جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

محاسبه مساحت جانبی مخروط

در این فیلم آموزشی به موضوع محاسبه سطح جانبی مخروط و نمونه تست های آن می پردازیم. پخش ویدئو محاسبه سطح جانبی مخروط سطح جانبی مخروط: فرض کنید یک مخروط

ادامه مطلب »

واحد اندازه گیری زاویه رادیان

در این فیلم آموزشی، واحدی برای اندازه گیری زاویه به نام رادیان را معرفی خواهیم نمود. همچنین به مفاهیم نسبت های مثلثاتی برای برخی از زوایای خاص، اتحادهای مثلثانی در

ادامه مطلب »

کاربرد تابع لگاریتم

در این فیلم آموزشی به موضوع کاربرد لگاریتم و نمونه سوالات تستی آن می پردازیم. پخش ویدئو کاربرد تابع لگاریتم یکی از کاربردهایی که لگاریتم دارد در محاسبه انرژی ای

ادامه مطلب »

اعمال جبری روی توابع

در این فیلم آموزشی با موضوع اعمال جبری روی توابع شامل ضرب، تقسیم، جمع و ترکیب توابع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اعمال جبری روی توابع تابع جمع: اگر f

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید