جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

پیوستگی در بازه چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع پیوستگی بر بازه و تعداد نقاط ناپیوسته روی یک بازه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو پیوستگی بر بازه در ابتدا به حل چند نمونه تست

ادامه مطلب »

حد توابع مثلثاتی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع حد توابع مثلثاتی، حل تست در مورد موضوع رفع ابهام خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حد توابع مثلثاتی ابتدا این بخش را با حل یک

ادامه مطلب »

رفع ابهام در محاسبه حد

در این فیلم آموزشی به بررسی رفع ابهام در محاسبه حد و ادامه قضایای حد خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حد توابع رادیکالی و مثلثاتی در این بخش به چگونگی محاسبه

ادامه مطلب »

قضایای حد چیست؟

در این فیلم آموزشی، برای آشنایی بیشتر با مفاهیم حد به حل چند نمونه تست و توضیح قضایای حد خواهیم پرداخت. پخش ویدئو قضایای حد در این قسمت به بررسی

ادامه مطلب »

نمونه تست اتحادهای مثلثاتی

در این فیلم آموزشی به حل نمونه سوال و تست مبحث اتحادهای مثلثاتی زوایای مرکب می پردازیم. پخش ویدئو نمونه تست اتحادهای مثلثاتی زوایای مرکب در ابتدا با یک نمونه

ادامه مطلب »

اتحادهای مثلثاتی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع اتحادهای مثلثاتی و تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اتحادهای مثلثاتی زوایای مرکب اتحادهای مثلثاتی زوایای مرکب: برای سینوس جمع دو زاویه

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید