جستجو
Close this search box.

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم-اجتماعی-خرداد-1401

امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هویت اجتماعی شامل 10 درس می باشد. در این کتاب زمینه آشنایی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک با علوم انسانی و اجتماعی فراهم می شود. موضوع و مسئله اصلی […]

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شیمی 3 ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب شیمی 3 رشته تجربی به بررسی ساختار، رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و تجربی تدریس می شود. کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم مکمل […]

رشته روابط عمومی

رشته روابط عمومی | بازارکار، درآمد، نمونه کارنامه رشته روابط عمومی | گزینه دو

معرفی رشته روابط عمومی روابط عمومی یکی از نیازهای اصلی هر کسب و کار و شغلی است. از کوچک‌ترین شرکت‌های فعال در بازار امروز گرفته تا بزرگ‌ترین سازمان‌ها برای پیش برد اهداف خود نیاز به ایجاد رابطه با سایرین دارند و رشته روابط عمومی می‌تواند زنجیره این اتصال را تکمیل کند. روابط عمومی یکی از […]

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم-اجتماعی-خرداد-1401

امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هویت اجتماعی شامل 10 درس می باشد. در این کتاب زمینه آشنایی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک با علوم انسانی و اجتماعی فراهم می شود. موضوع و مسئله اصلی […]

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. علوم و فنون شامل 4 فصل و 12 درس است. در هر فصل نیز سه درس به صورت ترکیبی از مباحث علوم و فنون مطرح می شود. این مباحث عبارتند از : […]

امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. ریاضی و آمار رشته انسانی شامل 3 فصل و 8 درس است. این کتاب در فصل نخست به مباحث آمار و احتمال می پردازد و در فصل دو و سه به ترتیب الگوهای […]

امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی حسابان 2 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب حسابان 2 رشته ریاضی در 5 فصل به مباحثی مانند تابع، مثلثات، حد، مشتق و کاربردهای آن می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. کتاب حسابان […]