جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم دی 1402
فهرست مطالب

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب جامعه شناسی شامل 10 درس است. در این درس دانش آموز با ظرفیت های علوم انسانی و اجتماعی آشنا می شود و از آن استفاده خواهد کرد. مباحث این کتاب در ادامه مباحث دو کتاب جامعه شناسی 1 و 2 تالیف شده است. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته علوم انسانی دی 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 3 رشته انسانی دی 1402

1- جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. (2 نمره)

الف) مسئله معنا درباره كل زندگی انسان و در مورد تمام …………. از جمله كنش ها مطرح است.

پاسخ : پدیده های اجتماعی (0.5)


ب) مجموعه روش هايی كه هر واحد اجتماعی برای تحقق …………به شیوه كارآمد و موثر به كار می گیرد سیاست نام دارد.

پاسخ : اهداف جمعی (0.5)


پ) طرفداران قشربندی اجتماعی، می پندارند كه نابرابری های اجتماعی نتیجه …………. هستند، بنابراين عادلانه اند.

پاسخ : تفاوت ها (یا نابرابریهای طبیعی) (0.5)


ت) برخی از متفکرين اجتماعی، از پیدايش ……………. به باز شدن جعبه پاندورا ياد می كنند.

پاسخ : سیاست هویت (0.5)

2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (2 نمره)

الف) چرا جامعه شناسان از هنرآشنايی زدايی استفاده می كنند؟

پاسخ : برای شناختن نظم (0.5)


ب) برگزاری جشنواره های زيبايی در روزگار ما نشانه چیست؟

پاسخ : سقوط ارزش ها (اخلاق گریزی) (0.5)


پ) در نظام لیبرال دموكراسی چرا نمی توان از مشروعیت حقیقی سخن گفت؟

پاسخ : زیرا هیچ حقیقت و فضیلتی که مستقل از خواست و اراده مردم باشد به رسمیت نمی شناسد. (0.5)


ت) جامعه شناسان در مطالعه نابرابری های اجتماعی به كدام مفهوم توجه دارند؟

پاسخ : قشربندی اجتماعی (0.5)

3- هر عبارت به كدام معنای كنش اشاره دارد ؟ (0.5 نمره)
الف) برای پی بردن به آن بايد به ذهن كنشگر راه يابیم . (……………..)

پاسخ : هدف کنش (0.5)


ب) مراجعه به زمینه فرهنگی كه كنشگر در آن عمل می كند.(…………..)

پاسخ : دلالت های کنش (0.5)

4- از درون رويکرد تفسیری، جريانی شکل می گیرد(نسبی گرايی) كه راه رهايی انسان را از درون علم نمی داند، ديدگاه اين رويکرد را نسبت به علم بنويسید. (1 نمره)

پاسخ : این رویکرد معتقد است خود علم با (درست و غلط دانستن) و (خوب و بد کردن امور) سلطه گری می کند، زیرا (خوب) را به معنای خوب بودن برخی افراد و گروه ها و (بد) را به معنای بد بودن برخی دیگر از آنان قلمداد می کند . از این منظر علم چراغی نیست که تاریکی ها را روشن کند و موانع را از پیش پای انسان بردارد. (1)

5- دو نمونه از ظرفیت های علم مدنی فارابی را بنويسید. (1 نمره)

پاسخ : به توصیف و فهم کنش ها و ساختارهای جوامع مختلف می پردازد .
به تبیین یعنی علت یابی واقعیت های اجتماعی و بررسی تغییرات و تحولات آنها می پردازد .
دربارۀ هنجارها، ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف، داوری علمی می کند و رویکرد انتقادی به جامعه خود و دیگر جوامع دارد .
دربارۀ هنجارها، نحوه رفتار و سبک زندگی کنشگران سخن می گوید و بایدها و نبایدهایی برای زندگی اجتماعی تجویز می کند.(ذکر دو مورد) (1)

6- نتايج تعامل عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن را بنويسید. (1 نمره)

پاسخ : این تعامل با علوم اجتماعی مدرن می تواند زمینه طرح نظریات جدید را فراهم آورد.
در عین حال، به متفکران مسلمان امکان می دهد که علوم اجتماعی جهان اسلام را گسترش دهند و علاوه بر توصیف و تبیین مسائل جهان اسلام، مسائل جامعه جهانی را هم تحلیل کنند و برای برون رفت از بحران هایی مانند بحران آگاهی و بحران معنا راه حل ارائه دهند.(1)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب جامعه شناسی 3

کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم از 10 درس تشکیل شده است. در این کتاب دانش آموز با ظرفیت علوم انسانی و اجتماعی آشنا شده و از آن استفاده می کند. در کتاب حاضر دانش آموزان همانند کتاب های جامعه شناسی 1و 2 با برخی دیگر از پدیده های اجتماعی آشنا می‌شوند، و علاوه بر آن، کتاب دربارۀ علوم اجتماعی نیز سخن می گوید.

این کتاب سعی دارد رویکردهای مختلف جامعه شناسی مدرن را بررسی کند و نقاط قوت و ضعف هر کدام را مورد توجه قرار دهد؛ مثلاً نقطه قوت جامعه شناسی پوزیتیویستی را در مطالعه «نظم اجتماعی» و نقطه ضعف آن را در فهم «کنش اجتماعی» جستجو می کند. نقطه قوت جامعه شناسی تفهمی ـ تفسیری را در فهم «معنای زندگی» و نقطه ضعف آن را در مطالعه و بررسی «قدرت اجتماعی» نشان می دهد. نقطه قوت جامعه شناسی انتقادی را در مطالعه «نابرابری اجتماعی» و نقطه ضعف آن را در ارائه معیارهای جهان شمول برای رفع منازعات هویتی می بیند و در انتها به صورت مقایسه ای از علوم اجتماعی جهان اسلام و هویت متمایز آن سخن می گوید.

بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی 10 درس دارد و در امتحان نهایی از تمامی این دروس سوال مطرح می شود. بارم بندی در طراحی سوال به گونه ای است که مفاهیم نیم سال دوم اهمیت بیشتری دارد. در امتحان نهایی خرداد دروس 1 تا 5 که مربوط به نیم سال اول است در مجموع 5 نمره دارد. از هر کدام از دروس 6 تا 10 نیز 3 نمره سوال در امتحان نهایی طرح می گردد.

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی نوبت شهریور و دی کمی تفاوت دارد. در این دو نوبت از هر کدام از دروس 1 تا 5 در امتحان 1.5 نمره و از هر کدام از دروس 6 تا 10 در امتحان 2.5 نمره سوال طرح می گردد.

با تمرین سوالات نهایی دوازدهم جامعه شناسی قبل از امتحان می توانید با نقاط ضعف خود آشنا شده و آنها را برطرف نمایید.

نکاتی درباره امتحان نهایی جامعه شناسی

توجه به دروس نیم سال دوم می تواند شانس کسب نمره بالا را در دانش آموزان افزایش دهد.

تمام بخش های بخوانیم و بدانیم کتاب در امتحان نهایی حذف خواهد شد.

در امتحان نهایی جامعه شناسی  حدود 15-20 سوال مطرح خواهد گردید و همین موضوع نشان دهنده تنوع بالای سوالات می باشد

وقت امتحان نهایی جامعه شناسی حدود 80 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

در امتحان نهایی جامعه شناسی نوبت خرداد از فصل یک، دو، سه، چهار، پنج در مجموع 5 نمره و از هر کدام از فصول 6 تا 10 هر کدام 3 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی قالب تقریبا ثابتی دارد. تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها، پر کردن جای خالی، چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی بخش های اصلی سوالات این امتحان می باشد.

مدت زمان امتحان نهایی حدود 80 دقیقه و حدود 15 تا 20 سوال مطرح می شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x