جستجو
Close this search box.

سری الکتریسیته مالشی (تریبوالکتریک)

در این فیلم آموزشی با سری الکتریسته مالشی یا تریبوالکتریک و جدول آن آشنا می شوید. همچنین مثال و تست هایی از این مبحث را آموزش خواهید دید. پخش ویدئو تریبوالکتریک در هنگام مالش، با انتقال تعدادی الکترون از یک جسم به جسمی دیگر، تعادل بارها در اتم خنثی بر هم میخورد و جسمی که […]

درون یابی و خطای درون یابی چیست؟

در این فیلم آموزشی با درون یابی، خطای درون یابی و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو درون یابی چیست؟ درون یابی: تخمین داده های بین داده های ثبت شده است. یعنی بین دو داده مشخص، داده مورد نظرمان را تخمین بزنیم. به نمونه تستی در مورد درون یابی توجه کنید: تست) […]

سری زمانی و نمودار سری زمانی چیست؟

در این فیلم آموزشی با سری زمانی، نمودار سری زمانی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو سری زمانی چیست؟ به مجموعه داده هایی که در طی زمان با فواصل منظم گردآوری شوند، سری زمانی گفته می شود. به طور نمونه اگر تب بیماری که در بیمارستان بستری است را هر ساعت اندازه گیری […]

الکتروسکوپ یا برق نما چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع الکتروسکوپ و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. سپس روش پاسخگویی به سوالات و تست های درباره الکتروسکوپ برای شما بیان می شود. پخش ویدئو الکتروسکوپ الکتروسکوپ یا برق نما وسیله ای است که به کمک آن می توان باردار بودن یک جسم و نوع بار آن را مشخص کرد. […]

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. عربی 3 رشته ریاضی شامل 4 درس است. این کتاب در ادامه مباحث درس عربی 5 سال گذشته می باشد. در پایان کتاب دوازدهم دانش آموز حدود 2000 کلمه عربی یاد گرفته است. […]

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. عربی 3 رشته تجربی شامل 4 درس است. این کتاب در ادامه مباحث درس عربی 5 سال گذشته می باشد. در پایان کتاب دوازدهم دانش آموز حدود 2000 کلمه عربی یاد گرفته است. […]

رانش و ربایش بار الکتریکی

در این فیلم آموزشی به موضوع رانش و ربایش در بار الکتریکی پرداخته شده است. پخش ویدئو ربایش و رانش بار الکتریکی فصل اول کتاب فیزیک یازدهم رشته تجربی و ریاضی به موضوع الکتریسینه ساکن می پردازد. نخستین مبحثی که در این بخش با آن آشنا می شویم بار الکتریکی می باشد. همان طور که […]

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 ویژه رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. عربی 3 رشته انسانی شامل 5 درس است. این کتاب در ادامه مباحث درس عربی 5 سال گذشته می باشد. در پایان کتاب دوازدهم دانش آموز حدود 2000 کلمه عربی یاد گرفته است. […]

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی سلامت و بهداشت ویژه تمامی رشته، به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب سلامت و بهداشت به مفهوم سلامت و حوزه های مربوط به آن می پردازد. همچنین این کتاب دانش آموزان را با بیماری های روحی و جسمی و خطرات آنها و در نهایت روش […]

امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1401 با پاسخ تشریحی

تعلیمات-دینی-3-دی-1401-انسانی

امتحان نهایی دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از 20 نمره می باشد. در ادامه شما می توانید سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم انسانی دی 1401 را با پاسخنامه آن مشاهده کنید: سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 رشته انسانی دی 1401 […]