جستجو
Close this search box.

آموزش واژگان

آموزش واژگان و دسته بندی انواع لغات زبان انگلیسی دهم | گزینه دو

مبحث لغت یا واژگان در زبان انگلیسی از اهمیت خاصی برخوردار است. گاهی مواقع، لغات به کمک پسوندها، به واژه های دیگری تبدیل می شوند. در این فیلم آموزشی، با واژگانی که در یک قالب معنایی قرار دارند و ترکیب واژگان آشنا می شوید. پخش ویدئو روابط معنایی در واژگان در زبان انگلیسی برای یادگیری […]

عبارات ترکیبی با go

عبارات ترکیبی با go

در این فیلم آموزشی با فعل go و کاربردهای آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد Go فعل GO به معنی “رفتن” در زبان انگلیسی از افعال پرکاربرد است. اگر این فعل همراه با سایر حروف اضافه به کار برود ترکیب‌هایی با معانی جدید می سازد. این واژه های ترکیبی جدید نیز […]

تفاوت every day و everyday

تفاوت every day و everyday

تعدادی از لغات در زبان انگلیسی وجود دارند که از لحاظ نگارش بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، ولی معنا و نقش متفاوتی دارند. در این فیلم آموزشی با تفاوت everyday و every day و معانی و کاربرد متفات آنها آشنا خواهید شد.  پخش ویدئو everyday واژه ”everyday” یک لغت محسوب شده و قبل از یک […]

ترکیب صفات با حروف اضافه in و of

ترکیب صفات با حروف اضافه in و of

در این فیلم آموزشی با ترکیب حروف اضافه in و of با صفت، قید و اسم و تغییر در معانی آن آشنا خواهید شد.  پخش ویدئو ترکیب صفت با حروف اضافه in حروف اضافه in در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد. ترکیب این حرف اضافه با صفات، قیود و اسامی مختلف، عبارات جدیدی می سازد. در […]

عبارات ترکیبی با money

عبارات ترکیبی با money

در این فیلم آموزشی با ترکیب money با صفات و تغییر در معانی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کلمات ترکیبی با money صفات در زبان انگلیسی معمولا با واژه های خاصی به کار می رود و معانی جدید می سازند. به طور مثال اگر قبل از اسم از صفت استفاده کنیم، عبارات جدیدی خواهیم […]

حروف ربط فرعی یا Subordinating Conjunctions

حروف ربط فرعی یا Subordinating Conjunctions

در این جلسه از آموزش زبان انگلیسی درباره حروف ربط فرعی یا Subordinating Conjunctions و انواع آن مطالب مهمی را برای شما بیان خواهیم کرد. پخش ویدئو حروف ربط فرعی Subordinating Conjunctions به منظور ادامه دادن جمله در زبان انگلیسی، می توان از حروف ربط کمک گرفت. حروف ربط فرعی یا Subordinating Conjunctions  یکی از […]

بسط دادن گفتگو Extending a conversation

بسط دادن گفتگو Extending a conversation

در این ویدئوی آموزشی از زبان انگلیسی دهم درباره چگونگی بسط دادن مکالمه به کمک bubble diagrams توضیح داده می شود. پخش ویدئو بسط دادن مکالمه روشهای طولانی کردن مکالمه و بهتر صحبت کردن: هنگامی که از شما سوالی مثلاً راجع به «مسائل مربوط به کار» پرسیده می شود، بهتر است ابتدا درباره مسائل مختلف […]