جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1401 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی علوم-اجتماعی-خرداد-1401
فهرست مطالب

امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هویت اجتماعی شامل 10 درس می باشد. در این کتاب زمینه آشنایی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک با علوم انسانی و اجتماعی فراهم می شود. موضوع و مسئله اصلی کتاب هویت اجتماعی، روایت هویت افراد و جوامع می باشد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته ریاضی خرداد 1401 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی هویت اجتماعی رشته ریاضی خرداد 1401

1- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید: (2 نمره)

الف) ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طريق …………………….. تحقق می يابند.

پاسخ : کنش های اجتماعی (0.5)

 

ب) بخش هايی از فرهنگ كه مربوط به يك قوم، قشر، صنف يا گروه است، ………………….. ناميده می شود.

پاسخ : خرده فرهنگ (0.5)

 

ج) هویت فرهنگی جامعه، گسترده تر از ………………….. افراد است.

پاسخ :  هویت اجتماعی (0.5)

 

د) هرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند، ……………… پدید می آید.

پاسخ : سیاست (0.5)

2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (2 نمره)

الف) فرهنگ چگونه از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود؟

پاسخ : از راه آموزش و تربيت (0.5)

 

ب) بخش هايی از فرهنگ كه از نظر علمی صحیح و مطابق با فطرت باشد، چه نامیده می شود؟

پاسخ : فرهنگ حق (0.5)

 

 

ج) برای تحرک اجتماعی نزولی مثال بزنید.

پاسخ : مدير اداره وقتی از مديريت عزل می شود و به صورت يك كارمند عادی به كار خود ادامه دهد. (یا ذکر هر مثال صحیح دیگر) (0.5)

 

د) چرا کشورهای سلطه گر غرب جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه کشور ما به راه انداخته اند؟

پاسخزیرا پاشنۀ آشیل ایران اسلامی را اقتصاد می دانند .( یا به علت ضعف اقتصادی) (0.5)

3- فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی را با یکدیگر مقایسه کنید.  (1 نمره)

پاسخ : ارزش هايی كه مردم يك جامعه از آن جانب داری می كنند و رعايت آن را لازم می دانند اما در عمل ممكن است آن را ناديده بگيرند، فرهنگ آرمانی اما آن بخش از فرهنگ كه مردم به آن عمل می كنند فرهنگ واقعی نام دارد. (1)

4- هویت فرهنگی جامعه تا چه زمانی دوام می آورد و چه زمانی با چالش هایی مواجه می شود؟ (1 نمره)

پاسخ : هويت فرهنگی جامعه تا زمانی دوام می آورد كه عقايد و ارزش های مربوط به آن مورد پذيرش اعضای جامعه و برای آنها مهم باشد. (0.5) هرگاه عقايد و ارزش ها، اهميت و اعتبار خود را نزد اعضای يك جامعه از دست بدهند، (0.5) تداوم هويت فرهنگی آن جامعه با چالش هايی مواجه می شود. (0.5)

5- چه زمانی قدرت هم “مقبولیت اجتماعی” و هم “مقبولیت حقیقی” دارد؟ (1 نمره)

پاسخ : اگر تبعيت از قدرت با رضايت و ميل همراه باشد، آن قدرت مقبوليت اجتماعی دارد و اگر آن قدرت مطابق قانون و حكم الهی باشد مشروعيت حقيقی هم دارد. (1)

6- الگوی اقتصادی مقاومتی چه دستاوردهایی به همراه می آورد؟ (1 نمره)

پاسخ : برای مردم ايران امنيت، رفاه و پيشرفت همراه با عدالت؛ و برای جهان اسلام و بشريت الگويی ايراني اسلامی از رشد و شكوفايی را به ارمغان می آورد. (اشاره به ويژگی های ديگر اقتصاد مقاومتی هم صحيح است.)

