعه شناسی نوبت خرداد از فصل یک، دو، سه، چهار، پنج در مجموع 5 نمره و از هر کدام از فصول 6 تا 10 هر کدام 3 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی قالب تقریبا ثابتی دارد. تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها، پر کردن جای خالی، چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی بخش های اصلی سوالات این امتحان می باشد.

مدت زمان امتحان نهایی حدود 80 دقیقه و حدود 15 تا 20 سوال مطرح می شود.