جستجو
Close this search box.

درصد جرمی و PPM

یکی دیگر از نمونه های غلظت، درصد جرمی و PPM می باشد. در این فیلم آموزشی، درصد جرمی و چگونگی محاسبه آن، به دست آوردن غلظت مولی از طریق درصد جرمی توضیح داده شده است. پخش ویدئو درصد جرمی و PPM درصد جرمی معمولا با علامت a نشان داده شده و از رابطه ی زیر […]

مخلوط کردن محلول ها و محاسبه مولار کل

در این فیلم آموزشی شیمی دهم، به موضوع مهم مخلوط کردن محلول ها و روابط موجود بین آنها پرداخته شده است. پخش ویدئو مخلوط کردن محلول ها و روابط آن مخلوط کردن محلول ها: اضافه کردن چند محلول از یک ماده به یکدیگر می باشد. هنگامی که قصد داریم، یک سری موارد را با هم […]

غلظت مولی و مول

در این فیلم آموزشی، مبحث غلظت به ویژه غلظت مولی توضیح داده شده است. پخش ویدئو مفهوم غلظت در شیمی بررسی غلظت: به طور کلی نیاز است، همواره مقدار یک ماده ی حل شونده را در محلول اندازه گیری کنیم. اندازه گیری مقدار ماده ی حل شونده در مقدار معینی حلال یا محلول مانند غلظت […]

ساختار لوویس یون های اکسیژن دار

در این فیلم آموزشی، مبحث رسم ساختار لوویس یون های اکسیژن دار توضیح داده شده است. پخش ویدئو رسم ساختار لوویس یون های اکسیژن دار برای رسم ساختار لوویس یون های اکسیژن دار، مانند ساختار لوویس مولکول های اکسیژن دار عمل خواهیم نمود. مجددا نیاز است، جمع الکترون ها سازگاری داشته باشند. به عنوان نمونه، […]

ساختار لوویس مولکول های اکسیژن دار

در این فیلم آموزشی، در مورد مبحث رسم ساختار لوویس مولکول های اکسیژن دار، توضیحاتی ارائه شده است. همچنین برای تفهیم بیشتر مثال های تستی و تشریحی متنوعی آورده شده است. پخش ویدئو رسم ساختار لوویس مولکول های اکسیژن دار به منظور رسم ساختار لوویس مولکول های اکسیژن دار، ابتدا اتم مرکزی انتخاب می شود. […]