7- آیا فرصت های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید در جوامع مختلف یکسان است؟ (1 نمره)

پاسخ : هر جامعه ای به تناسب عقايد و ارزش های خود (0.25)، برخی تحرك های اجتماعی و تغييرات هويتی را تشويق (0.25) برخی دیگر را منع می کند. (0.25) برخی هويت ها را می پذيرد و برخی ديگر را نمی پذيرد. (0.25) ( ذکر مثال صحیح هم قابل قبول است)

8- تحول فرهنگی منفی را تعریف کنید و مثال بزنید. (1 نمره)

پاسخ : اگر فرهنگی كه اعتبار اجتماعی خود را از دست می دهد، فرهنگ حق و جهت تغييرات به سوی فرهنگ باطل باشد، تحول فرهنگی منفی است. مانند تحول جامعۀ نبوی به جامعۀ اموی. (ذكر هر مثال صحيح هم قابل قبول است) (1)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب هویت اجتماعی

کتاب هویت اجتماعی پايە دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در 10 درس تنظیم شده است.

این کتاب بستر مناسبی برای آشنایی شما با مباحث فرهنگ و هویت است. در این دروس می‌خوانید که انسانها براساس آگاهی، اراده و برای رسیدن به اهداف، عمل می‌کنند. آنها در ارتباط با هم فرهنگ های گوناگونی را پدید می آورند که براساس آرمان ها و ارزش های آن فرهنگ ها و همچنین مالک ها و معیارهای فطری و حقیقی قابل نقد و ارزیابی هستند. سپس با ابعاد مختلف هویت فرد و جامعه آشنا می شوید. در انتها ابعاد فرهنگی، سیاسی، جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی را مطالعه و بررسی می‌کنید.

هر درس، مقدمه‌ای دارد. این مقدمه‌ها نشان می‌دهند که این درس به دنبال پاسخ به چه پرسش‌هایی است. همچنین فعالیت هایی با عناوین مختلف مانند “گفت وگو کنید”، “نمونه بیاورید”، “مطالعه کنید” با هدف تحکیم و تثبیت آموخته ها وجود دارد. “بخوانیم و بدانیم”، “ببینیم و بدانیم” راهی است برای علاقه مند کردن شما به مطالعه بیشتر. تصویرها، جدول ها و نمودارها بخشی از محتوای درس هستند و به شما در یادگیری مطالب و رسیدن به اهداف درس یاری می‌رسانند. صفحه پایانی هر درس شامل سه بخش “مفاهیم کلیدی”، “خلاصه کنید” و “آنچه از این درس آموختیم” است. با تکمیل این صفحه می توانید مهارت های بسیاری کسب نمایید و توانایی های خود را ارتقا ببخشید.

بارم بندی امتحان نهایی علوم اجتماعی

همانطور که می دانید کتاب هویت اجتماعی 10 درس دارد و در امتحان نهایی از تمامی این دروس سوال مطرح می شود.بارم بندی در طراحی سوال به گونه ای است که مفاهیم نیم سال دوم اهمیت بیشتری دارد. در امتحان نهایی خرداد دروس 1 تا 5 که مربوط به نیم سال اول است در مجموع 5 نمره دارد. از هر کدام از دروس 6 تا 10 نیز 3 نمره سوال در امتحان نهایی طرح می گردد.

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی نوبت شهریور و دی کمی تفاوت دارد. در این دو نوبت از هر کدام از دروس 1 تا 5 در امتحان 1.5 نمره و از هر کدام از دروس 6 تا 10 در امتحان 2.5 نمره سوال طرح می گردد.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی علوم اجتماعی رشته ریاضی را سوالات تشریحی تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی علوم اجتماعی

برای موفقیت در امتحان نهایی علوم اجتماعی به دروس 6 تا 10 کتاب هویت اجتماعی توجه بیشتری داشته باشید. این دروس بخش اصلی آزمون را شامل می شود.

در طراحی سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی تنوع زیادی وجود دارد و در مجموع حدود 15 سوال طراحی می گردد.

وقت امتحان نهایی علوم اجتماعی رشته ریاضی حدود 75 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک، دو، سه، چهار، پنج در مجموع 5 نمره و از هر کدام از فصول 6 تا 10 هر کدام 3 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی قالب تقریبا ثابتی دارد. تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها، پر کردن جای خالی، چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی بخش های اصلی سوالات این امتحان می باشد.

مدت زمان آزمون حدود 75 دقیقه و تعداد سوالات حدود 15 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x